+374 10 605555
EvocaOnline

Պահառուական
ծառայություններ


   Անձնական հաշվի բացում`


5,000 ՀՀ դրամ

   Դեպո հաշվի սպասարկում


0

   Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին


0

   Արժեթղթերի փոխանցում`


 - - -

   - Արժեթղթերի փոխանցումներ հաճախորդի պատվերով


2,000 ՀՀ դրամ

   - Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ կնքված բրոքերային(դիլինգային) ...գործարքի արդյունքում


0

   Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում`

 
- - -

   - Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում


 2,000 ՀՀ դրամ

   - Առևտրային արգելադրում


1,000 ՀՀ դրամ

   - Առևտրային արգելադրում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլինգային) ...գործարքի արդյունքում


 0

   Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում`


 - - -

   - Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման ...դադարեցում


1,000 ՀՀ դրամ

   - Առևտրային արգելադրման դադարեցում


1,000 ՀՀ դրամ

   - Առևտրային արգելադրման դադարեցում Բանկի հետ կնքված բրոքերային ...(դիլինգային) գործարքի արդյունքում

0

 

 

Թարմացվել է 20.11.2015 | 18:38:59