+374 10 605555
EvocaOnline

Կենսաթոշակային
քարտեր

 

  ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՍԱԿԱԳՆԵՐ

 1.

  Բանկային (քարտային) հաշվի բացում և սպասարկում 

0

 2.

  Քարտի թողարկում և տրամադրում

0

 3.

  Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ

0

 4.

  Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %

3%

 5.

  Բանկային (քարտային) հաշվից միջոցների կանխիկացում (Բանկի սպասարկման կետերում)

0

 6.

  Քարտային հաշվից  միջոցների կանխիկացում (այլ բանկերի ՀՀ տարածքում գործող սպասարկման                   կետերում) «ԱրՔա» համակարգի անդամ հանդիսացող ՀՀ բանկերի ATM-ով և POS-ով

 0.5%

 7.

  Քարտերով կանխիկի տրամադրում օտարերկրյա բանկերի և «ԱրՔա» համակ. անդամ չհանդիսացող ՀՀ            բանկերի ATM-ով և POS-ով

1% նվազագույնը
1.500 ՀՀ դրամ

 8.

  Անկանխիկ գործարքների իրականացում

0

 9.

  Քարտի բլոկավորում և ապաբլոկավորում (քարտապանի պահանջով)

0

 10.

  Քարտի վերաթողարկում գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

 11.

  Բանկոմատի միջոցով քարտի առգրավման դեպքում (բանկի սպասարկման կետերում) քարտի վերադարձ

0

 12.

  Բանկոմատի միջոցով քարտի առգրավման դեպքում (այլ բանկերի սպասարկման կետերում) քարտի                վերադարձ*

200 ՀՀ դրամ

 13.

  PIN կոդի վերաթողարկում*

700 ՀՀ դրամ

 14.

  Քարտի վերաթողարկում կորստի կամ վնասվելու դեպքում*

900 ՀՀ դրամ

 15.

  Քարտային գործարքների վերաբերյալ ամսական քաղվածքի տրամադրում

0

 16.

  Գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում

20 ՀՀ դրամ

 17.

  Քարտից-քարտ փոխանցումներ`

 - - -
 17.1

  - Բանկի հաճախորդների օգտին

0.3%

 17.2

  - Այլ բանկերի հաճախորդների օգտին

0.5%

 

* Աղյուսյակի 12-րդ, 13-րդ և 14-րդ կետերում նշված ծառայությունները առաջին դեպքի համար մատուցվում են անվճար, իսկ հետագայում` աղյուսյակում նշված միջնորդավճարի համաձայն:

Թարմացվել է 22.10.2019 | 11:37:20