+374 10 605555
EvocaOnline

Միացեք
մեր թիմին

Աշխարհը թվային է դառնում և մենք պատրաստ ենք դրան: Evocabank-ը քեզ տալիս է նոր միջավայր, քո փորձն ու գիտելիքները կիրառելու և նոր բարձունքների հասնելու մեծ հնարավորություններ:

 

Մեր աշխատակիցները ստանում են առավելությունների լայն փաթեթ, մասնավորապես`


Մրցակցային աշխատավարձ   mijavayr Նորարար և ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած միջավայր
         
Պարգևատրումներ ծննդյան օրերին, ամուսնանալիս և երեխա ունենալիս   appa Առողջության ապահովագրություն
         
vark Evocabank-ի ծառայությունների արտոնյալ պայմաններ, ապահովագրական ծառայությունների զեղչեր   kataroxakan Բարձր կատարողականության, տոնական և տարեվերջյան բոնուսներ
         
trainings Մասնագիտական թրեյնինգներ, անձնային զարգացում և կարիերայի աճ   english Անգլերենի ուսուցում Evocabank-ում
         
conferance Միջազգային կոնֆերանսներ և գործուղումներ արտերկիր   csr Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն
         
dress Նորաոճ dress code և free Friday   team Թիմբիլդինգ և կորպորատիվ միջոցառումներ

 

 

Այս պահին մենք փնտրում ենք


1) Վարկային մասնագետ (ք. Երևան, մասնաճյուղ)

2) Օպերատոր-գանձապահ (ք. Երևան, մասնաճյուղ)

3) Ավագ հաշվապահ-Հարկերի գծով մասնագետ 

4) Ոսկու գնահատման մասնագետ

5) Վարկերի մոնիթորինգների մասնագետ

6) Ինֆո-Խորհրդատու

7) Վարկային վերլուծաբան

8) Ֆինանսական պլանավորման և վերլուծությունների մասնագետ 

9) EVOCALAB ծրագիր շրջանավարտների և մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողների համար

10) Ավագ ՖՀՄՍ / IFRS մասնագետ

11) Ահազանգման համակարգերի պատասխանատու


1) Վարկային մասնագետ (ք. Երևան, մասնաճյուղ)

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • Բանկում  առնվազն  1 տարվա աշխատանքային փորձ՝ որպես բիզնես և սպառողական  վարկերի գծով մասնագետ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրի իմացություն,
 • միջազգային որակավորումները դիտարկում են` որպես զգալի առավելություն,
 • հաղորդակցման, հաճախորդների ներգրավման և վաճառքների իրականացման հմտություններ,
 • բանակցություններ վարելու և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Պարտականություններ

 • Բանկի վարկային պրոդուկտի ակտիվ առաջխաղացման ապահովում, հաճախորդների ներգրավում,
 • խորհրդատվության իրականացում հաճախորդներին վարկերի ձևակերպման անհրաժեշտ փաստաթղթերի, պայմանների և ժամկետների մասին,
 • վարկային հայտերի ընդունում և վերլուծություն,
 • վարկավորման համար պահանջվող փաստաթղթերի հավաքագրում, վարկունակության գնահատում,
 • գրավի առարկայի ընտրություն և ուսումնասիրում,
 • սահմանված ժամկետներում հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • հաճախորդների վճարումներին հետևում` դրանք ժամանակին և ճշգրիտ կատարելու նպատակով:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն լեզվով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` hr@evocabank.am վերնագրում պարտադիր նշելով «Վարկային մասնագետ» անվանումը:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 28.05.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

2) Օպերատոր-գանձապահ (ք. Երևան, մասնաճյուղ)

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Բանկում  հաճախորդների սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, հաճախորդների սպասարկման գործընթացների գերազանց իմացություն,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրի իմացություն,
 • միջազգային որակավորումները դիտարկում են` որպես զգալի առավելություն,
 • հաճախորդների հետ հաղորդակցման և բարձրակարգ սպասարկման կարողություն,
 • հաճախորդների ներգրավման և վաճառքների իրականացման հմտություններ,
 • բանակցություններ վարելու և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում,  ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Պարտականություններ

 • հաճախորդների  սպասարկման իրականացում,
 • հաճախորդների կարիքների բացահայտում  և բավարարում,
 • բանկային պրոդուկտների վաճառքների իրականացում,
 • նոր հաճախորդների ներգրավում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Դիմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել Ձեր տվյալները ստորև ներկայացված հղումով` Other Details բաժնում կցելով մեկ լուսանկար՝ https://evocabank.raiser.global/#/applicationform 

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 20.06.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

