+374 10 605555
EvocaOnline

Փաստաթղթային
ինկասո

Փաստաթղթերի տրամադրում՝ վճարման կամ ակցեպտի դիմաց

0,15%, նվազ.՝ 50,000 դրամ

Փաստաթղթերի տրամադրում՝ առանց վճարման կամ ակցեպտի

0,15%, նվազ.՝ 50,000 դրամ

Ինկասոյի ներկայացված, սակայն չվճարված փաստաթղթերի վերադարձ կամ փոխադրում

0,15%, նվազ.՝ 50,000 դրամ

Ինկասոյի հանձնարարագրի ներկայացում, փաստաթղթերի ընդունում և առաքում

0,15%, նվազ.՝ 50,000 դրամ

Ինկասոյի հանձնարարագրի փոփոխություն (նաև՝ չեղյալ համարում)

50,000 դրամ

Մուրհակների և այլ ֆինանսական (ոչ առևտրային) փաստաթղթերի ինկասո

0,15%, նվազ.՝ 50,000 դրամ


Նշում -
Այս դրույքներով և սակագներով սահմանված վճարներից բացի՝ գանձում ենք մեր փաստացի կատարած ծախսերի գումարը:

 

Թարմացվել է 24.10.2019 | 11:17:04