+374 10 605555
EvocaOnline

Հայտարարություններ


 

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

Evocabank-ը հրավիրում է մասնակցելու Բանկի գլխամասային գրասենյակի,  մասնաճյուղերի և բանկոմատների մշտական մաքրման և մաքրության ապահովման ծառայություններ մատուցող ընկերության ընտրության բաց մրցույթին: 

Մաքրման ենթակա տարածքներ

 1. 1.      Գլխամաս՝                                                      4,628․7 քմ՝ 7 հարկ և նկուղ
 2. 2.     Գարեգին Նժդեհ մասնաճյուղ՝                          229․2 քմ
 3. 3.     Կասյան մասնաճյուղ՝                                       142․2 քմ
 4. 4.     Թումանյան մասնաճյուղ՝                                 255․9 քմ
 5. 5.     Կիևյան մասնաճյուղ՝                                       170․3 քմ
 6. 6.     Պարոնյան մասնաճյուղ՝                                   368․2 քմ
 7. 7.     Ազատություն մասնաճյուղ՝                               225․9 քմ
 8. 8.     Դավթաշեն մասնաճյուղ՝                                   303․7 քմ
 9. 9.     Կիևյան մասնաճյուղ՝                                        369․3 քմ
 10. 10.   Մալաթիա մասնաճյուղ՝                                    181․5 քմ
 11. 11.    Նոր Նորք մասնաճյուղ՝                                    381․7 քմ
 12. 12.   Կոտայք մասնաճյուղ (ք․ Աբովյան)՝                   170 քմ
 13. 13.   Գյումրի մասնաճյուղ՝                                       300 քմ
 14. 14.   Վանաձոր մասնաճյուղ՝                                    300 քմ

 Պարտադիր պայմաններ 

 • Առնվազն 3 տարվա գործունեություն
 • 25-ից ավելի մաքրուհիների առկայություն
 • Առնվազն 3 կազմակերպության (250 և ավելի աշխատակիցներով) հետ համագործակցության փորձ
 • Բանկային, ֆինանսական կամ միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության փորձը ցանկալի է

Իրականացվող ծառայությունների ցանկ 

 • Անհրաժեշտ մաքրող և ախտահանող նյութերի և պարագաների տրամադրում (Պատվիրատուի կողմից հաստատվող),
 • Հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ մեկանգամյա օգտագործման պարագաների տրամադրում (ձեռքի օճառ, թղթյա սրբիչներ, զուգարանի թղթեր և այլն) (Պատվիրատուի կողմից հաստատվող),
 • Բանկի տարածքում ցանկացած գույքի, տեխնիկայի և տարածքի՝ հատուկ և նախատեսված միջոցներով ու պարագաներով մաքրության իրականացում,
 • Բանկի գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի հարակից տարածքների մաքրության ապահովում, ձմռանը՝ ձյան ու սառույցի մաքրում,
 • Ներքին ապակյա մակերեսների մաքրության ապահովում,
 • Գրասենյակային տարածքների մաքրության ապահովում,
 • Սպասարկման սրահների մաքրության ապահովում,
 • Սպասարկման սրահների և գրասենյակային տարածքների հատակի մաքրության ապահովում,
 • Աստիճանավանդակի մաքրության ապահովում,
 • Սպասարկման սրահների և գրասենյակային տարածքների կահույքի մաքրության ապահովում,
 • Սպասարկման սրահների և գրասենյակային տարածքների տեխնիկայի մաքրության ապահովում,
 • Սանհանգույցի մաքրում և ախտահանում՝ օրական 4 անգամ,
 • Աղբամանների դատարկում և աղբի հեռացում Բանկի տարածքից՝ օրական 3 անգամ,
 • Արտաքին ցուցափեղկերի մաքրում՝ ամիսը 1 անգամ,
 • Գովազդային վահանակների մաքրում՝ ամիսը 1 անգամ,
 • Ֆասադային ապակիների լվացում՝ 3 ամիսը 1 անգամ,
 • Տարածքների հիմնովին մաքրում և ախտահանում՝ տարեկան 2 անգամ,
 • Բանկին պատկանող բանկոմատների՝ ընդհանուր սարքի, էկրանի, ստեղնաշարի մաքրում՝ շաբաթական 1 անգամ։