3) Իրավաբանական բաժնի պետ

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն իրավաբանական  կրթություն,
 • նվազագույնը 3 տարվա իրավաբանի աշխատանքային փորձ,  ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձը առավելություն է,
 • ՀՀ բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության, իրավական ակտերի իմացություն,
 • միջազգային կրթությունը և որակավորումները իրավագիտության ոլորտում դիտարկում են` որպես զգալի առավելություն,
 • MS Office ծրագրերի իմացություն,
 • հաղորդակցման, բանակցություններ վարելու և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • թիմում աշխատելու և թիմը արդյունավետ ղեկավարելու հմտություններ,
 • իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում,  ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Պարտականություններ

 • Կազմակերպում և վերահսկում է Բաժնի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի  կազմման ու ներկայացման գործընթացը՝ այդ թվում բռնագանձումների և արտադատական, դատական, ԴԱՀԿ, սնանկության վարույթները, մասնակցում է ցանկացած սնանկության վարույթների գործընթացներին,
 • մատուցում է Բանկի հաճախորդներին և Բանկի ստորաբաժանումներին իրավաբանական բնույթի հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 • կազմակերպում է հաճախորդների կողմից Բանկին ներկայացված բողոք-պահանջների ուսումնասիրման գործընթացը և իրականացնում է Բանկում Ներքին Ֆինանսական հաշտարարի պարտականությունները և իրավունքները,
 • իրականացնում է վերահսկողություն` գրավի պայմանագրերի նկատմամբ,
 • Բանկի անունից հանդես է գալիս պետական և ոչ պետական մարմիններում, ներկայացնում և պաշտպանում է Բանկի իրավունքերը և շահերը,
 • կոորդինացնում է Բանկի կողմից ներկայացված հայցերի, դիմումների, բողոքների, միջնորդությունների, դրանց պատասխանների, Բանկի դեմ ներկայացված հայցերի, բողոքների վերաբերյալ պատասխանների, դատական այլ վարույթների հետ տարվող աշխատանքները և դատական և արբիտրաժային ներկայացուցչությունը,
 • օրենսդրության համապատասխանելիության նպատակով մասնակցում է Բանկի ներքին իրավական ակտերի, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերի մշակման գործընթացին,
 • կազմում, մշակում է Բանկի կողմից կնքվող պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի նախագծերը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն կամ անգլերեն լեզվով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` cv@evocabank.am վերնագրում պարտադիր նշելով «Իրավաբանական Բաժնի պետ» անվանումը:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 12.05.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:


4) Ոսկու գնահատման մասնագետ

Ներկայացվող պահանջներ

 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ոսկերչության կամ ոսկու գնահատման ոլորտում,
 • Միջնակարգ մասնագիտական կրթութունը պարտադիր է,
 • Բարձրագույն կրթությունը առավելություն է,
 • Ոսկու գնահատման և հարգորոշման որակավորման վկայական,
 • Համակարգչային գիտելիքների առկայություն,
 • Հաղորդակցման հմտություններ, թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացությունը առավելություն է,
 • Իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում:

Պարտականություններ

 • գրավադրվող արժեքների ստուգման իրականացում,
 • ընդհանուր/մաքուր կշռի և որակի (հարգի) որոշում,
 • փաստացի գրավադրվող արժեքների և գրավ դրված թանկարժեք մետաղների և քարերի ընդունման-հանձնման ակտի կազմում, 
 • հաճախորդներին ոսկու գնահատման և ոսկու գրավով վարկերի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում, 
 • թանկարժեք մետաղների և քարերի շուկայական գնի մասին տեղեկատվության պարբերական ձեռքբերում, և առաջարկների ներկայացում ղեկավարությանը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն լեզվով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` job@evocabank.am վերնագրում պարտադիր նշելով  պաշտոնի «Ոսկու գնահատման մասնագետ» անվանումը:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 30.06.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:


5) Վարկերի մոնիթորինգների մասնագետ

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • Բանկում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ՝ վարկավորման կամ վերլուծությունների ոլորտում,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն,
 • MS office ծրագրի իմացություն, MS excel ծրագրի խորացված իմացություն,
 • միջազգային որակավորումները դիտարկում են` որպես զգալի առավելություն,
 • հաղորդակցման, բանակցություններ վարելու և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում,  ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Պարտականություններ

 • իրականացնում է վարկերի ընթացիկ մոնիթորինգներ` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների),
 • իրականացված մոնիթորինգների գծով պատրաստում է հաշվետվություններ և տրամադրում համապատասխան ստորաբաժանումներին,
 • կատարում է անմիջական ղեկավարի հանձնարարականները՝ բաժնի խնդիրներին առնչվող:  

