+374 10 605555
EvocaOnline

Maestro
կենսաթոշակային քարտեր

Քարտի թողարկում և տրամադրում

0

Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ

0

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %

3%

Բանկային (քարտային) հաշվից միջոցների կանխիկացում (Բանկի սպասարկման կետերում)

0

Քարտային հաշվից  միջոցների կանխիկացում (այլ բանկերի ՀՀ տարածքում գործող սպասարկման կետերում) «ԱրՔա» համակարգի անդամ հանդիսացող ՀՀ բանկերի ATM-ով և POS-ով

 0.5%

Քարտերով կանխիկի տրամադրում օտարերկրյա բանկերի և «ԱրՔա» համակ. անդամ չհանդիսացող ՀՀ բանկերի ATM-ով և POS-ով

1% նվազագույնը
1.500 ՀՀ դրամ

Անկանխիկ գործարքների իրականացում

0

Քարտի բլոկավորում և ապաբլոկավորում (քարտապանի պահանջով)

0

Քարտի վերաթողարկում գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

Բանկոմատի միջոցով քարտի առգրավման դեպքում (բանկի սպասարկման կետերում) քարտի վերադարձ

0

Բանկոմատի միջոցով քարտի առգրավման դեպքում (այլ բանկերի սպասարկման կետերում) քարտի  վերադարձ*

200 ՀՀ դրամ

PIN կոդի վերաթողարկում*

700 ՀՀ դրամ

Քարտի վերաթողարկում կորստի կամ վնասվելու դեպքում*

900 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում

0

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում 1 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար

 1000 ՀՀ դրամ

Գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում

0 ՀՀ դրամ

Քարտից-քարտ փոխանցումներ`

 - - -

- Բանկի հաճախորդների օգտին

0.3%

- Այլ բանկերի հաճախորդների օգտին

0.5%

* Ծառայությունը առաջին դեպքի համար մատուցվում է անվճար, իսկ հետագայում` համաձայն աղյուսյակում նշված միջնորդավճարի:

** Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

Թարմացվել է 22.01.2020 | 17:30:22