Դիմելու ընթացակարգ 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող ընկերություններին մինչև 2021թ․ մարտի 1-ը խնդրում ենք offer@evocabank.am էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել հետևյալ տեղեկատվությունը՝ 

 • Կազմակերպության նկարագիր՝ անվանում, հասցե, հեռախոս, աշխատակիցների քանակ, աշխատանքային գործունեության տարիներ և այլն,
 • Պորտֆոլիո՝ գործընկեր կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն,
 • Բնութագրեր, եթե առկա են,
 • Ծառայությունների մատուցման մանրամասներ` քանի աշխատակից և որքան աշխատաժամ է նախատեսվում տրամադրել համագործակցության դեպքում,
 • Տրամադրվող նյութերի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ինչ մաքրող միջոցներ (ցանկ՝ ապրանքանիշերով) և մեկանգամյա հիգիենայի պարագաներ (ցանկ՝ ապրանքանիշերով) են տրամադրվելու համագործակցության դեպքում,
 • Գնային առաջարկ՝ ներկայացված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ հարկերը։ 

Նախնական ընտրությունն անցած ընկերությունները կհրավիրվեն հանդիպման։

Պայմանագրի ժամկետը՝ 2021թ․ ապրիլի 1-ից 2022թ․ ապրիլի 1-ը՝ երկարացման հնարավորությամբ։ 

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ Վարդուհի Հարությունյան 

010605555, ներքին 1618


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկի 2020թ. գործունեության արտաքին  աուդիտ իրականացնող անձի ընտրության բաց հրապարակային կրկնակի մրցույթ` համաձայն Բանկի Խորհրդի 25/12/2019թ. թիվ 20 արձանագրությամբ հաստատված «Անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության» կարգի պահանջների:

Մրցույթի մասնակցության հայտերն ընդունվում են 13.05.2020թ.-ից մինչև 21.05.2020թ. ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:30-17:00-ն, ք. Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեում,  Բանկի Վարչության աշխատակազմում:

Մրցույթի մասնակիցները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին`

 • Բանկի աուդիտի անցկացման առնվազն 5 տարվա աշխատանքի փորձ, բացառությամբ միջազգային ճանաչում ունեցող աուդիտորական կազմակերպությունների: Միջազգային ճանաչում ունեցող կազմակերպություններ են հանդիսանում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված «ՀՀ Տարածքում գործող առևտրային բանկերի կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության» կարգով սահմանված կազմակերպությունները:   
 • Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ կազմակերպության կողմից աուդիտի անցկացման փորձ:
 • Պատասխանատու աուդիտորի և աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող աշխատակիցների  համապատասխան որակավորման մակարդակ և աշխատանքային փորձ:

Հրապարակային մրցույթի մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվեն հետևյալ տեղեկությունները և փաստաթղթերը.

 • Մրցույթի մասնակցի տվյալները` այդ թվում անվանումը, գտնվելու վայրը (հասցեն), հեռախոսահամարը:
 • Լիցենզիայի ռեկվիզիտները. (լուսապատճեն):
 • Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ կազմակերպության կողմից աուդիտի անցկացման փորձի մասին տեղեկություններ:
 • Աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող աշխատակիցների որակավորման մակարդակի և աշխատանքային փորձի վերաբերյալ տեղեկություններ:
 • Տեղեկանքներ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայությունից տվյալ պահին կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ (դրա անհրաժեշտության դեպքում):
 • Բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տվյալներ և փաստաթղթեր:

Մրցույթի մասնակիցներն անհրաժեշտ տեղեկությունները պետք է ներկայացնեն երկու փակ ծրարներով.

Առաջին ծրարում` տեխնիկական առաջարկներ, երկրորդ ծրարում` ֆինանսական առաջարկներ:

Հրապարակային ծանուցման փոփոխությունները կարող են կատարվել մինչև մրցույթի հաղթողին որոշելու օրը: Հրապարակային ծանուցման մեջ փոփոխություններ կատարելու դեպքում մասնակիցներն իրավունք ունեն մրցութային հայտերում կատարել լրացուցիչ փոփոխություններ: Բանկը հրապարակային ծանուցման փոփոխության դեպքում չի կրում մասնակիցների կրած իրական վնասների ռիսկը:

Հրապարակային մրցույթին մասնակցելու համար ցանկություն հայտնած մասնակիցները մինչև հայտերի բացման օրը կարող են հետ վերցնել մրցույթի հայտերը (հրաժարվել մրցույթին մասնակցելուց):

