+374 10 605555
EvocaOnline

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Ֆինանսական ցուցանիշներ
 • Բանկի վարկանիշը

Աուդիտորական եզրակացություն

 Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ 
ՀՀ, ք. Երեւան 0012 
Վաղարշյան 8/1 
Հ. + 374 10 260 964 
Ֆ.+ 374 10 260 961 
Grant Thornton CJSC 
8/1 Vagharshyan str. 
0012 Yerevan, Armenia 
T + 374 10 260 964 
F + 374 10 260 961 
www.grantthornton.am

Անկախ աուդիտորի

եզրակացություն


«Պրոմեթեյ Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին

Կարծիք

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները ներառում են «Պրոմեթեյ Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության (Բանկ) ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ  հաշվետվությունը 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, այդ տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին և դրամական միջոցների հոսքերի մասին ամփոփ հաշվետվությունները` քաղված Բանկի 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ավարտված տարվա աուդիտորական ստուգում անցած ֆինանսական հաշվետվություններից:

Մեր կարծիքով 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ավարտված տարվա Բանկի աուդիտորական ստուգում անցած ֆինանսական հաշվետվություններից քաղված ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով համահունչ են այդ ֆինանսական հաշվետվություններին:

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները չեն պարունակում բոլոր բացահայտումները, որոնք պահանջվում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներում (ՖՀՄՍ): Հետևաբար, ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների ընթերցումը չի փոխարինում Բանկի աուդիտորական ստուգում անցած ֆինանսական հաշվետվությունների ընթերցմանը:

Աուդիտորական ստուգում անցած ֆինանսական հաշվետվություններ

Մենք արտահայտել ենք չձևափոխված աուդիտորական կարծիք աուդիտորական ստուգում անցած ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ 2017թ. ապրիլի 5-ի մեր եզրակացությունում:

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների նկատմամբ ղեկավարության պատասխանատվությունը

Ղեկավարությունը պատասխանատու է աուդիտորական ստուգում անցած ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար, որտեղ ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացվում են միևնույն ձևով, ինչպես և աուդիտորական ստուգում անցած ֆինանսական հաշվետվությունները, բացառությամբ ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունների, որոնք չեն ներառվում այս ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններում:

Աուդիտորի պատասխանատվություն

Մենք պատասխանատվությունն է, հիմնվելով մեր կողմից իրականացված ընթացակարգերի վրա, արտահայտել կարծիք ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ՝ աուդիտի միջազգային ստանդարտ 810  «Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացության նկատմամաբ կիրառվող առաջադրանքներ» ստանդարտին համապատասխան:

Գագիկ Գյուլբուդաղյան 
Տնօրեն/բաժնետեր
Մարինե Մուշեղյան
Աուդիտոր


Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ, 05 ապրիլի 2017թ.
ք. Երևան

 

Բանկի վարկանիշը

 • 2013թ. վարկանիշային տվյալներ

  «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ միջազգային վարկանիշը

  2013թ. ապրիլի 9-ին Moody's Investors Service միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունը վերահաստատել է ազգային արժույթով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման Պրոմեթեյ Բանկի "B1" վարկանիշը՝ բացասական կանխատեսմամբ, իսկ ֆինանսական կայունության (BFSR) "E+" վարկանիշը` կայուն կանխատեսմամբ:

 • 2012թ. վարկանիշային տվյալներ

  «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ միջազգային վարկանիշը

  2012թ. հոկտեմբերի 12-ին Moody's Investors Service միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունը վերահաստատել է ազգային արժույթով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման Պրոմեթեյ Բանկի "B1" վարկանիշը՝ բացասական կանխատեսմամբ, իսկ ֆինանսական կայունության (BFSR) "E+" վարկանիշը` կայուն կանխատեսմամբ:

 • 2011թ. վարկանիշային տվյալներ

  «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ միջազգային վարկանիշը

  - 2011թ. ապրիլին Moody's Investors Service միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունը վերահաստատեց Բանկին շնորհված ՀՀ դրամով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման "B1" և ֆինանսական կայունության (BFSR) "E +" վարկանիշերը` կայուն կանխատեսմամբ (STA Outlook):

  - 2011թ. նոյեմբերի 21-ին Moody's Investors Service ընկերությունը փոփոխել է Հայաստանի կառավարության` ազգային արժույթով և արտարժույթով պարտավորությունների թողարկողի "Ba2" սուվերեն վարկանիշի կանխատեսումը, կայունից` բացասականի, ինչի հետևանքով, Պրոմեթեյ Բանկին շնորհված ազգային արժույթով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման "B1" վարկանիշի կանխատեսումը 2011թ. նոյեմբերի 23-ին նույնպես փոփոխվել է, կայունից` բացասականի:
     Միևնույն ժամանակ, Moody's-ը վերահաստատել է Պրոմեթեյ Բանկի ֆինանսական կայունության (BFSR) "E+" վարկանիշի կայուն կանխատեսումը:

 • 2010թ. վարկանիշային տվյալներ

  «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ միջազգային վարկանիշը

  2010թ. ապրիլին Moody's Investors Service միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունը վերահաստատեց Բանկին շնորհված ՀՀ դրամով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման ''B1'' և ֆինանսական կայունության վարկանիշերը` կայուն կանխատեսմամբ (STA Outlook):

 • 2009թ. վարկանիշային տվյալներ

  «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ միջազգային վարկանիշը

  2009թ. հուլիսին Moody's Investors Service միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունը Բանկին շնորհել է ՀՀ դրամով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման ''B1'' և ֆինանսական կայունության (BFSR) ''E +'' վարկանիշեր` կայուն կանխատեսմամբ (STA Outlook):

 • Թարմացվել է 29.04.2017 | 14:42:26