+374 10 605555
EvocaOnline

Ակրեդիտիվներ

  Ակրեդիտիվի՝

  - նախնական ծանուցում

50,000 դրամ

  - ծանուցում

0,15% նվազ.՝ 50,000 դրամ

  - բացում

0,15% նվազ.՝ 50,000 դրամ

  - հաստատում

0,15% նվազ.՝ 50,000 դրամ

  - վճարում կամ նեգոցիացիա

0,15% նվազ.՝ 50,000 դրամ

  - փաստաթղթերի ընդունում, ստուգում, առաքում

0,15% նվազ.՝ 50,000 դրամ

  - պայմանների փոփոխում

50,000 դրամ

  - չեղյալ համարում

 0,15% նվազ.՝ 50,000 դրամ


Նշում -
Այս դրույքներով և սակագներով սահմանված վճարներից բացի՝ գանձում ենք մեր փաստացի կատարած ծախսերի գումարը:

 

Թարմացվել է 24.10.2019 | 11:07:23