Մրցութային հայտերը կամփոփվեն ս. թ. մայիսի 22-ին` ժամը 12:00-ին:

«Անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության» կարգի  և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները մրցույթի մասնակիցները անվճար կարող են ստանալ հայտարարության հրապարակման հաջորդող օրվանից, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:30-17:00-ն, Բանկի գլխամասային գրասենյակում` ք. Երևան, Հանրապետության փ. 44/2 հասցեում

Կապը մեզ հետ
Հասցե` ք. Երևան, 0010, Հանրապետության 44/2 (Գլխամասային գրասենյակ)
Հեռախոս` +374 10 60 55 55
Ինտերնետային կայք` www.evocabank.am
e-mail: hello@evocabank.am

Աշխատանքային ժամերը` 9:00-18:00


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

2020թ. մայիսի 29-ին, ժամը 12:00-ին, ք. Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեում  տեղի է ունենալու «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ»  ՓԲԸ  բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը՝ տեսակապի միջոցով:

Օրակարգում՝

 1. Վարչության նախագահի հաշվետվությունը Բանկի 2019թ. գործունեության վերաբերյալ, 2020թ.-ի ծրագրերը:
 2. Գլխավոր հաշվապահի հաշվետվությունը` Բանկի 2019թ. տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռը, ծախսերի և եկամուտների կատարողականը:      
 3. Բանկի 2019թ. գործունեությամբ կուտակված զուտ շահույթի բաշխումը:
 4. Բանկի 2020թ. արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում:
 5. Բանկի Խորհրդի անդամների պարգևատրման չափի հաստատում:
 6. Բանկի Խորհրդի անդամների ընտրություն:
 7. Բանկի Խորհրդի կազմում Բանկի փոքր բաժնետերերի ներկայացուցչի ընտրություն:
 8. Հասարակ և արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման միջոցով Բանկի կանոնադրական կապիտալի համալրման առաջարկություն:
 9. Բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության քննարկում:
 10. Արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման պայմանների հաստատում:
 11. Կանոնադրական կապիտալի համալրման արդյունքում փոփոխված կանոնադրության հաստատում:

Կապը մեզ հետ
Հասցե` ք. Երևան, 0010, Հանրապետության 44/2 (Գլխամասային գրասենյակ)
Հեռախոս` +374 10 60 55 55
Ինտերնետային կայք` www.evocabank.am
e-mail: hello@evocabank.am


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկի 2020թ. գործունեության արտաքին  աուդիտ իրականացնող անձի ընտրության բաց հրապարակային մրցույթ` համաձայն Բանկի Խորհրդի 25/12/2019թ. թիվ 20 արձանագրությամբ հաստատված «Անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության» կարգի պահանջների:

Մրցույթի մասնակցության հայտերն ընդունվում են 11.04.2020թ.-ից մինչև 11.05.2020թ.-ը, ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:30-17:00-ն, ք. Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեում,  Բանկի Վարչության աշխատակազմում:

Մրցույթի մասնակիցները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին`

 • Բանկի աուդիտի անցկացման առնվազն 5 տարվա աշխատանքի փորձ, բացառությամբ միջազգային ճանաչում ունեցող աուդիտորական կազմակերպությունների: Միջազգային ճանաչում ունեցող կազմակերպություններ են հանդիսանում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված «ՀՀ Տարածքում գործող առևտրային բանկերի կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության» կարգով սահմանված կազմակերպությունները:   
 • Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ կազմակերպության կողմից աուդիտի անցկացման փորձ:
 • Պատասխանատու աուդիտորի և աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող աշխատակիցների  համապատասխան որակավորման մակարդակ և աշխատանքային փորձ:

Հրապարակային մրցույթի մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվեն հետևյալ տեղեկությունները և փաստաթղթերը.

 • Մրցույթի մասնակցի տվյալները` այդ թվում անվանումը, գտնվելու վայրը (հասցեն), հեռախոսահամարը:
 • Լիցենզիայի ռեկվիզիտները. (լուսապատճեն):
 • Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ կազմակերպության կողմից աուդիտի անցկացման փորձի մասին տեղեկություններ:
 • Աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող աշխատակիցների որակավորման մակարդակի և աշխատանքային փորձի վերաբերյալ տեղեկություններ:
 • Տեղեկանքներ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայությունից տվյալ պահին կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ (դրա անհրաժեշտության դեպքում):
 • Բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տվյալներ և փաստաթղթեր:

Մրցույթի մասնակիցներն անհրաժեշտ տեղեկությունները պետք է ներկայացնեն երկու փակ ծրարներով.

