+374 10 605555
EvocaOnline

Քարտերի տրամադրում և սպասարկում

Ֆիզիկական անձ հաճախորդներին առաջարկում ենք հետևյալ վճարային քարտերը՝ ArCa Classic լոկալ քարտը ( որը հնարավոր է գործածել միայն Հայաստանի տարածքում), ArCa-MIR քոբեյջինգային քարտը (որը հնարավոր է գործածել Հայաստանի և Ռուսաստանի ողջ տարածքում) և MasterCard (Standard, Gold, Maestro) ու Visa (Classic, Gold) միջազգային քարտերը (որոնք կարելի է գործածել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում):
ՆԵՐՔԵՎ

Քարտային հաշիվները բացում  և վարում ենք դրամով, դոլարով, եվրոյով և ռուբլով: ArCa-MIR*, MasterCard (Standard, Gold) և Visa (Classic, Gold) քարտերը թողարկվում են DDA չիպով (հանդիսանում են առավել անվտանգ և ապահով միկրոպրոցեսորային քարտեր):

* Բանկը «ArCa» և ռուսական «MIR» վճարային համակարգերի «ArCa-MIR» նոր քոբեյջինգային չիպային քարտ է թողարկել: Քարտը Հայաստանի տարածքում գործելու է որպես «ArCa» քարտ, իսկ Ռուսաստանում՝ որպես «MIR» քարտ: «ArCa-MIR» քոբեյջինգային քարտը հնարավորություն է տալիս գումար կանխիկացնել, կատարել վճարումներ և օնլայն գնումներ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանի ողջ տարածքում։ EvocaTouch հավելվածով պատվիրելու դեպքում, քարտն անվճար կառաքվի քարտապանին Երևանի ցանկացած կետում: Մեր բոլոր բանկոմատները արդեն իսկ լիովին սպասարկում են «Mir» վճարային քարտերը: Նոր «ArCa-MIR» քարտի հետ կից քարտ պատվիրելու դեպքում` քարտերը հնարավոր է օգտագործել նաև 24/7 ռեժիմով «շտապ» դրամական փոխանցումների իրականացման համար: Մասնավորապես, Ռուսաստանից օրվա ցանկացած ժամին հնարավոր է «MIR» վճարային համակարգի քարտեր սպասարկող եւ կանխիկ գումարի մուտքագրման (Cash-in) հնարավորություն ունեցող բանկոմատների միջոցով գումար մուտքագրել քարտին եւ հաշված վայրկյանների ընթացքում ստանալ այն Հայաստանում կամ հակառակը:

Maestro և ArCa դեբետային քարտերն ունեն օվերդրաֆտ, իսկ MasterCard (Standard, Gold) և Visa (Classic, Gold) կրեդիտային քարտերը՝ վարկային գիծ և օվերդրաֆտ ստանալու հնարավորություն: ArCa, Maestro, MasterCard Standard քարտերը կարող են ծառայել նաև որպես աշխատավարձային քարտեր, որոնց,  ձեր ցանկության դեպքում, կարող է փոխանցվել ձեր աշխատավարձը:

Վճարային  քարտերը թողարկվում են 3 (երեք) տարի ժամկետով:

Քարտերը տրամադրում և սպասարկում ենք մեր կողմից հաստատված Վճարային քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագների համաձայն: Սակագներով սահմանված բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձում ենք քարտային հաշվից անակցեպտ կերպով: Վճարային քարտերին վերաբերող մանրամասն տեղեկատվությանը (այդ թվում՝ քարտերի թողարկման, քաղվածքների տրամադրման, գործարքների բողոքարկման, արտարժույթով արտահայտված գործառնությունների կատարման և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվությանը)  կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Քարտերի ստացման դիմում կարող եք ներկայացնել ինչպես մեր գործունեության վայրում, այնպես էլ հեռակառավարման համակարգերի միջոցով (օնլայն)՝ մեր կայքի կամ բջջային հավելվածի միջոցով ներկայացված էլեկտրոնային հայտ/դիմում-ի հիման վրա:

Մեր և ձեր պայմանագրային փոխհարաբերությունները կարգավորվում են  ՀԱՄԱԼԻՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ, որը հրապարակային առաջարկ (օֆերտա) է և ձեր կողմից համարվում է ընդունված այն պահից, երբ առձեռն կամ օնլայն համակարգերի միջոցով մեզ եք ներկայացնում պատշաճ լրացված և վավերացված՝ բանկային ծառայություններից օգտվելու հայտ/դիմում): Համալիր բանկային ծառայությունների մատուցման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վճարային քարտերով կատարվող գործառնություններ

  Վճարային քարտերով կարող եք՝

  • Կանխիկացնել Ձեր քարտային հաշվին առկա միջոցները բանկոմատներից (ATM) և կանխիկացման կետերից (POS տերմինալներից):
  • Կատարել անկանխիկ վճարումներ առևտրի և սպասարկման կետերում (ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց՝ խանութներում, ռեստորաններում, հյուրանոցներում և սպասարկման այլ կետերում):
  • Կատարել կոմունալ վճարումներ՝ բանկոմատների միջոցով կամ օնլայն (www.arca.am-ում գրանցելով վիրտուալ քարտ):
  • Օնլայն գործարքներ կատարել (վճարումներ, գնումներ):
  • Քարտից քարտ գումար փոխանցել՝ բանկոմատների միջոցով կամ օնլայն:
  • Մեր online բանկինգ ծառայությունից օգտվելու պարագայում դուք հնարավորություն կունենաք առանց մեզ այցելելու  կատարել  դրամական միջոցների համալրում (ընթացիկ հաշվից՝ քարտային հաշիվ)  և անմիջապես տնօրինել այդ գումարները՝ ձեր քարտի միջոցով:

  Նշում. Քարտային հաշվով կատարվող դրամական շարժը վերահսկելու նպատակով ակտիվացնում ենք SMS-տեղեկացում ծառայությունը (դուք կարող եք դիմում գրել և հրաժարվել SMS տեղեկացումների ծառայությունից): Օնլայն վճարումներ իրականացնելիս կարող եք օգտվել 3D Secure ծառայությունից:

 • Օգտակար տեղեկատվություն

  Քարտային վճարումներ կատարելիս անհրաժեշտ է հիշել.