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Դիմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել Ձեր տվյալները ստորև ներկայացված հղումով` Other Details բաժնում կցելով մեկ լուսանկար՝ https://evocabank.raiser.global/#/applicationform 

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 26.05.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

6) Ինֆո-խորհրդատու (ք.  Աբովյան)

Ներկայացվող պահանջներ 

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Հաճախորդների սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, հաճախորդների սպասարկման գործընթացների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի իմացություն, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • հաճախորդների հետ հաղորդակցման և բարձրակարգ սպասարկման կարողություն,
 • հաճախորդների ներգրավման և վաճառքների իրականացման հմտություններ,
 • բանակցություններ վարելու և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում,  ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Պարտականություններ 

 • հաճախորդներին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում,
 • հաճախորդների կարիքների բացահայտում  և բավարարում,
 • բանկային պրոդուկտների վաճառքների իրականացում,
 • նոր հաճախորդների ներգրավում: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Դիմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել Ձեր տվյալները ստորև ներկայացված հղումով` Other Details բաժնում կցելով մեկ լուսանկար՝ https://evocabank.raiser.global/#/applicationform կամ ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականը (CV կամ resume PDF ֆորմատով) job@evocabank.am էլեկտրոնայինհասցեով` նշելով "Ինֆո-խորհրդատու" նամակի վերնագրում:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 28.05.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

7) Վարկային վերլուծաբան

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • Բանկում կամ ֆինանսական համակարգում  առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ՝ որպես ֆինանսական վերլուծաբան,
 • Միջազգային որակավորումները  (CFA կամ FRM ) դիտարկում են` որպես զգալի առավելություն,
 • ՀՀ բանկային և հարկային օրենսդրության, վարկավորման գործընթացների իմացություն,
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծության և ֆինանսական գործակիցների գերազանց իմացություն,
 • Մաթեմատիկական և վերլուծական ունակություններ,
 • Ֆինանսական մոդելավորման տեխնիկաների իմացություն,
 • MS office ծրագրի խորացված իմացություն,
 • R, Python, SQL ծրագրերի  տեխնիկական իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ և հաղորդակցման հմտություններ,
 • Գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • Իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն,
 • Նախաձեռնողականություն, պատասխանատվության զգացում,
 • Հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Պարտականություններ

 • Հաճախորդների ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական վերլուծությունների կատարում,
 • Գործող կամ պոտենցիալ հաճախորդների վարկունակության գնահատում, վարկառուի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության իրականացում,
 • Ցուցանիշների,  գործակիցների և միտումների վերլուծության իրականացում,  
 • Սահմանված ժամկետներում պահանջվող հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում, ֆինանսական վերլուծությունների և վարկային ռիսկի հետ կապված առաջարկությունների ներկայացում,
 • Տվյալների հենքի հավաքագրում և վերլուծության իրականացում` ռիսկերի կառավարման մոդելների կիրառման նպատակով: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Դիմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել Ձեր տվյալները ստորև ներկայացված հղումով` Other Details բաժնում կցելով մեկ լուսանկար՝ https://evocabank.raiser.global/#/applicationform 

Այլ պահանջներ

 

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 31.05.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

Աշխատավարձը մրցակցային է, աշխատակցին տրամադրվում է առավելությունների փաթեթ, այդ թվում բժշկական ապահովագրություն:

8) Ֆինանսական պլանավորման և վերլուծությունների մասնագետ 

Ներկայացվող պահանջներ 

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկում կամ ֆինանսական կազմակերպությունում` որպես ֆինանսական վերլուծաբան,
 • Միջազգային որակավորման առկայություն (ACCA  կամ CFA և այլն),
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծության և ֆինանսական գործակիցների գերազանց իմացություն,
 • Մաթեմատիկական և վերլուծական ունակություններ,
 • Ֆինանսական մոդելավորման տեխնիկաների իմացություն,
 • MS office ծրագրի խորացված իմացություն,
 • R, Python, SQL ծրագրերի  տեխնիկական իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ և հաղորդակցման հմտություններ,
 • Գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • Իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն,
 • Նախաձեռնողականություն, պատասխանատվության զգացում,
 • Հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն: 

