+374 10 605555
EvocaOnline

Բանկային
փոխանցումներ

Ներբանկային փոխանցումներ բոլոր արժույթներով 1 0

Միջբանկային փոխանցումներ 1

ՀՀ դրամ  

ա) Հաճախորդի բանկային հաշվից

0

բ) Առանց բանկային հաշվի առկայության2

     -  մինչև 500,000 ՀՀ դրամ

     -  500.001 ՀՀ դրամ և ավել


200 ՀՀ դրամ

0,05 %

Գույքահարկի գծով վճարումներ «Գույքահարկի բազայի միջոց»-ով (բանկային հաշվից և առանց բանկային հաշվի առկայության)

300 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար (OUR)3

0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար (Guaranted OUR)4

0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ + ի հավելումն լրացուցիչ 10,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար (BEN)5

3,000 ՀՀ դրամ

ԵՎՐՈ (OUR)

0.1% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ

ՌԴ ռուբլի (OUR)

0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ

Այլ արժույթներ (OUR)

0.1% min 7,000 ՀՀ դրամ  max 50,000 ՀՀ դրամ

Վճարային վավերապայմանների փոփոխման հարցումներ

ՀՀ դրամով`

1,000 ՀՀ դրամ

Արտարժույթով`

20,000 ՀՀ դրամ

Վճարման հանձնարարականի չեղյալ համարելու վերաբերյալ հարցումներ

25,000 ՀՀ դրամ

Կատարված փոխանցումներով գումարների որոնման հարցումներ

20,000 ՀՀ դրամ

Հանձնարարագրերի S.W.I.F.T. կրկնօրինակների տրամադրում 6

1,000 ՀՀ դրամ


1. Մինչև ժ. 15:30 ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են նույն բանկային օրը, իսկ ժ. 15:30 ից հետո ներկայացված վճարման հանձնարարագրերը Բանկի կողմից կատարվում են հաջորդ բանկային օրը:
2. Էրեբունի մասնաճյուղի դեպքում 300 ՀՀ դրամ:
3. Ծախսերը փոխանցող հաճախորդի հաշվին:
4. Գումարը ստացողին հասնում է ամբողջական:
5. Ծախսերը շահառուի հաշվին:
6. Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:
 

Թարմացվել է 29.12.2017 | 18:59:34