+374 10 605555
EvocaOnline

Բրոքերային
ծառայություններ

1. Հաճախորդի հանձնարարությամբ արժեթղթերի առք ու վաճառքի գործարքներ*

ՀՀ արժեթղթերի շուկա (բացառությամբ առաջնային տեղաբաշխման աճուրդից պետական պարտատոմսերի ձեռքբերման)**`  
- մինչև 50 մլն. ՀՀ դրամ

0.1% նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

- 50-100 մլն. ՀՀ դրամից ավել

0.05%

- 100 մլն. ՀՀ դրամից ավել

0.03%

Առաջնային տեղաբաշխման աճուրդից պետական պարտատոմսերի ձեռքբերում`
մինչև 50 մլն. ՀՀ դրամ 0.1% նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ
50 մլն. ՀՀ դրամից ավել

0.05%

ՌԴ արժեթղթերի շուկա ***

0.1 % min 3,000 դրամ

Օտարերկրյա արժեթղթերի շուկա`

- - -

- ֆիքսված եկամտաբերությամբ արժեթղթերի առք ու վաճառք

0.1 % min 10,000 դրամ

- այլ արժեթղթերի առք ու վաճառք

0.2 % min 20,000 դրամ

Էլեկտրոնային առևտրային համակարգի (Quik) տրամադրում և սպասարկում  

 5,000 դրամ ամսական

2. Մարժինալ գործարքների իրականացման համար սահմանվում են ապահովության ծավալի և մարժայի մեծությունների հետևյալ թույլատրելի նվազագույն մակարդակները

 

Սահմանափակող մարժա

Պահանջի ներկայացման (margin call) մակարդակ

Դիրքի հարկադիր փակման մակարդակ

- «Ռիսկի բարձր մակարդակ ունեցող hաճախորդների ցանկում» ընդգրկված Հաճախորդներ  33 %  25 %  20 %

- Այլ Հաճախորդներ

50 % 35 %  25% 

 Մարժինալ վարկավորման ծառայությունների մատուցման շրջանակներում տրամադրվող փոխառության պայմանները՝

 - Փոխառու միջոցների օգտագործման վճար (տարեկան %)

ՌԴ ռուբլով` 16%
ԱՄՆ դոլար՝ 12%
արժեթղթերով՝ 16%

- Տուգանք, որը գանձվում է տրամադրված փոխառու միջոցների անբավարար ապահովվածության դեպքում, երբ տեղի է ունենում դիրքի հարկադիր փակում

գործարքի ընդհանուր գումարի 3% (գանձվում է
ի հավելումն բրոքերային վճարների)

3. Ածանցյալ գործիքների կարգավորվող շուկաներ ****

  Սակագին (Ֆյուչերսներ, Օպցիոններ)
 ԲՈՐՍԱ


  < = 20 պայմանագիր


> 20 պայմանագիր

 ММВБ-РТС ФОРТС


500 AMD


400 AMD

*   Սակագները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

**  Սակագները ներառում են Բանկի գործընկեր կազմակերպությունների կողմից գանձվող միջնորդավճարները

*** Գործարքի նվազագույն ծավալը չի կարող պակաս լինել 10.000 ՌԴ ռուբլուց:

**** Սակագները սահմանված են մեկ պայմանագրի համար մեկ ուղղությամբ, այսինքն՝ առք կամ վաճառք:  Սակագները չեն ներառում բորսաների միջնորդավճարները: Դիրքի հարկադիր փակման դեպքում կիրառվող տուգանք - Գործարքի ընդհանուր գումարի 3%:

Թարմացվել է 20.01.2020 | 14:27:28