+374 10 605555
EvocaOnline

Փոխանցման պայմանների փոփոխում կամ չեղյալացում

ՆԵՐՔԵՎ
  • Փոխանցումների վավերապայմանների փոփոխումը կամ փոխանցման չեղյալացումը կատարում ենք փոխանցումը նախաձեռնող անձի գրավոր դիմումի հիման վրա՝ նրանից գանձելով միջնորդավճարներ (սակագներին կարող եք ծանոթանալ Բանկային փոխանցումներ բաժնում):
  • Փոխանցման մեջ առկա սխալների ուղղումը, ինչպես նաև փոխանցման չեղյալացումն իրականացում ենք փոխանցող և ստացող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում, սովորաբար դա կարող է տևել 2-5 բանկային օր:
  • Եթե փոխանցումը նախաձեռնող անձը ներկայացրել է փոխանցման չեղյալացման հայտ, սակայն ըստ հարցման՝ միջոցներն արդեն հաշվեգրված են, ապա մենք չենք կարող պատասխանատվություն կրել գումարների վերադարձի համար: Փոխանցված միջոցները ստացողին չհասնելու դեպքում`
    • Փոխանցված միջոցները թղթակից բանկի կողմից վերադարձվում են փոխանցում կատարած բանկին: Դրամական միջոցների վերադարձի ժամկետները կախված են թղթակից բանկերում գործող ընթացակարգային ժամկետներից և այն բանկերի թվից, որոնց միջոցով կատարվել է փոխանցումը:
    • Վերադարձված դրամական միջոցները հաշվեգրում ենք փոխանցում իրականացրած անձի բանկային հաշվին, իսկ առանց բանկային հաշվի բացման կատարված փոխանցման դեպքում՝ փոխանցման հանձնարարագրում նշված անձնագրային հիմքերով վերադարձնում ենք փոխանցում իրականացրած անձին:
  • Վճարային համակարգերով իրականացված փոխանցումների (ֆիզանձանց միջև ոչ առևտրային բնույթի արագ դրամական փոխանցումներ) վավերապայմանների փոփոխման/սխալների ուղղման, կատարված փոխանցման չեղյալացման, ինչպես նաև փոխանցում ստացողի կողմից գումարի չհայտնաբերման պարագայում դրամական միջոցների հետ վերադարձի համար գործում են տվյալ համակարգերի ներքին ընթացակարգերով սահմանված պայմանները և ժամկետները:
Թարմացվել է 29.09.2017 | 02:14:23