+374 10 605555
EvocaOnline

Էներգաարդյունավետ Հիփոթեք. վարկեր` ԱՀԸ ծրագրով

Առաջարկում ենք Էներգաարդյունավետ հիփոթեքային վարկեր՝ Ազգային հիփոթեքային ընկերության 4-րդ փուլ ծրագրի շրջանակում:
ՆԵՐՔԵՎ

Վարկերը տրամադրում ենք Էներգաարդյունավետ բնակելի անշարժ գույք գնելու (առաջնային և երկրորդային շուկայից), կառուցելու կամ վերանորոգելու նպատակով:

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի» -ի):


ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Արժույթը դրամ
Վարկառուները 18 տարին լրացած Հայաստանի ռեզիդենտները, որոնք վարկի սպասարկման ընթացքում չեն բոլորի կենսաթոշակային տարիքը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:
Սահմանաչափերը
 • Անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում՝ 2,000,000- 25,000,000 դրամ,
 • Վերանորոգելու դեպքում՝ 1,000,000- 10,000,000 դրամ:
Տրամադրման եղանակը կանխիկ կամ անկանխիկ
Մարման ժամկետը
 • Անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում՝ 10 - 15 տարի,
 • Վերանորոգելու դեպքում՝ 5 - 7 տարի:
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը
 • Անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում - 9,8 %,
  • Վերանորոգելու դեպքում - 10,8 %:
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 11,57 % - 14,28 %
Վերադարձելիության ապահովման միջոցները
 • Ձեռք բերվող կամ վերանորոգվող անշարժ գույքը:
  • Կառուցապատման վարկի դեպքում գրավադրվում է հողամասը, որտեղ կառուցվում է բնակելի տունը, ինչպես նաև այլ բնակելի անշարժ գույք:
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը
 • Ոչ ավելի, քան բնակելի անշարժ գույքի շուկայական արժեքի 70%-ը*:
 • Ոչ ավելի, քան բնակելի անշարժ գույքի շուկայական արժեքի 90%-ը, եթե գրավադրվում է լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրվող անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 70%:
* Վարկ/գրավ գործակցի հաշվարկման ժամանակ ընդունվում է անշարժ գույքի գնահատման և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնը:
Կանխավճարը (անշարժ գույք գնելու դեպքում)
 • Սկսած 30%-ից (լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույք գրավադրելու դեպքում՝ սկսած 10 %-ից), կանխավճարը կատարում եք մեզ մոտ:
 • Կառուցապատողից բնակելի անշարժ գույք գնելու դեպքում մեզ եք ներկայացնում կառուցապատողի տրամադրած նախավճարի անդորրագիրը և նախավճարների պայմանագրերը:
Ապահովագրություն

Պահանջվում է կատարել գրավադրվող գույքի և ձեր ու համավարկառուների՝ դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն: Ի դեպ, ապահովագրությունը պետք է կատարվի Լիցենզավորված ապահովագրական ընկերությունների կողմից հօգուտ մեզ՝

 • Գրավադրվող անշարժ գույքը պետք է ապահովագրվի -պարտադիր՝ յուրաքանչուր տարի վարկի մնացորդի չափով,
 • Դուք և համավարկառուները դժբախտ պատահարից պետք է ապահովագրվեք -պարտադիր՝ յուրաքանչուր տարի վարկի մնացորդի չափով:
 • Ապահովագրավճարը՝ 0.15%:
Գանձվող վճարները • Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճարը 10,000 դրամ է: Այն չենք վերադարձնում՝ անկախ վարկային հայտի բավարարումից կամ մերժումից:
• Վարկային հաշվի սպասարկման վճարը գանձում ենք միանվագ: Այն կազմում է վարկի գումարի 0,5%-ը, բայց ոչ պակաս, քան 20,000 դրամը:
• Վարկը կանխիկ ստանալու դեպքում՝ գանձում ենք կանխիկացման վճար՝ ըստ մեր սակագների:
Վարկի դիմումի մասին որոշման կայացման, ձեզ այդ մասին տեղեկացման և վարկի տրամադրման ժամկետները • Որոշումը կայացնում ենք անհրաժեշտ փաստաթղթերը մեզ ներկայացնելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը տրամադրում ենք գույքի գրավադրման գործընթացն ավարտելուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
• Վարկի դիմումի վերաբերյալ որոշման արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնում ենք 1 (մեկ) բանկային օրվա ընթացում՝ բանավոր կամ ձեր ցանկության դեպքում՝ նաև գրավոր:


«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է 20.09.2018 | 12:32:42