+374 10 605555
EvocaOnline

Transfer
Card


Մատուցվող ծառայություններ

 

ArCa Transfer Card

AMD

USD

EUR

RUB

Քարտի տրամադրում և տարեկան սպասարկում

0

0

0

0

Լրացուցիչ քարտի տրամադրում և տարեկան սպասարկում

0

0

0

0

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %

 

 - մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ

0 %

0 %

0 %

0 %

- 5 մլն. ՀՀ դրամ և ավել

1 %

-

-

-

Քարտերով կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներով (ATM) և POS-ով

0%

0%

0%

0%

Քարտերով կանխիկի տրամադրում «ԱրՔա» համակարգի այլ բանկերի ATM-ով ..և POS-ով

0.8%

 0.8%

0.8%

0.8%

Բանկի և այլ բանկերի POS-ով անկանխիկ գործարքների իրականացում

0

0

0

0

Քարտի գործողության կասեցում

0

0

0

0

Քարտի գործողության ապակասեցում

1,000

1,000

1,000

1,000

Քարտի վերաթողարկում գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

0

0

0

Քարտի վերաթողարկում կորստի կամ վնասվելու դեպքում

1,000

1,000

 1,000

1,000

PIN գաղտնաբառի վերաթողարկում

1,000

1,000

1,000

1,000

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում

 0

0

0

0

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում 1 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար *

1,000

1,000

1,000

1,000

Քարտից - քարտ փոխանցումներ`

    

- Բանկի հաճախորդների օգտին

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

- Այլ բանկերի հաճախորդների օգտին

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

Գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում

0

0

0

0

Գերածախսի գծով տույժեր

20 % տարեկան

20 % տարեկան

20 % տարեկան

20 % տարեկան


 * Միջնորդավճարը ներկայացված է ներառյալ ԱԱՀ:

Թարմացվել է 22.10.2019 | 11:36:11