+374 10 605555
EvocaOnline

Բանկային
փոխանցումներ

Ներբանկային փոխանցումներ բոլոր արժույթներով 1 0

Միջբանկային փոխանցումներ 1

ՀՀ դրամ`  

ա) Հաճախորդի բանկային հաշվից

0

բ) Առանց բանկային հաշվի առկայության 2

  -  մինչև 500,000 դրամ

  -  500.001 դրամ և ավել


200 դրամ

0,05 %

Գույքահարկի գծով վճարումներ «Գույքահարկի բազայի միջոց»-ով (բանկային հաշվից և առանց բանկային հաշվի առկայության)

300 դրամ

ԱՄՆ դոլար (OUR)3

0.1% min 5,000 դրամ max 50,000 դրամ

ԱՄՆ դոլար (Guaranted OUR)4

0.1% min 5,000 դրամ max 50,000 դրամ + ի հավելումն լրացուցիչ 10,000 դրամ

ԱՄՆ դոլար (BEN)5

3,000 դրամ

ԵՎՐՈ (OUR)

0.1% min 7,000 դրամ  max 50,000 դրամ

ՌԴ ռուբլի (OUR)

0.1% min 5,000 դրամ  max 50,000 դրամ

Այլ արժույթներ (OUR)

0.1% min 7,000 դրամ  max 50,000 դրամ

Վճարային վավերապայմանների փոփոխման հարցումներ

ՀՀ դրամով

1,000 դրամ

Արտարժույթով

20,000 դրամ

Վճարման հանձնարարականի չեղյալ համարելու վերաբերյալ հարցումներ

25,000 դրամ

Կատարված փոխանցումներով գումարների որոնման հարցումներ

20,000 դրամ

Հանձնարարագրերի S.W.I.F.T. կրկնօրինակների տրամադրում 6

1,000 դրամ

1. Մինչև ժ. 15:30 ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են նույն բանկային օրը, իսկ ժ. 15:30 ից հետո ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են հաջորդ բանկային օրը:
2. Էրեբունի մասնաճյուղի դեպքում 300 դրամ:
3.
Ծախսերը փոխանցող հաճախորդի հաշվին:
4.
Գումարը ստացողին հասնում է ամբողջական:
5
.
Ծախսերը շահառուի հաշվին:
6.
Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

Թարմացվել է 22.10.2019 | 11:46:38