+374 10 605555
EvocaOnline

Պահառուական
ծառայություններ

1. Անձնական հաշվի բացում
2,000 դրամ
2. Դեպո հաշվի սպասարկում 0
3. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին 0
4. Արժեթղթերի փոխանցում`

- - -

- Արժեթղթերի փոխանցումներ հաճախորդի պատվերով 2,000 դրամ
- Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլինգային) գործարքի արդյունքում 0
5. Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում` - - -
- Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում

 2,000 դրամ

- Առևտրային արգելադրում 1,000 դրամ
- Առևտրային արգելադրում Բանկի հետ կնքված բրոքերային (դիլինգային) գործարքի արդյունքում

 0

6. Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում`  - - -
- Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 1,000 դրամ
- Առևտրային արգելադրման դադարեցում 1,000 դրամ

- Առևտրային արգելադրման դադարեցում Բանկի հետ կնքված  բրոքերային (դիլինգային) գործարքի արդյունքում

0

 

Թարմացվել է 22.10.2019 | 11:32:49