+374 10 605555
EvocaOnline

Transfer
Card


  Մատուցվող ծառայություններ

 

ArCa Transfer Card

AMD

USD

EUR

RUB

  Քարտի տրամադրում և տարեկան սպասարկում

0

0

0

0

  Լրացուցիչ քարտի տրամադրում և տարեկան սպասարկում

0

0

0

0

  Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %

 

  - մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ

0 %

-

-

-

  - 5 մլն. ՀՀ դրամ և ավել

1 %

-

-

-

  Քարտերով կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներով (ATM) և POS-ով

0%

0%

0%

0%

  Քարտերով կանխիկի տրամադրում «ԱրՔա» համակարգի այլ բանկերի ATM-ով ..և POS-ով

0.8%

 0.8%

0.8%

0.8%

  Բանկի և այլ բանկերի POS-ով անկանխիկ գործարքների իրականացում

0

0

0

0

  Քարտի գործողության կասեցում

0

0

0

0

  Քարտի գործողության ապակասեցում

1,000

1,000

1,000

1,000

  Քարտի վերաթողարկում գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

0

0

0

  Քարտի վերաթողարկում կորստի կամ վնասվելու դեպքում

1,000

1,000

 1,000

1,000

  PIN գաղտնաբառի վերաթողարկում

1,000

1,000

1,000

1,000

  Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում

 0

0

0

0

  Քարտային հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում

0

0

0

0

  Քարտից - քարտ փոխանցումներ`

    

  - Բանկի հաճախորդների օգտին

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

  - Այլ բանկերի հաճախորդների օգտին

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

  Գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում*

20

20

20

20


 * Միջնորդավճարը ներկայացված է ներառյալ ԱԱՀ:

Թարմացվել է 20.06.2016 | 18:56:46