+374 10 605555
EvocaOnline

Հաշիվ բացելու ընթացակարգ

ՆԵՐՔԵՎ
  • Ընթացիկ հաշիվ կարող եք բացել դրամով, դոլարով, եվրոյով, ռուբլով, ֆրանկով և ֆունտ ստեռլինգով (այլ արտարժույթներով ընթացիկ հաշիվներ կարող եք բացել միայն մեզ հետ համաձայնեցված կարգով):
  • Նախքան հաշվի բացումը մեր աշխատակիցները ձեզ տեղեկացնում են հաշիվների բացման ու սպասարկման պայմանների, սակագների, պահանջվող փաստաթղթերի և այլ մանրամասների մասին:
  • Եթե հաշվի բացման և վարման պայմաններն ընդունելի են, ապա լրացնում եք դիմում և ներկայացնում պահանջվող փաստաթղթերը:
  • «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից ելնելով` կարող ենք պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ ներկայացված փաստաթղթերը լրացուցիչ ուսումնասիրել:
  • Ներկայացված փաստաթղթերի իսկությունն ու վավերականությունը ստուգելուց հետո ձեզ հետ կնքում ենք «Բանկային հաշվի սպասարկման պայմանագիրը» և հաշիվ բացում 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Կնքված պայմանագրի օրինակի հետ ձեզ ենք հանձնում նաև Ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմանների և կարգի մասին ծանուցում:
  • Հաշիվները կարող եք բացել ինչպես մեր գործունեության վայրում, այնպես էլ հեռակառավարման համակարգերի միջոցով:
  • Հեռակառավարման համակարգերով հաշիվները բացում ենք մեր կայքի կամ բջջային հավելվածի միջոցով ներկայացված էլեկտրոնային հայտ/դիմում-ի հիման վրա, որի համար կիրառվում են Համալիր բանկային ծառայությունների մատուցման պայմաններով սահմանված՝ ձեր հավաստագրման և նույնականացման միջոցները:
  • Հաշիվ բացելուց հետո կարող եք իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ցանկացած գործառնություն:
Թարմացվել է 28.09.2017 | 13:14:12