+374 10 605555
EvocaOnline

Ընդհանուր տեղեկատվություն

ՆԵՐՔԵՎ
  • Ձեզ հետ փոխհարաբերությունները կարգավորվում են վարկային պայմանագրով` ՀՀ օրենսդրական ակտերին համապատասխան:
  • Վարկավորման տոկոսադրույքները, ժամկետները, սահմանաչափերը, պայմանները և սկզբունքները սահմանվում են մեր «Վարկային քաղաքականությամբ»  և վարկավորման գործընթացը կարգավորող ներքին այլ իրավական ակտերով:
  • Մենք՝ Ծրագրային վարկավորման գործընթացներում ընդգրկվելու դեպքում, վարկային միջոցները տրամադրում ենք տվյալ Ծրագրի վարկավորման պայմաններով՝ տոկոսադրույքներ, սահմանաչափեր, մարման ժամկետ, գրավ/վարկ հարաբերակցություն և այլն (Ծրագրային վարկավորման պայմանները չեն կարգավորվում մեր «Վարկային քաղաքականությամբ»):
Թարմացվել է 01.10.2017 | 22:41:05