+374 10 605555
EvocaOnline

Ավանդային հաշվի վերաբերյալ տրամադրվող տեղեկատվություն

ՆԵՐՔԵՎ
  • Պայմանագրի գործողության ընթացքում պարտավոր ենք առնվազն 30-օրյա պարբերականությամբ ձեզ տրամադրել յուրաքանչյուր ավանդային հաշվի վերաբերյալ համապատասխան քաղվածք:
  • Քաղվածքները տրամադրում ենք՝ համաձայն իրավաբանական անձանց բանկային հաշիվների վերաբերյալ տրամադրվող տեղեկատվության ընդհանուր սկզբունքների:
  • Ավանդային հաշվի վերաբերյալ քաղվածքների կրկնօրինակների կամ այլ տեղեկատվության (հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքներ) տրամադրման դիմաց ձեզանից գանձվում է միջնորդավճար՝ ըստ մեր սակագների, որոնք ներկայացված են  Ընթացիկ հաշիվներ բաժնում:
Թարմացվել է 28.09.2017 | 22:47:49