+374 10 605555
EvocaOnline

Բանկային
փոխանցումներ

   Ներբանկային փոխանցումներ բոլոր արժույթներով *


0

   Միջբանկային փոխանցումներ *


- - -

   • ՀՀ դրամ՝


 - - -

    Հաճախորդի բանկային հաշվից


0

    Առանց բանկային հաշվի առկայության՝

     -  մինչև 500,000 ՀՀ դրամ

     -  500.001 ՀՀ դրամ և ավել

 

200 ՀՀ դրամ

0,05 %

   
   ԱՄՆ դոլար (OUR) **

0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ
    ԱՄՆ դոլար (Guaranted OUR) ***

0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ + ի հավելումն լրացուցիչ 10,000 ՀՀ դրամ

    ԱՄՆ դոլար (BEN) ****


 3,000 ՀՀ դրամ

   • ԵՎՐՈ (OUR)


0.1% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ

   • ՌԴ ռուբլի (OUR)


 0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ

   Այլ արժույթներ (OUR)


0.1% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ

   Վճարային վավերապայմանների փոփոխման հարցումներ՝


- - -

   ՀՀ դրամով


1,000 ՀՀ դրամ

   Արտարժույթով


20,000 ՀՀ դրամ

   Վճարման հանձնարարականի չեղյալ համարելու վերաբերյալ                 հարցումներ


25,000 ՀՀ դրամ

   Կատարված փոխանցումներով գումարների որոնման հարցումներ


20,000 ՀՀ դրամ

   Հանձնարարագրերի S.W.I.F.T. կրկնօրինակների տրամադրում.*****


1,000 ՀՀ դրամ

 
*      Մինչև ժ. 15:30 ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են նույն բանկային օրը, իսկ ժ. 15:30 ից հետո ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են հաջորդ բանկային օրը:

**     (OUR) - ծախսերը փոխանցող հաճախորդի հաշվին:

***   (Guaranted OUR) - գումարը ստացողին հասնում է ամբողջական:

****  (BEN) - ծախսերը շահառուի հաշվին:

*****  Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

Թարմացվել է 19.11.2015 | 17:53:53