+374 10 605555
EvocaOnline

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

ՆԵՐՔԵՎ
  • Հաշվի բացման դիմում՝ մեր ձևանմուշի համաձայն:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Մեր պահանջով այլ փաստաթղթեր:
Թարմացվել է 09.11.2017 | 18:07:39