+374 10 605555
EvocaOnline

Միջազգային փոխանցումներ

ՆԵՐՔԵՎ
  • Մենք SWIFT համակարգի անդամ ենք և ձեր արտարժութային միջազգային փոխանցումներն իրականացնում ենք այս համակարգով: Այն ապահովում է արագ և անվտանգ փոխանցումներ՝ միջազգային բանկային ստանդարտներին համապատասխան:
  • Փոխանցումը կատարում ենք միայն փոխանցվող գումարի և միջնորդավճարի գումարի փաստացի առկայության դեպքում:
  • Արտարժութային միջազգային փոխանցում իրականացնելու համար մեզ եք ներկայացնում սահմանված ձևանմուշի վճարման հանձնարարագիր (անհրաժեշտության դեպքում մեր աշխատակիցները կօգնեն լրացնել այն):
  • Արտարժութային միջազգային բանկային փոխանցումները, ըստ մեր սակագների, իրականացվում են  OUR (ծախսերը՝ փոխանցողի հաշվին), Guaranted OUR (գումարը ստացողին հասնում է ամբողջական) և BEN (ծախսերը՝ ստացողի հաշվին) տարբերակներով:
  • Արտարժութային միջազգային փոխանցումները, որպես կանոն, տևում են 1-3 բանկային օր: Փոխանցումների կատարման տևողությունը կախված է այն բանկերի թվից, որոնց միջոցով կատարվում է փոխանցումը:
Թարմացվել է 29.09.2017 | 02:24:12