+374 10 605555
EvocaOnline

Բանկային երաշխիքներ

Առաջարկում ենք դրամով և արտարժույթով բանկային երաշխիքներ: Երաշխիքի դիմում-հայտ կարող եք ներկայացնել մեր Գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):
ՆԵՐՔԵՎ

Բանկային երաշխիքները կարող եք օգտագործել հետևյալ նպատակներով՝

  • պարտավորությունների կամ աշխատանքների կատարում,
  • կանխավճարի ստացում,
  • մրցութային առաջարկությունների և տենդերների մասնակցություն,
  • միջազգային առևտրի բանկային սպասարկում*,
  • Հայաստանի օրենսդրությանը չհակասող այլ նպատակներով:

*Միջազգային առևտրի բանկային սպասարկման նպատակով տրամադրվող երաշխիքներին վերաբերող տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Սահմանաչափերը և մարման ժամկետը

մինչև 500,000,000 դրամ կամ համարժեք արտարժույթ, մինչև 3 տարի մարման ժամկետով

Տոկոսադրույքը

• Տարեկան 1-4%, նվազ.՝ 20,000 դրամ:

• Եթե գանձման ենթակա տոկոսագումարը տրամադրվող երաշխիքի գործողության փաստացի կամ ամբողջ ժամանակահատվածի համար չի գերազանցում 20,000 դրամը, ապա ձեզանից գանձում ենք միանվագ վճար՝ 20,000 դրամ:

Միջնորդավճարները

• Երաշխիքի պայմանների փոփոխում՝15,000 դրամ,

• Երաշխիքի հետկանչում/չեղյալ համարում՝ 25,000 դրամ:

Ապահովվածության միջոցները (գրավը)

 • Գրավ կարող են հանդիսանալ՝

 - անշարժ և շարժական գույքը,

 - ավանդային կամ ընթացիկ հաշիվներին առկա դրամական միջոցները,

 - շրջանառու միջոցները, պատրաստի արտադրանքը,

 - ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները կամ ջարդոնը, թանկարժեք մետաղները,

 - պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերը կամ այլ արժեթղթերը:

Առնվազն 1 տարվա մեր հաճախորդներին տրամադրում ենք նաև դրամական հոսքերով ապահովված երաշխիքներ՝ նրանց հաշվով կատարված տարեկան շարժի մինչև 30%-ի չափով և մինչև 180 օր մարման ժամկետով:
• Տրամադրվող երաշխիքի գումարի և գրավադրվող արժեքների հարաբերակցության սահմանաչափերը նույնն են, ինչ մեր կողմից բիզնես վարկերի համար սահմանված վարկ/գրավ հարաբերակցության սահմանաչափերը:

 

Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր

Գրավի պայմանագրի վավերացման և գրանցման պետտուրք՝ ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված չափերով:
• Գրավադրվող արժեքների գնահատում՝ մեզ հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպությունների սահմանած սակագների համաձայն:


ՈԻՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`

  • Երաշխիքի տրամադրման պայմանագրով մեր հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում ձեր գրավադրած գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
  • Երաշխիքի տրամադրման պայմանագրով ամրագրված տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում կիրառում ենք համապատասխան տույժեր՝ չվճարված տոկոսագումարների օրական 0,3-0,5%-ի չափով (համաձայն փոխադարձ կնքված պայմանագրի):

 

 

 


Թարմացվել է 08.11.2019 | 13:02:55