+374 10 605555
EvocaOnline

Այլ
ծառայություններ

Վարկի տրամադրման համար շարժական գույքի գրավի (ավտոմեքենա) հաստատման (ձևակերպման) միջնորդավճար 1 10,000 դրամ

Դրամական հոսքերով տրամադրվող կարճաժամկետ վարկերի սպասարկման վճար

Միանվագ, վարկի գումարի 0,1% - ի չափով,
բայց ոչ ավել քան 30,000 դրամը

Տեխ. զննման կտրոնների տրամադրում 2

700 դրամ

Կորցրած տեխ. զննման կտրոնի դիմաց կրկնօրինակի տրամադրում 2

700 դրամ

Համաձայն ՀՀ կառավարության թիվ 205-ն որոշման, վճարված տոկոսագումարների չափի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ներկայացնելու համար 1

1,000 դրամ

Գործող վարկի պայմանների վերանայման հայտի ներկայացման վճար 3

  5,000 դրամ

Հաշվի լիազորագրային կառավարման դեպքում լիազորագիրը բանկի տարածքում կազմելու վճար 1   1,000 դրամ 

1. Միջնորդավճարը ներկայացված է ներառյալ ԱԱՀ:

2. Էրեբունի մասնաճյուղի համար 900 դրամ:

3. Այն դեպքում, երբ հաճախորդը վարկի տրամադրման ժամանակ հնարավորություն չի ունեցել բանկին հայտնելու վարկի գծով մարումների նախընտրելի օր, ապա հաճախորդի կողմից վարկի գծով մարումների օրվա փոփոխության հայտ ներկայացվելու դեպքում, 1-ին անգամվա համար սույն սակագինը չի կիրառվում:

 

Թարմացվել է 24.10.2019 | 11:57:19