+374 10 605555
EvocaOnline

Այլ
ծառայություններ

  Վարկի տրամադրման համար շարժական գույքի գրավի (ավտոմեքենա)              հաստատման (ձևակերպման) միջնորդավճար
10,000 ՀՀ դրամ

 
  Իրավաբանական և /կամ/ անհատ ձեռնարկատեր պոտենցիալ                             վարկառուների վարկային հայտերի ուսումնասիրման վճարը

Միանվագ 20,000 ՀՀ դրամ
 

  Դրամական հոսքերով տրամադրվող կարճաժամկետ վարկերի սպասարկման      վճար

Միանվագ, վարկի գումարի 0,1% - ի չափով,
բայց ոչ ավել քան 30,000 ՀՀ դրամը

  Տեխ. զննման կտրոնների տրամադրում

700 ՀՀ դրամ

  Կորցրած տեխ. զննման կտրոնի դիմաց կրկնօինակի տրամադրում

700 ՀՀ դրամ

 


Թարմացվել է 13.03.2017 | 11:45:31