+374 10 605555
EvocaOnline

Պահառուական
ծառայություններ

   Անձնական հաշվի բացում`

2,000 ՀՀ դրամ
   Դեպո հաշվի սպասարկում 0
   Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին 0
   Արժեթղթերի փոխանցում`

- - -

   - Արժեթղթերի փոխանցումներ հաճախորդի պատվերով 2,000 ՀՀ դրամ
   - Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլինգային) գործարքի                 արդյունքում 0
   Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում` - - -
   - Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում

 2,000 ՀՀ դրամ

   - Առևտրային արգելադրում 1,000 ՀՀ դրամ
   - Առևտրային արգելադրում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլինգային) գործարքի              արդյունքում

 0

   Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում`  - - -
   - Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 1,000 ՀՀ դրամ
   - Առևտրային արգելադրման դադարեցում 1,000 ՀՀ դրամ

   - Առևտրային արգելադրման դադարեցում Բանկի հետ կնքված  բրոքերային (դիլինգային)        գործարքի արդյունքում

0

 

Թարմացվել է 10.02.2016 | 04:29:03