+374 10 605555
EvocaOnline

Transfer Card

Առաջարկում ենք անվճար ArCa Transfer Card՝ դրամով, դոլարով, եվրոյով կամ ռուբլով: Այս քարտի միջոցով ձեզ փոխանցված գումարները կարող եք ստանալ առանց մեզ այցելելու՝ ընդամենը մեկ զանգի միջոցով: Transfer Card ենք տրամադրում այն հաճախորդներին, որոնք արտերկրից պարբերաբար գումարներ են ստանում մեր կողմից սպասարկվող արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով:
ՆԵՐՔԵՎ

Դուք կարող եք տնօրինել Transfer Card-ի միջոցով ձեզ փոխանցված գումարները (կանխիկացնել ATM-ից կամ POS-ից, իրականացնել անկանխիկ վճարումներ)՝ հեռախոսազանգի միջոցով հայտնելով ձեր և փոխանցման տվյալները:

Transfer Card-ը ArCa լոկալ վճարային քարտ է, որը կարող է օգտագործվել միայն արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով ստացվող գումարների վճարման նպատակով:

Ուշադրություն. Եթե պատվիրել եք դրամային արժույթով Transfer Card, ապա ձեր քարտային հաշվին այլ արժույթներով ստացված գումարները փոխարկվում են դրամի (արտարժույթի փոխանակումը կատարվում է՝ փոխանակման պահին մեզ մոտ գործող անկանխիկ առքի փոխարժեքով):

Վճարային քարտերի տրամադրմանը, սպասարկմանը և օգտագործմանը վերաբերող մանրամասն տեղեկատվությանը (այդ թվում՝ քարտերի թողարկման, քաղվածքների տրամադրման, գործարքների բողոքարկման և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվությանը) կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Սպասարկման սակագներ

  Մատուցվող ծառայություններ

  ArCa Transfer Card

  AMD

  USD

  EUR

  RUB

  Քարտի տրամադրում և տարեկան սպասարկում

  0

  0

  0

  0

  Լրացուցիչ քարտի տրամադրում և տարեկան սպասարկում

  0

  0

  0

  0

  Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %`

   

   

   - մինչև 5 մլն դրամ

  0 %

  -

  -

  -

   - 5 մլն դրամ և ավելի

  1 %

  -

  -

  -

  Կանխիկի տրամադրում մեր բանկոմատներով (ATM) և POS-ով

  0%

  0%

  0%

  0%

  Կանխիկի տրամադրում «ԱրՔա» համակարգի այլ բանկերի ATM-ով.և POS-ով

  0.8%

   0.8%

  0.8%

  0.8%

  Մեր և այլ բանկերի POS-ով անկանխիկ գործարքների իրականացում

  0

  0

  0

  0

  Քարտի գործողության կասեցում

  0

  0

  0

  0

  Քարտի գործողության ապակասեցում

  1,000

  1,000

  1,000

  1,000

  Քարտի վերաթողարկում գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

  0

  0

  0

  0

  Քարտի վերաթողարկում կորստի կամ վնասվելու դեպքում

  1,000

  1,000

   1,000

  1,000

  PIN գաղտնաբառի վերաթողարկում

  1,000

  1,000

  1,000

  1,000

  Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում

   0

  0

  0

  0

  Քարտային հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում

  0

  0

  0

  0

  Քարտից քարտ փոխանցումներ` 

   

  - Մեր հաճախորդների օգտին

  0.3%

  0.3%

  0.3%

  0.3%

  - Այլ բանկերի հաճախորդների օգտին

  0.5%

  0.5%

  0.5%

  0.5%

  Գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում (ներառյալ ԱԱՀ-ն)

  10

  10

  10

  10

 • Պատվիրման և ստացման կարգը
  • Transfer Card ստանալու համար կարող եք դիմել մեր Գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ:
  • Transfer Card պատվիրելու նպատակով անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան դիմում՝ ներկայացնելով անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Պատվիրված քարտը կարող եք ստանալ դիմումը ներկայացնելուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Transfer Card-ին փոխանցված գումարների ստացման կարգը
  • Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարները Transfer Card-ին հաշվեգրելու նպատակով անհրաժեշտ է՝
   • Զանգահարել 010 56 20 36, ներքին 7777 հեռախոսահամարին (ուշադրություն՝ հեռախոսազանգը ձայնագրվում է),
   • Հայտնել մեր կողմից պահանջվող տվյալները և փոխանցման կոդը, Unistream համակարգի դեպքում՝ նաև գումարի չափը և արժույթը:
  • Վերոնշյալ տվյալները հայտնելուց հետո մեր համապատասխան աշխատակիցը կատարում է զանգահարողի նույնականացում, որից հետո փոխանցված գումարը մուտքագրվում է տվյալ անձի Transfer Card-ին:
 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
  • Ապահովե՛ք ձեր PIN ծածկագրի գաղտնիությունը (այն պետք է պահպանել գաղտնի և հասանելի չդարձնել այլ անձանց): PIN ծածկագրով կատարված բոլոր գործառնությունների պատասխանատվությունը կրում եք դուք: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ձեր PIN ծածկագիրը երրորդ անձանց հասանելի դառնալու հետևանքով վճարային քարտի ոչ օրինական և ձեր կողմից չարտոնված օգտագործման համար:
  • Քարտի կորստի կամ գողության դեպքում անմիջապես զանգահարե՛ք մեզ (+374 10) 56-20-36, (+374 10) 58-29-77 հեռախոսահամարով կամ «Արմենիան Քարդ» վճարահաշվարկային համակարգի (+374 10)  44-03-80 հեռախոսահամարով՝ հայտնելով քարտի ստացման դիմումի մեջ ձեր կողմից նշված գաղտնաբառը: Զանգից անմիջապես հետո քարտի գործողությունը կդադարեցվի:
  • Քարտի կորստի կամ գողության մասին ՄԵԶ տեղեկացնելու հետաձգումը կարող է հանգեցնել ձեր քարտով այլ անձանց կողմից գործարքների կատարմանը:
  • Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ձեզ հասցրած այն վնասի համար, որը կատարվել է քարտը կորցնելու և մեզ հայտնելու միջև ընկած ժամանակահատվածում:
  • Դուք պատասխանատվություն եք կրում քարտով կատարված բոլոր գործառնությունների համար մինչև այն պահը, երբ տեղեկացնում եք մեզ կորստի կամ գողություն պատճառով քարտի գործողությունը դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին:
Թարմացվել է 10.02.2021 | 17:24:46