+374 10 605555
EvocaOnline

Բանկի
ղեկավարությունը

Բանկի խորհուրդ

Գագիկ Ներսիսյան
Խորհրդի անդամ
Էմիլ Սողոմոնյան
Խորհրդի անդամ
Ֆելիքս Դիլանյան
Խորհրդի անդամ
Գեղամ Գևորգյան
Խորհրդի անդամ
Եղիշե Համազասպյան
Խորհրդի անդամ

Բանկի ներքին աուդիտ

Արմեն Վարդանյան
Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավար

Բանկի վարչություն

Կարեն Եղիազարյան
Վարչության նախագահ
Արմեն Հակոբյան
Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ
Տաթևիկ Խաչատրյան
Վարչության նախագահի տեղակալ
Հայկ Պետրոսյան
Վարչության նախագահի տեղակալ
Էմմա Ջանինյան
Վարչության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ
Էմիլ Սիմոնյան
Վարչության անդամ, ՏՏ բաժնի պետ
Մհեր Սահակյան
Վարչության անդամ, Ծրագրավորման բաժնի պետ
Տաթևիկ Ջանոյան
Վարչության անդամ, Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի պետ