+374 10 605555
EvocaOnline

Այլ
ծառայություններ

Վարկի տրամադրման համար շարժական գույքի գրավի (ավտոմեքենա) հաստատման (ձևակերպման) միջնորդավճար 1
10,000 դրամ

Դրամական հոսքերով տրամադրվող կարճաժամկետ վարկերի սպասարկման վճար

Միանվագ, վարկի գումարի 0,1% - ի չափով,
բայց ոչ ավել քան 30,000 դրամը

Տեխ. զննման կտրոնների տրամադրում 2

700 դրամ

Կորցրած տեխ. զննման կտրոնի դիմաց կրկնօրինակի տրամադրում 2

700 դրամ

Համաձայն ՀՀ կառավարության թիվ 205-ն որոշման, վճարված տոկոսագումարների չափի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ներկայացնելու համար 1

1000 դրամ

Գործող վարկի պայմանների վերանայման հայտի ներկայացման վճար

  5,000 դրամ

1. Միջնորդավճարը ներկայացված է ներառյալ ԱԱՀ:

2. Էրեբունի մասնաճյուղի համար 900 դրամ:

 

 


Թարմացվել է 07.04.2018 | 11:21:35