+374 10 605555
EvocaOnline

Տերմինալներ


Տերմինալը փողոցում, ինչպես նաև առևտրի կետերում վճարումների համար նախատեսված սարք է։ Տերմինալների միջոցով Դուք նաև կարող եք կատարել բանկային ծառայություններ՝ առանց բանկ այցելելու՝ հեշտ և հարմար տարբերակով։ 

Եթե Ձեր տարածքում չկա Evocabank-ի մասնաճյուղ, Դուք կարող եք կատարել Ձեր վճարումները հետևյալ տերմինալների միջոցով.


Telcell վճարային տերմիանլների միջոցով Դուք կարող եք 24/7 ռեժիմով կատարել ընթացիկ և քարտային հաշիվների համալրում և վարկի մարումներ։

Telcell համակարգը հասանելի է ինչպես Հայաստանի հանրապետության տարածքում, այնպես էլ Արցախի Հանրապետությունում: Տերմինալների ցանկին և հասցեներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Evocabank-ի մասնաճյուղերում տեղադրված TelCell տերմինալներից օգտվելիս գործում է 0% միջբնորդավճար։ Այլ վայրերում տեղադրված TelCell տերմինալով Evocabank-ի վճարում կատարելիս գործում են հետևյալ միջնորդավճարները՝

  Հաշվի համալրում   մինչև 100,000 դրամը ներառյալ     300 ՀՀ դրամ
  Քարտային հաշվի համալրում     մինչև 100,000 դրամը ներառյալ   300 ՀՀ դրամ
  Վարկի մարում   մինչև 100,000 դրամը ներառյալ    300 ՀՀ դրամ  


uPay

uPay -ի միջոցով վճարումներ կարող եք կատարել՝ ինչպես uPay հավելվածով, այնպես էլ այցելեով Ucom սպասարկման կենտրոններ։ 

uPay-ում վճարում կատարելիս գործում են հետևյալ միջնորդավճարները՝


  Վարկերի մարում և փոխանցում բանկային հաշիվներին     մինչև 35,000 ՀՀ դրամի դեպքում   200 ՀՀ դրամ
  35,001-ից ավելի ՀՀ դրամի դեպքում     0.6%, բայց ոչ ավել 1200 ՀՀ դրամ  

 

 Տերմինալների ցանկին և հասցեներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ՄոբիԴրամի տերմինալներով Evocabank-ի վճարում կատարելիս գործում են հետևյալ միջնորդավճարները՝ 


  Վարկի մարում    մինչև 50,000 դրամի դեպքում    200 ՀՀ դրամ 
  50,001 - 100,000 դրամի դեպքում     300 ՀՀ դրամ
  Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում     մինչև 50,000 դրամի դեպքում   200 ՀՀ դրամ 
  50,001 - 100,000 դրամի դեպքում    300 ՀՀ դրամ  

 

Idram հավելվածով կարող եք կատարել գործարքներ հետևյալ միջնորդավճարներով՝


  Վարկի մարում     մինչև 15,000 դրամի դեպքում   100 ՀՀ դրամ
  15,001 - 50,000 դրամի դեպքում   200 ՀՀ դրամ 
  50,001 - 100,000 դրամի դեպքում     300 ՀՀ դրամ  2,000-ից ավել վճարային տերմինալ, որոնց ցանկին և հասցեներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:


Evocabank-ի մասնաճյուղերում տեղադրված EasyPay տերմինալներից օգտվելիս գործում է 0% միջբնորդավճար։ Այլ վայրերում տեղադրված EasyPay տերմինալներով Evocabank-ի վճարում կատարելիս գործում են հետևյալ միջնորդավճարները՝


  Հաշվի համալրում   1,000 - 100,000 դրամի դեպքում   300 ՀՀ դրամ (առավելագույնը 1,200 ՀՀ դրամ)
  Քարտային հաշվի համալրում     1,000 - 100,000 դրամի դեպքում    300 ՀՀ դրամ (առավելագույնը 1,200 ՀՀ դրամ)  
  Վարկի մարում   1,000 - 100,000 դրամի դեպքում     300 ՀՀ դրամ

 

Թարմացվել է 29.09.2020 | 14:04:03