+374 10 605555
EvocaOnline

Բանկի
լոգոտիպը

Բանկի լոգոն կազմված է evolution՝ էվոլյուցիա բառի արմատից և նմանեցված է evoke՝ զարթեցնել բառին: Բառի երկրորդ տառը՝ V-ն, պատկերված է կորացված անկյուններով հավասարակողմ եռանկյան տեսքով և նմանեցված է դեպի աջ և վեր ուղղված սլաքի տեսքով՝ խարդհրդանշելով Բանկի ձգտումը դեպի առաջընթաց:

Թարմացվել է 03.08.2018 | 17:56:41