+374 10 605555
EvocaOnline

Այլ
ծառայություններ

Վարկի տրամադրման համար շարժական գույքի գրավի (ավտոմեքենա) հաստատման (ձևակերպման) միջնորդավճար 1

10,000 դրամ

Իրավաբանական և /կամ/ անհատ ձեռնարկատեր պոտենցիալ վարկառուների վարկային հայտերի ուսումնասիրման վճարը

Միանվագ 20,000 դրամ

Դրամական հոսքերով տրամադրվող կարճաժամկետ վարկերի /երաշխիքների/ սպասարկման վճար

Միանվագ, վարկի /երաշխիքի/  գումարի 0.1% -ի չափով, բայց ոչ ավել քան 30.000 դրամը

Տեխ. զննման կտրոնների տրամադրում 2

700 դրամ

Կորցրած տեխ. զննման կտրոնի դիմաց կրկնօինակի տրամադրում 2

700 դրամ

Համաձայն ՀՀ կառավարության թիվ 205-ն որոշման, վճարված տոկոսագումարների չափի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ներկայացնելու համար 1

1,000 դրամ

Գործող վարկի պայմանների վերանայման հայտի ներկայացման վճար

15,000 դրամ1. Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
2. Էրեբունի մասնաճյուղի համար 900 ՀՀ դրամ:

 


Թարմացվել է 07.04.2018 | 11:29:59