+374 10 605555
EvocaOnline

Պայմանագրային փոխհարաբերություններին առնչվող դրույթներ

ՆԵՐՔԵՎ
  • Ներդրումային ծառայությունների մատուցումից բխող մեր և ձեր փոխհարաբերությունները կարգավորվում են կողմերի միջև կնքվող անժամկետ  պայմանագրով: Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի առանց դատարանի միջամտության դադարեցնել պայմանագիրը՝ մյուս կողմին այդ մասին առնվազն 10 օր առաջ տեղեկացնելու պայմանով:
  • Պայմանագիրը լուծելուց հետո՝ 3 բանկային օրվա ընթացքում, պարտավոր ենք ձեզ կամ ձեր լիազոր ներկայացուցչին փոխանցել ձեզ պատկանող արժեթղթերն ու դրամական միջոցները:
Թարմացվել է 09.10.2017 | 14:48:22