+374 10 605555
EvocaOnline

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

ՆԵՐՔԵՎ
  • Հաշվի բացման դիմում՝ մեր ձևանմուշի համաձայն:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Մեր պահանջով այլ փաստաթղթեր:
Թարմացվել է 16.10.2019 | 16:12:53