Առաջին ծրարում` տեխնիկական առաջարկներ, երկրորդ ծրարում` ֆինանսական առաջարկներ:

Հրապարակային ծանուցման փոփոխությունները կարող են կատարվել մինչև մրցույթի հաղթողին որոշելու օրը: Հրապարակային ծանուցման մեջ փոփոխություններ կատարելու դեպքում մասնակիցներն իրավունք ունեն մրցութային հայտերում կատարել լրացուցիչ փոփոխություններ: Բանկը հրապարակային ծանուցման փոփոխության դեպքում չի կրում մասնակիցների կրած իրական վնասների ռիսկը:

Հրապարակային մրցույթին մասնակցելու համար ցանկություն հայտնած մասնակիցները մինչև հայտերի բացման օրը կարող են հետ վերցնել մրցույթի հայտերը (հրաժարվել մրցույթին մասնակցելուց):

Մրցութային հայտերը կամփոփվեն մինչև ս. թ. մայիսի 12-ը` ժամը 17:00-ն:

«Անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության» կարգի  և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճեները մրցույթի մասնակիցները անվճար կարող են ստանալ հայտարարության հրապարակման հաջորդող օրվանից, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9:30-17:00-ն, Բանկի գլխամասային գրասենյակում` ք. Երևան, Հանրապետության փ. 44/2 հասցեում:

Կապը մեզ հետ

Հասցե` ք. Երևան, 0010, Հանրապետության 44/2 (Գլխամասային գրասենյակ)

Հեռախոս` +374 10 60 55 55

Ինտերնետային կայք` www.evocabank.am

e-mail: hello@evocabank.am

Աշխատանքային ժամերը` 9:00-18:00

 

Ծանոթություն. Մրցույթին կարող են մասնակցել նաև հայտատուները: Մրցույթին ներկայացված փաստաթղթերը հետ չեն վերադարձվում:

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2019թ-ի հուլիսի 25-ին` ժամը 16.00-ին, «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակում կկայանա «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը:
Օրակարգում`
1.    Խորհրդի կազմի ընտրություններ,
2.    Խորհրդի անդամների վարձատրության չափի հաստատում:

Հասցեն`ք. Երևան, Հանրապետության 44/2:

Տեղեկատու  հեռախոս՝ 010 60-55-55:

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Գնահատող ընկերությունների մրցույթ

Էվոկաբանկ ՓԲԸ-ն հրավիրում է մասնակցելու Բանկի օգտին գրավադրվող կամ գրավադրված կամ Բանկին պատկանող գույքի գնահատման ծառայություններ մատուցող ընկերությունների ընտրության բաց մրցույթին:

Պարտադիր պայմաններ՝

 • Առնվազն 5 տարվա գործունեություն
 • Առնվազն 2 գնահատման մասնագիտական որակավորված գնահատող աշխատակից
 • 2 և ավելի բանկային կամ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ համագործակցության փորձ
 • Ներկայացուցչությունների և գործակալների առկայություն Գյումրիում և Վանաձորում

Իրականացվող ծառայությունների ցանկ`

 • Անշարժ և շարժական գույքի գնահատում՝ տեղեկատվական նամակի տրամադրում
 • Անշարժ և շարժական գույքի գնահատում՝ գնահատման հաշվետվության տրամադրում
 • Անշարժ գույքի վերագնահատում
 • Բանկին անշարժ և շարժական գույքի շուկայի վերլուծության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
 •  Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ այլ ծառայությունների մատուցում

Դիմելու ընթացակարգ՝

Ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող ընկերություններին մինչ հունիսի 28-ը խնդրում ենք offer@evocabank.am էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել հետևյալ տեղեկատվությունը՝

