+374 10 605555
EvocaOnline

Կառուցապատողի
հատուկ հաշիվներ

Հաշվի բացում

40,000 դրամ

Հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տոկոս

Կիրառվում է Բանկի Սակագներով և դրույքներով ընթացիկ հաշիվների համար սահմանված տոկոսադրույքները:

Հաշվի փակում

Անվճար

Հաշվից այլ հաշվարային և դրամարկղային գործառնությունների իրականացում

Համաձայն Բանկի Սակագների և դրույքների

Թարմացվել է 24.10.2019 | 11:00:01