+374 10 605555
EvocaOnline

Ապառիկ վարկեր

Առաջարկում ենք ապառիկ առևտրի սպասարկման սպառողական վարկեր:
ՆԵՐՔԵՎ

Վարկային միջոցները տրամադրում ենք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, բջջային հեռախոսներ, կահույք, օդորակիչներ, ջեռուցման համակարգեր և այլ սպառողական ապրանքներ գնելու նպատակով:

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և  ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):


ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Արժույթը

դրամ

Սահմանաչափերը

70,000-ից մինչև 2,000,000 դրամ

Եղանակը

անկանխիկ

Մարման ժամկետը

2 տարի

Տոկոսադրույքը (տարեկան)

24%

Վերադարձելության ապահովման միջոցը

• Գրավը ձեռք բերվող  սպառողական ապրանքն է (գույքը): Ապահովագրություն չի պահանջվում: Անհրաժեշտության դեպքում, կարող ենք պահանջել մեկ երաշխավորող:

• Վարկ/գրավ նվազագույն հարաբերակցությունը գրավի գնի 80%-ն է:

Կանխավճարը

• Մինչև 500,000 դրամ արժողությամբ սպառողական ապրանքի դեպքում` նվազագույնը՝ 20%,

• 500,001 դրամ և ավելի արժողությամբ սպառողական ապրանքի դեպքում՝ նվազագույնը՝ 30%:

Միջնորդավճարները

Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճարը 2000 դրամ է: Այն չենք վերադարձնում՝ անկախ վարկային հայտի բավարարումից կամ մերժումից:

Վարկի դիմումի մասին որոշման կայացման, ձեզ այդ մասին տեղեկացման և վարկի տրամադրման ժամկետները

• Որոշումը կայացնում ենք անհրաժեշտ փաստաթղթերը մեզ ներկայացնելուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

• Վարկի տրամադրում ենք որոշումը կայացնելուց հետո՝ 1 (մեկ) բանկային օրվա ընթացքում:

• Վարկի դիմումի վերաբերյալ որոշման արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնում ենք 1-2 (մեկ-երկու) բանկային օրվա ընթացում՝ բանավոր կամ ձեր ցանկության դեպքում՝ նաև գրավոր:

 

 

 

 

Սահմանափակումները (պայմանագրի գործողության ընթացքում)

 

• Վարկի սպասարկման ընթացքում միևնույն անվանում ապրանքատեսակ (բջջային հեռախոս, հեռուստացույց, սառնարան, գազօջախ և այլն) գնելու համար կարող եք վարկավորվել մեկ անգամ:
• Ապառիկ վարկի առկայության դեպքում կարող եք ստանալ հերթական վարկը, եթե գործող վարկային պարտավորությունների մասով ուշացումներ կամ խախտումներ չունեք:
• Եթե մեզ դիմելու պահին ունեք 5 և ավելի գործող ապառիկ վարկ (մեզ մոտ և Հայաստանի բանկային համակարգում), ապա նոր վարկ չենք տրամադրում:

Այլ տեղեկատվություն

 • «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ թերթիկին» կարող եք ծանոթանալ ԱՅՍՏԵՂ

• ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ թերթիկում ներկայացված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (ՏՓՏ) հաշվարկված է վարկավորման առավելագույն ժամկետի համար:

• Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելու դեպքում, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, ձեզ ենք տրամադրում է «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ թերթիկ»՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի հաստատած «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
  • Վաճառակետի կողմից տրված ապառիկ վարկի դիմում:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Տեղեկանք գործատուից առնվազն վերջին վեց ամիսներին ստացած ամսական աշխատավարձի չափի վերաբերյալ (ստորագրված և կնքված գործատուի իրավասու անձի/անց կողմից), և/կամ համապատասխան ամսական եկամուտները հավաստող այլ փաստաթղթեր, որոնք ընդունելի են մեզ համար: Տեղեկանքների տրամադրման ժամկետը մեզ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը:
  • Եթե ձեր աշխատավարձի/եկամտի չափը չի բավարարում վարկավորման համար, ապա վարկունակության հաշվարկում կարող ենք ներառել նաև ձեզ հետ բնակվող ընտանիքի անդամների եկամուտները (այս կետի երրորդ պարբերության պահանջներին համապատասխանող փաստաթղթերի առկայության դեպքում):
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ մեր պահանջով այլ փաստաթղթեր:
 • Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման չափանիշները
  • Վաճառակետի կողմից տրված ապառիկ վարկի դիմում:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Տեղեկանք գործատուից առնվազն վերջին վեց ամիսներին ստացած ամսական աշխատավարձի չափի վերաբերյալ (ստորագրված և կնքված գործատուի իրավասու անձի/անց կողմից), և/կամ համապատասխան ամսական եկամուտները հավաստող այլ փաստաթղթեր, որոնք ընդունելի են մեզ համար: Տեղեկանքների տրամադրման ժամկետը մեզ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը:
  • Եթե ձեր աշխատավարձի/եկամտի չափը չի բավարարում վարկավորման համար, ապա վարկունակության հաշվարկում կարող ենք ներառել նաև ձեզ հետ բնակվող ընտանիքի անդամների եկամուտները (այս կետի երրորդ պարբերության պահանջներին համապատասխանող փաստաթղթերի առկայության դեպքում):
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ մեր պահանջով այլ փաստաթղթեր:
 • Վարկի և տոկոսների մարումները
  • Վաճառակետի կողմից տրված ապառիկ վարկի դիմում:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Տեղեկանք գործատուից առնվազն վերջին վեց ամիսներին ստացած ամսական աշխատավարձի չափի վերաբերյալ (ստորագրված և կնքված գործատուի իրավասու անձի/անց կողմից), և/կամ համապատասխան ամսական եկամուտները հավաստող այլ փաստաթղթեր, որոնք ընդունելի են մեզ համար: Տեղեկանքների տրամադրման ժամկետը մեզ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը:
  • Եթե ձեր աշխատավարձի/եկամտի չափը չի բավարարում վարկավորման համար, ապա վարկունակության հաշվարկում կարող ենք ներառել նաև ձեզ հետ բնակվող ընտանիքի անդամների եկամուտները (այս կետի երրորդ պարբերության պահանջներին համապատասխանող փաստաթղթերի առկայության դեպքում):
  • Անհրաժեշտության դեպքում՝ մեր պահանջով այլ փաստաթղթեր:
 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
  • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում:
  • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):
  • Սահմանված մարման ժամկետներում վճարային պարտավորությունների (վարկի գումար, տոկոսագումար) ուշացման դեպքում  ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՔ ՏՈՒՅԺԵՐ` ժամկետանց գումարի համար՝ 0,015% օրական, իսկ ժամկետանց տոկոսի համար՝ 0,1% օրական:
 • Ապառիկ Վաճառքի գծով Բանկի հետ համագործակցող ընկերությունների ցանկը
  •  «ԿԱ ԸՆԴ ԿԱ» ՍՊԸ - կահույքի սրահ,
  •  «Վեգա Ուորլդ» ՍՊԸ - կենցաղային էլեկտրոտեխնիկայի խանութ:

 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում՝ ..www.cba.am.

 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակ:


«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է 29.09.2017 | 16:43:22