+374 10 605555
EvocaOnline

Դրամարկղային
գործարքներ

   Կանխիկ գումարի մուտքագրում՝ - - -
   • ՀՀ դրամ *  - - -
   - 0-ից 20 հատ մուտքագրում
0
   - 21 հատ և ավել մուտքագրում

 Յուրաքանչյուր մուտքը 30 ՀՀ դրամ

   • ԱՄՆ դոլար, Եվրո

  0

   ՌԴ ռուբլի, Բրիտանական  ֆունտ, Շվեյցարական ֆրանկ և այլ արտարժույթ

Սահմանվում է օրական գնանշմամբ

   Կանխիկ գումարի տրամադրում**  - - -
   • ՀՀ դրամ

 0.1 %

   Արտարժույթ

 0.3 %

   Հնամաշ և վնասված ՀՀ դրամի ընդունում

0

   Հնամաշ և վնասված արտարժույթի ընդունում (ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ...ռուբլի)

 5 %

   Չեկային գրքույկների տրամադրում***

 - - -

    50 թերթ

4,000 ՀՀ դրամ

    25 թերթ

3,000 ՀՀ դրամ

    1 թերթ

250 ՀՀ դրամ

   Կանխիկ արժույթի ստուգում և փաթեթավորում (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ ...դոլար,Եվրո, ՌԴ ռուբլի, Բրիտանական ֆունտ, Շվեյցարական ֆրանկ)

 Ստուգվող փաթեթավորվող գումարի 0.1 %,  նվազագույնը՝
1,000 ՀՀ դրամ

   Ոչ հաշվետեր հաճախորդներից  ՀՀ մետաղադրամների ընդունում՝

- - -

    0-50,000 ՀՀ դրամ

0

    50,001 ՀՀ դրամից ավել

1 % նվազագույնը՝ 1,000 ՀՀ դրամ

 

* Հաշվի է առնվում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարված մուտքերը:

** Եթե գումարի չափը գերազանցում է 10 մլն. ՀՀ դրամը, 30 հազ. ԱՄՆ դոլարը և 20 հազ.Եվրոն ապա կանխիկ միջոցների տրամադրումը իրականացվում է հաճախորդի կողմից գումարը ստանալու նախորդ աշխատանքային օրը մինչև ժամը 14:30 ներկայացված հայտի հիման վրա: Նշված ժամկետում հայտ չներկայացնելու և Բանկում առկա կանխիկ միջոցների անբավարւարության դեպքում, ներկայացվում է ՀՀ ԿԲ-ից կանխիկ գումարի ձեռք բերման «շտապ» հայտ, որի համար հաճախորդից գանձվում է պահանջվող գումարի 0.5 %-ը

Կանխիկ մուտքագրված գումարների սահմաներում, կանխիկ միջոցների տրամադրումն իրականացվում է առանձ միջնորդավճար գանձելու:

*** Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

Թարմացվել է 19.11.2015 | 16:31:26