+374 10 605555
EvocaOnline

Բաժնետերեր

Մեր բաժնետերերն են`

 • «Պրոմեթեյ-Սիթի» ՍՊԸ (զբաղվում է հյուրանոցային և առողջարանային բիզնեսով, գործունեություն է ծավալում Ռուսաստանում)՝ հանդիսանում է Բանկի նշանակալից մասնակիցը և տիրապետում է մեր հասարակ անվանական բաժնետոմսերի 94,76 %-ին: Տիրապետում է նաև մեր տեղաբաշված  արտոնյալ բաժնետոմսերի 100 %-ին՝ 3 մլրդ. 550 մլն. դրամի չափով:
 • Մեր հասարակ անվանական բաժնետոմսերի 5,24 %-ի տիրապետող են հանդիսանում թվով 17 ֆիզիկական անձինք:
 • Նշում. Մեր գործունեության վերջնական վերահսկողը գործարար Վազգեն  Սիմոնի  Գևորկյանն է, որը փոխկապակցված է մեր նշանակալից բաժնետերի հետ և «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով համարվում է մեր անուղղակի նշանակալից մասնակիցը:

Ուշադրություն.

 • «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի յուրաքանչյուր բաժնետեր, համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, իրավունք ունի ստանալու մեր վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները:
 • «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր բաժնետեր իրավունք ունի ստանալու «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:
 • Վերոնշյալ տեղեկությունները տրամադրում ենք ԱՆՎՃԱՐ՝ բաժնետիրոջ գրավոր դիմումը ստանալուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել առձեռն՝ մեր Գլխամասային գրասենյակում, ցանկացած մասնաճյուղում կամ ներկայացուցչությունում, էլեկտրոնային հասցեով՝ hello@evocabank.am կամ փոստով՝ ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Տեղեկատվություն մեր կանոնադրական կապիտալի փոփոխության վերաբերյալ
  • 2011թ. մարտին՝ Կենտրոնական բանկի համապատասխան գրանցումից հետո, Բանկի կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 7.2 մլրդ դրամով՝ կազմելով 14 մլրդ 400 մլն դրամ: Կապիտալը համալրել են մեր նոր մասնակից, Ռուսաստանի ռեզիդենտ «Պրոմեթեյ-Սիթի» ՍՊԸ-ն՝ 7,196,400 հազ. դրամով, և մեր գործող մասնակից Վազգեն Սիմոնի Գևորգյանը` 3,240 հազ. դրամով:
  • Մեր մասնակիցների 08.07.2016թ. արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշմամբ՝  Բանկը սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունից  վերակազմավորվել է փակ բաժնետիրական ընկերության և մեր փաստացի համալրված կանոնադրական կապիտալը (14 մլրդ 400 մլն դրամ) բաժանվել է 144,000 հատ հասարակ բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 100,000 դրամ անվանական արժեքով:
  • 2016թ. հոկտեմբերի 26-ին Բանկի կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 3 մլրդ. 550 մլն. դրամով և կազմել 17 մլրդ. 950 մլն. դրամ: Մենք տեղաբաշխել ենք 100,000 դրամ անվանական արժեքով 35,500 հատ արտոնյալ բաժնետոմս, որոնք ամբողջությամբ ձեռք է բերել մեր գործող բաժնետեր «Պրոմեթեյ-Սիթի»-ն: 
 • Տեղեկատվություն շահաբաժինների բաշխման վերաբերյալ
  • 2003-2006 թթ. մեր մասնակիցների միջև շահաբաժիններ չեն բաշխվել. ընդհանուր ժողովի որոշմամբ՝ փաստացի ստացված զուտ շահույթն ուղղվել է մեր կանոնադրական հիմնադրամի համալրմանը կամ որպես չբաշխված շահույթ թողնվել մեր տրամադրության տակ:
  • 2006թ.՝ 9 ամսվա գործունեություն արդյունքներով մեր մասնակիցներին միջանկյալ վճարվել է 80 մլն դրամ շահաբաժին:
  • 2007թ.՝ 9 ամսվա գործունեություն արդյունքներով մեր մասնակիցներին միջանկյալ վճարվել է 55 մլն դրամ շահաբաժին:
  • 2008թ.՝ փաստացի ստացված զուտ շահույթն ընդհանուր ժողովի որոշմամբ թողնվել է մեր տրամադրության տակ՝ որպես չբաշխված շահույթ:
  • 2009թ.՝ ընդհանուր ժողովի որոշմամբ՝ փաստացի ստացված  զուտ շահույթից 70 մլն դրամ վճարվել է մեր մասնակիցներին, իսկ մնացած մասը՝ թողնվել մեր տրամադրության տակ՝ որպես չբաշխված շահույթ:
  • 2010-2012 թթ.՝ փաստացի ստացված զուտ շահույթը, ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, թողնվել է մեր տրամադրության տակ՝ որպես չբաշխված շահույթ:
  • 2013թ.՝ փաստացի ստացված  զուտ շահույթից 895,0 մլն. դրամ վճարվել է մեր մասնակիցներին, իսկ  մնացած մասը՝ թողնվել մեր տրամադրության տակ՝ որպես չբաշխված շահույթ:
  • 2014թ.՝ փաստացի ստացված զուտ շահույթը, ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, թողնվել է մեր տրամադրության տակ՝ որպես չբաշխված շահույթ:

Թարմացվել է 16.07.2019 | 12:42:29