+374 10 605555
EvocaOnline

Բրոքերային
ծառայություններ

1. Հաճախորդի հանձնարարությամբ արժեթղթերի առք ու վաճառքի գործարքներ

   ՀՀ արժեթղթերի շուկա`

- - -

    - մինչև 50 մլն. ՀՀ դրամ

0.2%

    - 50 մլն. ՀՀ դրամից ավել

0.1%

    ՌԴ արժեթղթերի շուկա *

0.1 % min 3,000 ՀՀ դրամ

    Օտարերկրյա արժեթղթերի շուկա`

- - -

    - ֆիքսված եկամտաբերությամբ արժեթղթերի առք ու վաճառք

0.1 % min 10,000 ՀՀ դրամ

    - այլ արժեթղթերի առք ու վաճառք

0.2 % min 20,000 ՀՀ դրամ

   Էլեկտրոնային առևտրային համակարգի (Quik) տրամադրում և ...սպասարկում  

 5,000 ՀՀ դրամ ամսական


2.
Մարժինալ գործարքների իրականացման համար սահմանվում են ապահովության ծավալի և մարժայի մեծությունների հետևյալ թույլատրելի նվազագույն մակարդակները

 

Սահմանափակող մարժա

Պահանջի ներկայացման (margin call) մակարդակ

Դիրքի հարկադիր փակման մակարդակ

   - «Ռիսկի բարձր մակարդակ ունեցող hաճախորդների ցանկում» ...ընդգրկված Հաճախորդներ  33 %  25 %  20 %

 
 
  - Այլ Հաճախորդներ

50 % 35 %  25% 

   Մարժինալ վարկավորման ծառայությունների մատուցման շրջանակներում տրամադրվող փոխառության պայմանները՝

   - Փոխառու միջոցների օգտագործման վճար (տարեկան .%)

ՌԴ ռուբլով` 16%
ԱՄՆ դոլար՝ 12%
արժեթղթերով՝ 16%

   - Տուգանք, որը գանձվում է տրամադրված փոխառու միջոցների ..անբավարար ապահովվածության դեպքում, երբ տեղի է ունենում .դիրքի ..հարկադիր փակում

գործարքի ընդհանուր գումարի 3% (գանձվում է
ի հավելումն բրոքերային միջնորդավճարների)


3. Ածանցյալ գործիքների կարգավորվող շուկաներ ** 

  Սակագին (Ֆյուչերսներ, Օպցիոններ)
   ԲՈՐՍԱ


  < = 20 պայմանագիր


> 20 պայմանագիր

 
  
ММВБ-РТС ФОРТС


500 AMD


400 AMD

 

  * Գործարքի նվազագույն ծավալը չի կարող պակաս լինել 10.000 ՌԴ ռուբլուց:

** Սակագները սահմանված են մեկ պայմանագրի համար մեկ ուղղությամբ, այսինքն՝ առք կամ վաճառք:

    Նշում - Սակագները չեն ներառում բորսաների միջնորդավճարները: Դիրքի հարկադիր փակման դեպքում կիրառվող տուգանք - Գործարքի ընդհանուր գումարի 3%:

Թարմացվել է 19.11.2015 | 18:44:22