+374 10 605555
EvocaOnline

Վաղաժամկետ մարման պայմանները

ՆԵՐՔԵՎ

Մինչև վարկի գործողության ժամկետի կեսը վարկի գումարի 50%-ից ավելին վաղաժամկետ մարելու դեպքում վճարում եք տուգանք՝ վարկի պայմանագրային գումարի 50%-ը գերազանցող վաղաժամկետ վճարվող գումարի 5%-ի չափով:

 

Թարմացվել է 01.11.2017 | 18:33:48