+374 10 605555
EvocaOnline

Պահատուփերի
վարձակալում

Չհրկիզվող անհատական պահատուփերի վարձակալման սակագներ

   Ժամկետ                                                                        Պահարանի չափերը

100 x 220 x 430
կամ 75 x 260 x 430

200 x 450 x 450
կամ 160 x 430 x 270

280 x 450 x 450
կամ 160 x 555 x 430

   14 օր  5,000 ՀՀ դրամ 7,000 ՀՀ դրամ  


10,000 ՀՀ դրամ

   1 ամիս 7,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ


12,000 ՀՀ դրամ

   3 ամիս  10,000 ՀՀ դրամ 15,000 ՀՀ դրամ

 
20,000 ՀՀ դրամ

 
   6 ամիս

  15,000 ՀՀ դրամ 20,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ
   12 ամիս  20,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ


30,000 ՀՀ դրամ

   Երկարաժամկետ պայմանագրային պայմանագրային

 
պայմանագրային

 
 Նշում - Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

Թարմացվել է 23.11.2015 | 19:55:25