+374 10 605555
EvocaOnline

Կառուցապատողի
հատուկ հաշվներ

Հաշվի բացում

40,000 դրամ

Հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տոկոս

Կիրառվում է Բանկի Սակագներով և դրույքներով ընթացիկ հաշիվների համար սահմանված տոկոսադրույքները:

Հաշվի փակում

Անվճար

Հաշվից այլ հաշվարային և դրամարկղային գործառնությունների իրականացում

Համաձայն Բանկի Սակագների և դրույքների

Թարմացվել է 04.12.2018 | 16:08:23