 • Կազմակերպության կանոնադրության և պետական ռեգիստրի վկայականի պատճենները, ՀՎՀՀ
 • Գնահատող ընկերության հաստիքային գնահատողների ցուցակը և աշխատանքային տարածքները
 • Բանկերի ու ֆինանսական կազմակերպությունների ցուցակ, որոնց հետ գնահատող ընկերությունն ունի համագործակցության փորձ և երաշխավորագրեր, եթե այդպիսիք կան
 •  ՀՀ տարածքում մասնաճյուղերի և/կամ գործակալությունների (գործակալների) ցուցակ
 • Գնահատող կազմակերպության նախաձեռնությամբ այլ փաստաթղթեր
 • Գնային առաջարկ՝ ներկայացված ՀՀ դրամով՝ ներառյալ հարկերը (գնային առաջարկը ուղարկել փոստով կամ առձեռն ներկայացնել ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով):
 •  Հավելյալ արտոնությունների և զեղչային ծառայությունների ցանկ (եթե այդպիսիք կան)՝
  • Գույքի նախնական գնահատում
  • Բանկի աշխատակիցների գույքերի գնահատում
  • Միևնույն գույքի վերագնահատում
  • Գործող այլ զեղչային ծառայություններ (եթե այդպիսիք կան)

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Էվոկաբանկ ՓԲԸ-ն հրավիրում է մասնակցելու Բանկի գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի մշտական մաքրման և մաքրության ապահովման ծառայություններ մատուցող ընկերության ընտրության բաց մրցույթին:

Մաքրման ենթակա տարածքների մասին տեղեկատվություն՝

 1. Գլխամաս- 4628,7 քմ՝ 7 հարկ և նկուղ
 2. Գարեգին Նժդեհ- 229,2 քմ
 3. Կասյան- 142,2 քմ
 4. Թումանյան-176,1 քմ
 5. Կիևյան -170,3 քմ
 6. Պարոնյան- 368,2 քմ
 7. Ազատություն- 125,2 քմ
 8. Կոտայք (Աբովյան ք․)- 170 քմ
 9. Դավթաշեն-303,7 քմ
 10. Գյումրի-300 քմ
 11. Վանաձոր-300 քմ
 12. Կիևյան 14/3-369,3 քմ

Պարտադիր պայմաններ՝

 • Առնվազն 3 տարվա գործունեություն
 • 25–ից ավելի աշխատակիցների՝ մաքրուհիների առկայություն
 • Առնվազն՝  3 կազմակերպության (250 և ավելի աշխատակիցներով) հետ համագործակցության փորձ
 • Բանկային, ֆինանսական կամ միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության փորձը ցանկալի է

Իրականացվող ծառայությունների ցանկ`

 • Անհրաժեշտ մաքրող և ախտահանող նյութերի և պարագաների տրամադրում (Պատվիրատուի կողմից հաստատվող)
 • Հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ մեկանգամյա օգտագործման պարագաների տրամադրում (Ձեռքի օճառ; թղթյա սրբիչներ; զուգարանի թղթեր և այլն) (Պատվիրատուի կողմից հաստատվող)
 • Ցանկացած գույքի, տեխնիկայի և տարածքի՝ հատուկ և նախատեսված միջոցներով ու պարագաներով մաքրության իրականացում
 • Ներքին ապակյա մակերեսների մաքրության ապահովում
 • Գրասենյակային տարածքների մաքրության ապահովում
 • Սպասարկման սրահների մաքրության ապահովում
 • Սպասարկման սրահների և գրասենյակային տարածքների հատակի մաքրության ապահովում
 • Աստիճանավանդակի մաքրության ապահովում
 • Սպասարկման սրահների և գրասենյակային տարածքների կահույքի մաքրության ապահովում
 • Սպասարկման սրահների և գրասենյակային տարածքների տեխնիկայի մաքրության ապահովում
 • Սանհանգույցի մաքրում և ախտահանում՝ օրական 4 անգամ
 • Աղբամանների դատարկում և աղբի հեռացում բանկի տարածքից օրական 3 անգամ
 • Արտաքին ցուցափեղկերի մաքրում ամիսը 1 անգամ
 • Գովազդային վահանակների մաքրում ամիսը 1 անգամ
 • Ֆասադային ապակիների լվացում 3 ամիսը 1 անգամ
 • Տարածքների հիմնովին մաքրում և ախտահանում տարեկան երկու անգամ

Դիմելու ընթացակարգ՝

Ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող ընկերություններին մինչ մայիսի 24-ը խնդրում ենք offer@evocabank.am էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել հետևյալ տեղեկատվությունը՝

