+374 10 605555
EvocaOnline

Կորպորատիվ
սոցիալական պատասխանատվություն

  • Նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացում, նորարար նախաձեռնություններ, startup-եր,
  • Երիտասարդության կրթական, գիտական և մշակութային նախաձեռնություններ,
  • Հասարակական կարևոր նշանակություն ունեցող նախաձեռնություններ,
  • Հասարակության առավել խոցելի խմբեր, մասնավորապես՝ ծնողազուրկ կամ հատուկ խնամքի տակ գտնվող երեխաներ:
Թարմացվել է 02.10.2017 | 11:24:33