+374 10 605555
EvocaOnline

Էներգախնայողության վարկեր

Առաջարկում ենք վարկեր Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի ծրագրի շրջանակում, որը առաքելություն ունի նպաստել էներգախնայողության ոլորտում ներդրումների իրականացմանը:
ՆԵՐՔԵՎ

Վարկերը տրամադրում ենք չգազիֆիկացված համայնքների ֆիզիկական անձանց գործունեության էներգաարդյունավետության բարձրացման նպատակով՝ մինչև 10կՎտ հզորությամբ ֆոտովոլտային համակարգերի և/կամ  արևային ջրատաքացուցիչների ձեռք բերման համար:

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի» -ի):


ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ովքեր կարող են դիմել

18– 63 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող չգազիֆիկացված և գազիֆիկացված համայնքների ֆիզիկական անձինք, որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը:

Անշարժ գույքի վայրը

ՀՀ չգազիֆիկացված և գազիֆիկացված համայնքներ

Արժույթը

ՀՀ դրամ

Սահմանաչափերը

300,000-3,000,000 դրամ

 

Մարման ժամկետը

Մինչև 96 ամիս

 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ

 

Չգազաֆիկացված համայնքներ - 8%

 

 Գազիֆիկացված համայնքներ - 10%  

Վարկը վաղաժամկետ մարելու դեպքում

Տուգանք չի կիրառվում

 

Վարկի մարման ձևը

«Անուիտետային»

Վերադարձելիության ապահովման միջոց

Երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ՝ (գումարը փոխանցվում է վաճառողի հաշվեհամարին)

Բանկի կողմից գանձվող վճարներ

0

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
  • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

  • ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԲԱՆԿԸ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ՁԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ (ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ) ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ:
  • Վարկային պարտավորությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը կազդի Ձեր վարկային պատմության վրա: Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների այն ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է Ձեզ վարկ տրամադրած կազմակերպությունների կողմից:
  • Սահմանված մարման ժամկետներում վճարային պարտավորությունների (վարկի գումար, տոկոսագումար) ուշացման դեպքում ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՔ ՏՈՒՅԺԵՐ` ժամկետանց գումարի համար՝ 0,015% օրական, իսկ ժամկետանց տոկոսի համար՝ 0,1% օրական:«Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Թարմացվել է 20.10.2020 | 09:54:17