 • Կազմակերպության նկարագիր՝ անվանում, հասցե, հեռախոս, աշխատակիցների քանակ, աշխատանքային գործունեության տարիներ և այլն,
 • Գործընկեր կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն,
 • Բնութագրեր, եթե առկա են,
 • Ծառայությունների մատուցման մանրամասներ`որքան աշխատակից և որքան աշխատաժամ է նախատեսվում տրամադրել համագործակցության դեպքում,
 • Տրամադրվող նյութերի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ինչ մաքրող միջոցներ (ցանկ՝ ապրանքանիշերով) և մեկանգամյա հիգիենայի պարագաներ (ցանկ՝ ապրանքանիշերով) են տրամադրվելու համագործակցության դեպքում:
 • Գնային առաջարկ՝ ներկայացված ՀՀ դրամ՝ ներառյալ հարկերը (գնային առաջարկը ուղարկել փոստով կամ առձեռն ներկայացնել ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով):

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2019թ-ի մայիսի 30-ին` ժամը 16.00-ին, «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակում կկայանա «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը:

Օրակարգում`

1.   Բանկի 2018թ. տարեկան գործունեությունն ու 2019թ. սպասելիքները:

2.   Բանկի 2018թ. հաշվապահական հաշվեկշիռը,  «ծախսերի և եկամուտների»  կատարողականը:

3.   Բանկի 2018թ.  գործունեությամբ կուտակված զուտ շահույթի բաշխումը:

4.   Խորհրդի անդամների ընտրությունները:

5.   Բանկի 2019թ. արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը:

6.   Բանկի փոփոխված կանոնադրության հաստատումը:

Հասցեն`ք. Երևան, Հանրապետության 44/2:

ինտերնետային կայք ` www. evocabank.am

տեղեկատու  հեռախոս 010 60-55-55


Բաց հրապարակային մրցույթ

«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է բանկի 2019թ. գործունեության արտաքին աուդիտ իրականացնող անձի  ընտրության բաց հրապարակային կրկնակի մրցույթ։

Մրցույթին մասնակցության հայտերն ընդունվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9.30-17.00, ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեում, Բանկի ՄՌԿ բաժնում։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 25.04.2019թ, ժամը 12.00։

 Հայտատուները պետք է ներկայացնեն`

 1. Հայտատուի լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրը՝ հասցեն, հեռախոսահամարը և կապի համար այլ անհրաժեշտ տվյալներ
 2. Արտոնագրի պատճեն
 3. Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ կազմակերպության կողմից բանկային աուդիտի անցկացման մասին առնվազն վերջին երեք տարվա տեղեկատվություն
 4. Աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող աշխատակիցների որակավորման մակարդակի և աշխատանքային փորձի վերաբերյալ տեղեկություններ:

  Հայտատուն անհրաժեշտ տեղեկությունները պետք է ներկայացնի երկու  փակ ծրարներով։ Առաջին ծրարում` տեխնիկական առաջարկներ, երկրորդ ծրարում` ֆինանսական առաջարկներ։

   Մրցույթը անցկացվում է համաձայն Բանկի ներքին կանոնակարգի պահանջների։ Մրցութային հանձնաժողովը մինչև մրցույթի հաղթողին որոշելու օրը, իրավունք ունի հրաժարվել մրցույթն անցկացնելուց՝ այդ կապակցությամբ կայացնելով պատճառաբանված որոշում։ Բանկը մրցույթն անցկացնելուց հրաժարվելու դեպքում, չի կրում հայտատուների կրած իրական վնասների ռիսկը։

     Մրցութային հայտերը կամփոփվեն ս/թ ապրիլի 26-ին, ժամը 16.00-ին։

    Մրցույթի անցկացման կարգի և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճեները հայտատուներն անվճար կարող են ստանալ հայտարարության հրապարակման հաջորդող օրվանից, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 9.30-17.00, Բանկի գլխամասային գրասենյակում՝ ք.Երևան, Հանրապետության փ. 44/2 հասցեում։

Ծանոթություն. Մրցութային հանձնաժողովի նիստին կարող են մասնակցել նաև հայտատուները։

Մրցույթին ներկայացված փաստաթղթերը հետ չեն վերադարձվում։

Թարմացվել է 10.02.2021 | 17:29:56