+374 10 605555
EvocaOnline

Պահատուփերի
վարձակալում

Չհրկիզվող անհատական պահատուփերի վարձակալման սակագներ

  Ժամկետ                                                                        Պահարանի չափերը

փոքր

միջին

մեծ

   14 օր  5,000 ՀՀ դրամ 7,000 ՀՀ դրամ  


10,000 ՀՀ դրամ

   1 ամիս 7,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ


12,000 ՀՀ դրամ

   3 ամիս  10,000 ՀՀ դրամ 15,000 ՀՀ դրամ

 
20,000 ՀՀ դրամ

 
   6 ամիս

  15,000 ՀՀ դրամ 20,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ
   12 ամիս  20,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ


30,000 ՀՀ դրամ

   Երկարաժամկետ պայմանագրային պայմանագրային

պայմանագրային

 

Պահարանի բանալու կորուստ կամ վնասում

20,000 ՀՀ դրամ

Պահարանի վնասում

Հասցված վնասի եռապատիկը

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին բանալու չհանձնում

Յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար 1000 ՀՀ դրամ


 

Նշում - Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

Թարմացվել է 24.08.2020 | 13:09:19