+374 10 605555
EvocaOnline

GIFT քարտի սպասարկման պայմանները

ՆԵՐՔԵՎ
  • Քարտը տրամադրվում է անվճար և սպասարկվում է առանց վճարի:
  • Քարտը գործում է մինչև Քարտի  դիմերեսին նշված ամսի վերջին օրը ներառյալ:
  • Քարտերի լիցքավորումն իրականացվում է Բանկի վճարային տերմինալների, ինչպես նաև Telcell, EasyPay և Idram վճարային տերմինալների միջոցով, ընդ որում՝ Բանկի վճարային տերմինալի միջոցով լիցքավորում իրականացնելիս, Բանկը լիցքավորման համար միջնորդավճար չի գանձում:
  • Քարտերի մնացորդի նկատմամբ Բանկի կողմից տոկոսագումարներ չեն վճարվում:
  • Քարտի գործողության ժամկետի ավարտի կամ Քարտի կորստի դեպքում Քարտը վերաթողարկման ենթակա չէ:
  • Բանկը պատասխանատվություն չի կրում Քարտապանին հասցված այն վնասի համար, որը հասցվել է Քարտը կորցնելու, Քարտապանի կողմից Քարտն ու PIN կոդը այլ անձի փոխանցելու, ինչպես նաև Քարտի գործողության ժամկետի ավարտի հետևանքով:
  • Քարտերի գործողության ժամկետի ավարտից հետո Քարտերում առկա չօգտագործված մնացորդները զրոյացվում են և չեն կարող որևէ կերպ օգտագործվել, փոխանցվել այլ Քարտի կամ հետ պահանջվել Քարտապանի կողմից:
  • Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր հսկողության տիրույթից դուրս տեղի ունեցած իրադարձությունների համար:
Թարմացվել է 06.11.2017 | 16:01:41