+374 10 605555
EvocaOnline

Դրամարկղային
գործարքներ

Կանխիկ գումարի մուտքագրում ՝ - - -
ա) ՀՀ դրամ 1 - - -
- 0-ից 20 հատ մուտքագրում
0
- 21 հատ և ավել մուտքագրում

 Յուրաքանչյուր մուտքը 30 դրամ

բ) ԱՄՆ դոլար, Եվրո

  0

գ) ՌԴ ռուբլի, Բրիտանական  ֆունտ, Շվեյցարական ֆրանկ և այլ արտարժույթ

Սահմանվում է օրական գնանշմամբ

Կանխիկ գումարի տրամադրում ` 2
 - - -
ա) ՀՀ դրամ

 0.1 % նվազագույնը՝ 200 դրամ

բ) ԱՄՆ դոլար

 0.5 % նվազագույնը՝ 500 դրամ

գ) Այլ արտարժույթ

 0.3 % նվազագույնը՝ 500 դրամ

Հնամաշ և վնասված ՀՀ դրամի ընդունում

0

Հնամաշ և վնասված արտարժույթի ընդունում (ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի)

 5 %

Չեկային գրքույկների տրամադրում ` 3

 - - -

- 50 թերթ

4,000 դրամ

- 25 թերթ

3,000 դրամ

- 1 թերթ

250 դրամ

Կանխիկ արժույթի ստուգում և փաթեթավորում (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի, Բրիտանական ֆունտ, Շվեյցարական ֆրանկ)

 Ստուգվող փաթեթավորվող գումարի 0.1 %,  նվազագույնը՝
1,000 դրամ

Ոչ հաշվետեր հաճախորդներից  ՀՀ մետաղադրամների ընդունում ՝

- - -

- 0-50,000 դրամ

0

- 50,001 դրամից ավել

1 % նվազագույնը՝ 1,000 դրամ

1. Հաշվի է առնվում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարված մուտքերը:

2. Եթե գումարի չափը գերազանցում է 10 մլն. ՀՀ դրամը, 30 հազ. ԱՄՆ դոլարը և 20 հազ.Եվրոն ապա կանխիկ միջոցների տրամադրումը իրականացվում է հաճախորդի կողմից գումարը ստանալու նախորդ աշխատանքային օրը մինչև ժամը 14:30 ներկայացված հայտի հիման վրա: Նշված ժամկետում հայտ չներկայացնելու և Բանկում առկա կանխիկ միջոցների անբավարւարության դեպքում, ներկայացվում է ՀՀ ԿԲ-ից կանխիկ գումարի ձեռք բերման «շտապ» հայտ, որի համար հաճախորդից գանձվում է պահանջվող գումարի 0.5 %-ը: Կանխիկ մուտքագրված գումարների սահմաներում, կանխիկ միջոցների տրամադրումն իրականացվում է առանձ միջնորդավճար գանձելու:

3. Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

Թարմացվել է 23.04.2020 | 18:03:13