+374 10 605555
EvocaOnline

Այլ
ծառայություններ

Վարկի տրամադրման համար շարժական գույքի գրավի (ավտոմեքենա) հաստատման (ձևակերպման) միջնորդավճար 1

10,000 դրամ

Իրավաբանական և /կամ/ անհատ ձեռնարկատեր պոտենցիալ վարկառուների վարկային հայտերի ուսումնասիրման վճարը

Միանվագ 20,000 դրամ

Դրամական հոսքերով տրամադրվող կարճաժամկետ վարկերի /երաշխիքների/ սպասարկման վճար

Միանվագ, վարկի /երաշխիքի/  գումարի 0.1% -ի չափով, բայց ոչ ավել քան 30.000 դրամը

Տեխ. զննման կտրոնների տրամադրում 2

700 դրամ

Կորցրած տեխ. զննման կտրոնի դիմաց կրկնօինակի տրամադրում 2

700 դրամ

Համաձայն ՀՀ կառավարության թիվ 205-ն որոշման, վճարված տոկոսագումարների չափի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ներկայացնելու համար 1

1,000 դրամ

Գործող վարկի պայմանների վերանայման հայտի ներկայացման վճար 3

15,000 դրամ

Հաշվի լիազորագրային կառավարման դեպքում լիազորագիրը բանկի տարածքում կազմելու վճար 1  1,000 դրամ


1. Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
2. Էրեբունի մասնաճյուղի համար 900 ՀՀ դրամ:
3. Այն դեպքում, երբ հաճախորդը վարկի տրամադրման ժամանակ հնարավորություն չի ունեցել բանկին հայտնելու վարկի գծով մարումների նախընտրելի օր, ապա հաճախորդի կողմից վարկի գծով մարումների օրվա փոփոխության հայտ ներկայացվելու դեպքում, 1-ին անգամվա համար սույն սակագինը չի կիրառվում:

 


Թարմացվել է 24.10.2019 | 11:58:22