+374 10 605555
EvocaOnline

MasterCard
Idram

MasterCard Idram քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագներ՝

  Քարտի տրամադրում

0

  Քարտի տարեկան սպասարկում

0

  Լրացուցիչ քարտի տրամադրում

0

  Լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկում

3,000

  Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ`

3,000

  Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %՝ ի օգուտ             Քարտապանի

  

  - մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ

0 %

  - 5 մլն. ՀՀ դրամ և ավել

1 %

  - արտարժույթ

0 %

  Քարտային հաշվի բացասական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %

 20%  

  Քարտերով կանխիկի տրամադրում Բանկի ATM-ով և POS-ով

0.5%

  Քարտերով կանխիկի տրամադրում «ԱրՔա» համակարգի այլ բանկերի ATM-ով և POS-ով

0.8%

  Քարտերով կանխիկի տրամադրում օտարերկրյա բանկերի և «ԱրՔա» համակարգի անդամ       չհանդիսացող ՀՀ բանկերի ATM-ով և POS-ով

1% min 1.500

  Բանկի և այլ բանկերի POS-ով անկանխիկ գործարքների իրականացում

0

  Քարտի գործողության կասեցում

0

  Քարտի գործողության ապակասեցում

1,000

  Քարտի վերաթողարկում գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

  Քարտի վերաթողարկում կորստի կամ վնասվելու դեպքում

3,000

  PIN գաղտնաբառի վերաթողարկում

3,000

  Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում

0

  Քարտային հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում

0

  Գործարքների վերաբերյալ յուրաքանչյուր SMS հաղորդագրության ստացում

20

 

Նշում - Քո-բրենդ քարտերի տրամադրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ ԱՅՍՏԵՂ:

Թարմացվել է 20.06.2016 | 19:00:05