Պարտականություններ 

 • Համեմատական վերլուծությունների իրականացում, հաշվետվությունների ներկայացում,
 • KPI-ին վերաբերող ներկա և անցյալ տրենդերի վերլուծությունների իրականացում,
 • Ֆոնդերի տրանսֆերային գնագոյացման հաշվարկների իրականացում,
 • Շուկայի հետազոտությունների իրականացում,
 • Մակրոտնտեսական ցուցանիշների ուսումնասիրում և վերլուծություն,
 • Բիզնես պլանի կազմման գործընթացների մասնակցություն,
 • Ներդրումային նախագծերի գործառնական և ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն,
 • Բանկի կառավարման մարմիններին ներկայացվող պրեզենտացիաների կազմում,
 • Բյուջետավորման, ֆինանսական կանխատեսումների, գործունեության պլանավորման և մոդելավորման գործիքների կառավարում,
 • Գործընթացների օպտիմալացում և ՏՏ լուծումների առաջարկում,
 • Ֆինանսական մոդելների կիրառման համար տվյալների հավաքագրում և վերլուծությունների իրականացում: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն կամ անգլերեն լեզվով PDF ձևաչափով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` cv@evocabank.am վերնագրում պարտադիր նշելով  «Ֆինանսական պլանավորման և վերլուծությունների մասնագետ» անվանումը:

 Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 31.05.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

Աշխատանքային ժամերը` 09:00-18:00:

9) EVOCALAB ծրագիր շրջանավարտների և մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողների համար 

 • Շրջանավա՞րտ ես, կամ ուսանո՞ղ
 • Ցանկանու՞մ ես կառուցել քո ապագա կարիերան
 • Պատրա՞ստ ես ձեռք բերել գիտելիք և փորձ
 • Ուզու՞մ ես աշխատել բանկում 

ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԸ հստակորեն գիտակցում է իր դերը որպես հասարակության ակտիվ մասնակից, կարևորում է երիտասարդների և հատկապես շրջանավարտների ֆինանսական գիտելիքերի և պրակտիկայի ձեռքբերման անհրաժեշտությունը:

Ծրագրի իրականացումը բխում է բանկի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունից, որն է երիտասարդ սերնդի կրթական, գիտական և մշակութային ձեռքբերումների սատարումն ու խրախուսումը, ինչպես նաև գիտատար նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումն ու կիրառումը: 

ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ կողմից իրականացվող ծրագրի նպատակն է`

 • Շրջանավարտների կողմից գիտելիքների ձեռքբերումը ՀՀ բանկային համակարգի ընդհանուր գործունեության մասին: 
 • Կիրառելով տեսական գիտելիքները` ձեռք բերել աշխատանքային կարողություններ և հմտություններ՝ անցնելով պրակտիկա Բանկի մասնաճյուղերում և գլխամասային գրասենյակում:
 • Հաղորդակցվել ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ կորպորատիվ արժեքներին, ծանոթանալ բանկի աշխատաոճին, ներքին մշակույթին և երկարամյա պատմությանը: 
 • Ստանալ հնարավորություն աշխատելու ԷՎՈԿԱԲԱՆԿՈՒՄ:

Պահանջները՝

 • Բարձր առաջադիմություն,
 • սովորելու մեծ ցանկություն և նախաձեռնողականություն, սեփական կարիերան կառուցելու, աշխատանքային անհրաժեշտ հմտություններ ձեռք բերելու ցանկություն,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ, գաղափարների ներկայացման, թիմակիցների հետ շփման և համագործակցության հմտություն, 
 • օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի իմացություն:

Ծրագրի ժամանակացույց՝

 • Ծրագրի տևողություն՝ 3 ամիս:
 • Ծրագրի սկիզբ՝ ս.թ. հունիսի 1: 

ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ կողմից իրականացվող ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են 

 • Համառոտ ինքնակենսագրություն՝ ռեզյումե հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով:
 • Մոտիվացիոն նամակ այն մասին, թե ինչու եք ցանկանում մասնակցել ծրագրին, ինչ եք ակնկալում սովորել, և ինչպես եք պատկերացնում Ձեր կարիերան գալիք երեք տարիների ընթացքում:
 • Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է մինչև ս.թ մայիսի 27-ը ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` job@evocabank.am

10) Ավագ ՖՀՄՍ / IFRS մասնագետ

Ներկայացվող պահանջներ 

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, հաշվապահական կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմմանը առնչվող  առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային, ֆինանսական կամ հաշվապահության ոլորտում,
 • ՖՀՄՍ/IFRS վերաբերյալ խորացված գիտելիքներ և աշխատանքային փորձ,  
 • Բանկային օրենսդրության լավ իմացություն,
 • Միջազգային որակավորումը (ACCA  կամ CFA և այլն) զգալի առավելություն է,
 • Մասնագիտական աճի և զարգացման ունակություն,
 • MS office ծրագրի խորացված իմացություն,
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ և հաղորդակցման հմտություններ,
 • Գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 • Վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • Հաղորդակցման հմտությունների առկայություն, գործարար էթիկայի տիրապետում,
 • Հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում,  ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Պարտականություններ 

 • Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և հրապարակում ՖՀՄՍ/IFRS համաձայն,
 • Կոորդինացնում է Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների տարեկան աուդիտի հետ կապված աշխատանքները` հավաքագրում, ուսումնասիրում և ամփոփում տեղեկատվությունը,
 • Վերահսկում է ՖՀՄՍ զարգացումները, գնահատում է ազդեցությունները` հաշվետվողականության, համակարգերի և գործընթացների վրա, տրամադրում մասնագիտական խորհրդատվություն Բանկային գործունեության շրջանակներում,
 • Հետևում է ՖՀՄՍ փոփոխություններին և ակտիվորեն կիսում իր գիտելիքներն ու փորձառությունը,
 • Պատրաստում է հաշվետվություններ` ՀՀ կենտրոնական բանկի պահանջներին համապատասխան,
 • Գտնում է զարգացման և աշխատանքային գործընթացները բարելավելու հնարավորություններ: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն կամ անգլերեն լեզվով PDF ձևաչափով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` cv@evocabank.am վերնագրում պարտադիր նշելով  Ավագ ՖՀՄՍ / IFRS մասնագետ անվանումը: 

Այլ պահանջներ 

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 31.05.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք: 

Աշխատանքային ժամերը` 09:00-18:00:

Աշխարհը թվային է դառնում և մենք պատրաստ ենք դրան: Evocabank-ը քեզ տալիս է նոր միջավայր, քո փորձն ու գիտելիքները կիրառելու և նոր բարձունքների հասնելու մեծ հնարավորություններ: 

Էվոկաբանկի աշխատակիցները ստանում են մի շարք առավելություններ, որին կարող եք ծանոթանալ` հետևելով նշված հղումը` https://www.evocabank.am/vacancies.html

11) Ահազանգման համակարգերի պատասխանատու 

Ներկայացվող պահանջներ 

 • Բարձրագույն տեխնիկական/ինժեներական կրթություն,
 • Նվազագույնը 3 տարվա մասնագիտական  աշխատանքային փորձ,  ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձը առավելություն է,
 • Որակավորումները դիտարկում են` որպես զգալի առավելություն,
 • Ահազանգման, հակահրդեհային, բանկոմատների անվտանգության և տեսադիտարկման համակարգերի տեխնիկական իմացություն,
 • MS Office ծրագրերի իմացություն,
 • Հաղորդակցման և թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում,  ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը առավելություն է: 

Պարտականություններ

 • Տեղադրում է հակահրդեհային համակարգեր, իրականացնում է դրանց գծով մոնիթորինգներ:
 • Տեղադրում է տարհանման համակարգեր, իրականացնում է դրանց գծով փորձարկումներ:
 • Տեղադրում է ահազանգման համակարգեր, իրականացնում է դրանց գծով հսկողություն:
 • Բանկի ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև բանկոմատներում տեղադրում է տեսադիտարկման համակարգեր, իրականացնում է դրանց գծով հսկողություն` կատարելով համապատասխան փորձարկումներ:
 • Հսկողություն է իրականացնում Բանկի ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև բանկոմատներում առկա անվտանգության տեխնիկական միջոցների՝ (տեսախցիկներ, տվիչներ, DVR և այլն), ինչպես նաև կապի և պահուստային էլեկտրական սարքավորումների անխափան աշխատանքի նկատմամբ:
 • Պատասխանատու է Բանկում անվտանգության ապահովման տեխնիկական սարքավորումների անխափան աշխատանքի համար:

 Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն կամ անգլերեն լեզվով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` cv@evocabank.am վերնագրում պարտադիր նշելով «Ահազանգման համակարգերի պատասխանատու» պաշտոնի անվանումը:

 Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 05.06.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

Աշխատանքային ժամերը` 09:00-18:00:

Աշխարհը թվային է դառնում և մենք պատրաստ ենք դրան: Evocabank-ը քեզ տալիս է նոր միջավայր, քո փորձն ու գիտելիքները կիրառելու և նոր բարձունքների հասնելու մեծ հնարավորություններ:

Էվոկաբանկի աշխատակիցները ստանում են մի շարք առավելություններ, որին կարող եք ծանոթանալ` հետևելով նշված հղումը` https://www.evocabank.am/vacancies.html

 

  

Թարմացվել է 21.05.2019 | 14:35:54