+374 10 605555
EvocaOnline

MasterCard E-Commerce

«Գլոբբինգ» ընկերության հետ համատեղ՝ առաջարկում ենք MasterCard E-Commerce վարկային քարտը:
ՆԵՐՔԵՎ

Քարտը նախատեսված է միայն միջազգային էլեկտրոնային առևտրի հարթակներում գնումների համար: MasterCard E-Commerce-ը կարող եք ստանալ մեր Գլխամասային գրասենյակում և  ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):

ՔԱՐՏԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝

Արժույթը

դրամ, դոլար, եվրո և ռուբլի

Տեսակը

MasterCard Standard միջազգային քարտ՝ DDA chip և 3D Secure անվտանգության բարձր մակարդակ

Սահմանաչափը

100,000-ից մինչև 1,000,000 դրամ կամ դրան համարժեք դոլար, եվրո և ռուբլի

Օգտագործման եղանակը

Քարտը նախատեսված է միայն «Գլոբբինգ» ընկերության հաճախորդների համար և չունի կանխիկացման հնարավորություն: Այն նախատեսված է բացառապես միջազգային էլեկտրոնային առևտրի հարթակներում անկանխիկ գնումների համար, իսկ POS տերմինալով անկանխիկ վճարումներ կարող եք կատարել միայն «Գլոբբինգ»-ի գրասենյակի տերմինալի միջոցով:

Գործողության ժամկետը

6 ամսից մինչև 36 ամիս

Տոկոսադրույքը (տարեկան)

Դրամ` 19%, Դոլար կամ եվրո` 15%, Ռուբլի՝ 18%:

Վարկային գծի չօգտագործված մասի տոկոսադրույքը

0%

Գրավ

Չի պահանջվում

Վարկային գծի օգտագործման արտոնաշրջան

 • Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)՝ առկա չէ,
 • Արտոնաշրջան (միայն տոկոսների մարում)՝ 6 ամիս:

Պարտադիր նվազագույն վճար (մարման գրաֆիկ)

Սահմանաչափի հավասարաչափ նվազեցում (արտոնաշրջանի ավարտից հետո վարկային գծի սահմանաչափն ամսական հավասարաչափ նվազում է):

Միջնորդավճարները

 • Վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային գծի ամսական սպասարկման և վարկային սահմանաչափի վերանայման վճարներ՝ չեն գանձվում,
 • Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք (տարեկան)՝ համապատասխան արժույթով վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք:
 Տույժերը
 • Վարկային գծի ժամկետանց մասի համար՝ 6% տարեկան,
 • Ժամկետանց տոկոսագումարների մասով՝ 0,2% օրական:

Վարկային գծի դիմումի մասին որոշման կայացման, ձեզ այդ մասին տեղեկացման և վարկային գծի տրամադրման ժամկետները

 • Որոշումը կայացնում ենք անհրաժեշտ փաստաթղթերը մեզ առձեռն կամ առցանց ներկայացնելուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկային գիծը տրամադրում ենք 2 (երկու) բանկային օրվա ընթացքում:
 • Վարկի դիմումի վերաբերյալ որոշման արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնում ենք 2 (երկու) բանկային օրվա ընթացքում՝ բանավոր (ձեր ցանկության դեպքում՝ նաև գրավոր), իսկ առցանց հայտի դեպքում՝ էլեկտրոնային հաղորդագրությամբ:
 Այլ տեղեկատվություն
 • «Վարկային գծի (օվեդրաֆտի) էական պայմանների ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ թերթիկին» կարող եք ծանոթանալ ԱՅՍՏԵՂ
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելու դեպքում, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, ձեզ ենք տրամադրում «Վարկային գծի (օվերդրաֆտի) էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ թերթիկ»՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի հաստատած «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկային քարտի առավելությունները
  • 1 մլն դրամ կամ համարժեք արտարժույթի վարկային գծի հնարավորություն:
  • 36 ամիս վարկային գծի գործողության ժամկետ:
  • Շահավետ տոկոսադրույք վարկային գծի օգտագործած մասի համար:
  • 0% տոկոսադրույք՝ վարկային գծի չօգտագործված մասի համար:
  • Անվճար MasterCard Standard միջազգային քարտ՝ հագեցած DDA chip և 3D Secure անվտանգության բարձր մակարդակով:
  • Տարեկան ընդամենը 2,000  դրամ քարտի սպասարկման վճար:
  • Վարկային հայտի առցանց լրացման հնարավորություն:
  • Մինչև 500,000 դրամ կամ համարժեք արտարժույթ վարկային գծի տրամադրում պարզեցված պայմաններով՝ գրանցված եկամուտը և դրական վարկային պատմությունը բավարար են:
  • Քարտի տրամադրման և վարկային գծի հաստատման սեղմ ժամկետներ:
  • Ոչ մի  թաքնված միջնորդավճար:
 • Վարկային քարտի սպասարկման պայմաններ և սակագներ
   Թողարկման վճար

  0

  Տարեկան սպասարկման վճար

  2,000 դրամ

  Հաշվի չնվազող մնացորդ

  առկա չէ

  Հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան անվանական տոկոսադրույք

  0%

  Ցանկացած բանկի POS-ով անկանխիկ գործարքների իրականացման վճար

  0

  Գործողության կասեցման վճար

  0

  Գործողության ապակասեցման վճար

  0

  Վերաթողարկման վճար՝ գործողության ժամկետը լրանալուդեպքում

  0

  Վերաթողարկման վճար՝ կորստի կամ վնասվելու դեպքում

  3,000 դրամ

  PIN գաղտնաբառի վերաթողարկման վճար

  3,000 դրամ

  Հաշվի քաղվածքի տրամադրման վճար

  0

  Հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրման վճար

  0

  Քարտից քարտ փոխանցումների վճար (գումարի մուտք)

  0

  Քարտից քարտ փոխանցումների վճար (գումարի ելք)

  չի թույլատրվում

  Գործարքների վերաբերյալ SMS-ների ստացման վճար

  20 դրամ մեկ SMS-ի համար

  Անկանխիկ գործարքների վճար

  0

  Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար

  2,000 դրամ

  Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկման վճար

  10,000 դրամ

  Անկանխիկ գործարքների քանակ, ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքներ և հաշվեկշռի հարցումներ(օրական)

  անսահմանափակ

  Անկանխիկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ

  անսահմանափակ

   

 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
  • Դիմում:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Գրանցված եկամուտ «Նորք» տեղեկատվական համակարգում:
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր:
 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

  Տոկոսագումարների և վարկայաին սահմանաչափի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկմանկարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում` www.cba.am.
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակ:


«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

Թարմացվել է 21.02.2018 | 18:11:59