  • Քարտերով կարող եք վճարումներ կատարել այն առևտրի ու սպասարկման կետերում, որտեղ փակցված է տվյալ քարտային համակարգի լոգոտիպը:
  • Քարտով վճարում կատարելիս՝ մինչև անդորրագիրը ստորագրելը, հավաստիացե՛ք, որ անդորրագրում նշված գումարը համապատասխանում է ձեր գործարքի գումարին:
  • Քարտով վճարելիս մի՛շտ պահեք քարտը ձեր տեսադաշտում:
  • Եթե հրաժարվում եք գնումից, ապա պահանջե՛ք չեղյալ համարել (VOID) ձեր վճարումը և պահե՛ք համապատասխան անդորրագիրը մինչև հերթական քաղվածքի ստացումը՝ համոզվելու, որ հաշվից գանձում չի կատարվել:

  Խորհուրդներ արտերկիր մեկնողներին.

  Նախքան մեկնելը՝

  • Ստուգե՛ք ձեր քարտի գործողության ժամկետի ավարտը (expiry date):
  • Ստուգե՛ք Ձեր հաշվին առկա դրամական միջոցների մնացորդը:
  • Գրի՛ առեք ձեր քարտի 16-նիշանոց համարը և բոլոր այն հեռախոսահամարները, որոնցով կարող եք զանգահարել մեզ՝ արտերկրում ձեր քարտի կորստի կամ գողության դեպքում:
  • Ճշտե՛ք մեզանից քարտով կատարվող վճարային սահմանաչափերի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Նշված սահմանաչափերը ձեզ չբավարարելու դեպքում կարող եք դիմել մեզ՝ դրանք ավելացնելու նպատակով (սահմանաչափերի գերազանցման հետևանքով գործարքիմերժումից խուսափելու համար):

  Նշում. Պահպանե՛ք քարտով կատարված գործարքների անդորրագրերը և վերադառնալուց հետո համեմատե՛ք դրանք քաղվածքի գործարքների հետ:

  Արտարժույթով գործառնություններ կատարելիս անհրաժեշտ է իմանալ.

  • Քարտային գործառնությունների իրականացման ժամանակ արտարժույթի փոխարժեքները կարող են տարբերվել, որի համար մենք պատասխանատվություն չենք կրում:
  • «Արմենիան Քարդ» Վճարահաշվարկային համակարգի անդամ բանկերի սպասարկման կետերում և բանկոմատներում քարտային հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով գործարքներ կատարելիս որպես փոխարժեք կիրառվում է «Արմենիան Քարդ»-ի կողմից գործարքի հաշվանցման օրվա դրությամբ տվյալ արտարժույթի համար սահմանված մեր փոխարժեքը:
  • Այլ բանկերի սպասարկման կետերում և բանկոմատներում գործարքներ կատարելիս որպես փոխարժեք կիրառվում է MasterCard վճարահաշվարկային համակարգի կողմից գործարքի հաշվանցման օրվա դրությամբ տվյալ արտարժույթի համար սահմանված մեր փոխարժեքը:
 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
  • Ապահովե՛ք ձեր PIN ծածկագրի գաղտնիությունը (այն պետք է պահպանել գաղտնի և հասանելի չդարձնել այլ անձանց): PIN ծածկագրով կատարված բոլոր գործառնությունների պատասխանատվությունը կրում եք դուք: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ձեր PIN ծածկագիրը երրորդ անձանց հասանելի դառնալու հետևանքով վճարային քարտի ոչ օրինական և ձեր կողմից չարտոնված օգտագործման համար:
  • Քարտի կորստի կամ գողության դեպքում անմիջապես զանգահարե՛ք մեզ (+374 10) 56-20-36, (+374 10) 58-29-77 հեռախոսահամարով կամ «Արմենիան Քարդ» վճարահաշվարկային համակարգի (+374 10)  44-03-80 հեռախոսահամարով՝ հայտնելով քարտի ստացման դիմումի մեջ ձեր կողմից նշված գաղտնաբառը: Զանգից անմիջապես հետո քարտի գործողությունը կդադարեցվի:
  • Քարտի կորստի կամ գողության մասին ՄԵԶ տեղեկացնելու հետաձգումը կարող է հանգեցնել ձեր քարտով այլ անձանց կողմից գործարքների կատարմանը:
  • Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ձեզ հասցրած այն վնասի համար, որը կատարվել է քարտը կորցնելու և մեզ հայտնելու միջև ընկած ժամանակահատվածում:
  • Դուք պատասխանատվություն եք կրում քարտով կատարված բոլոր գործառնությունների համար մինչև այն պահը, երբ տեղեկացնում եք մեզ կորստի կամ գողություն պատճառով քարտի գործողությունը դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին:

Թարմացվել է 23.08.2018 | 12:07:30