+374 10 605555
EvocaOnline

Թափուր
աշխատատեղեր

Աշխարհը թվային է դառնում և մենք պատրաստ ենք դրան: Evocabank-ը քեզ տալիս է նոր միջավայր, քո փորձն ու գիտելիքները կիրառելու և նոր բարձունքների հասնելու մեծ հնարավորություններ:

Մեր աշխատակիցները ստանում են առավելությունների լայն փաթեթ, մասնավորապես`


Մրցակցային աշխատավարձ   mijavayr Նորարար և ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած միջավայր
         
Պարգևատրումներ ծննդյան օրերին, ամուսնանալիս և երեխա ունենալիս   appa Առողջության ապահովագրություն
         
vark Evocabank-ի ծառայությունների արտոնյալ պայմաններ, ապահովագրական ծառայությունների զեղչեր   kataroxakan Բարձր կատարողականության, տոնական և տարեվերջյան բոնուսներ
         
trainings Մասնագիտական թրեյնինգներ, անձնային զարգացում և կարիերայի աճ   english Անգլերենի ուսուցում Evocabank-ում
         
conferance Միջազգային կոնֆերանսներ և գործուղումներ արտերկիր   csr Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն
         
dress Նորաոճ dress code և free Friday   team Թիմբիլդինգ և կորպորատիվ միջոցառումներ

 

 

Այս պահին մենք փնտրում ենք


1) C# ծրագրավորման մասնագետ

2) Սպասարկման որակի կառավարման Բաժնի պետ

3) Կոնտակտային կենտրոնի մասնագետ (Գիշերային հերթափոխ)

4) Թվային նախագծերի կառավարման Բաժնի պետ

 


C# ծրագրավորման մասնագետ

Պարտականություններ

 • Բանկի համար Ինտերնետ բանկ և Մոբայլ բանկ համակարգերի համար վեբ սերվիսների ծրագրավորում,
 • Բանկին անհրաժեշտ լոկալ ծրագրերի մշակում և ներդնում, անհրաժեշտության դեպքում  ինտեգրում ՀԾ Բանկ համակարգին,
 • Ծրագրային ապահովման հետ կապված թեստավորման աշխատանքների կատարում:

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ C# (.NET) ծրագրավորման բնագավառում,
 • ADO.NET, LINQ և  Entity Framework տեխնոլոգիաների հետ աշխատանքային փորձ,
 • Վեբ սերվիս տեխնոլոգիաների` WCF և REST իմացություն,  
 • Տվյալների բազաների ծրագրավորման իմացություն, MS SQL աշխատելու հմտություններ,
 • Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները համաձայնեցված ժամկետներում կատարելու ունակություններ,
 • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացություն:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume PDF ձևաչափով) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` job@evocabank.am կամ Evocabank-ի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով՝ պարտադիր նշելով  պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք:  

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 22.11.2018թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

Սպասարկման որակի կառավարման Բաժնի պետ

Պարտականություններ

 • Իրականացնում է վերահսկողություն Բանկի` հաճախորդների սպասարկման որակի  ուղղությամբ,
 • Նոր աշխատակիցներին ծանոթացնում է սպասարկման մշակույթին և սպասարկման նոր ներդրվող ստանդարտներին դասընթացների և մենթորության միջոցով,
 • Արձագանքում է հաճախորդների բողոքներին և առաջարկություններին՝  դրանց տալիս վերջնական  լուծումներ,
 • Պարբերաբար գնահատում է հաճախորդների սպասարկման որակը հաճախորդ սպասարկող բոլոր ստորաբաժանման կողմից, կազմում հաշվետվություններ, և առկա խնդիրներին տալիս լուծումներ,
 • Բանկի ղեկավարությանը ներկայացնում է առաջարկություններ հաճախորդների սպասարկման որակի բարձրացման ուղղությամբ:

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է տնտեսագիտական կամ ֆինանսական բնագավառում,
 • Բանկային համակարգում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ՝ սպասարկման որակի հսկողության կամ բողոքների կառավարման բաժիններում,
 • Ղեկավար պաշտոնում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձը պարտադիր է,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, բանկային ծառայությունների գերազանց իմացություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների ազատ տիրապետում,
 • MS office ծրագրերի, էլեկտրոնային հաղորդակցման միջոցների ազատ տիրապետում,
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ, իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 • Վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ, ներկայացման և համագործակցության հմտություններ:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume PDF ֆորմատով) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` hr@evocabank.am կամ ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ-ի գլխամասային գրասենյակ` ք. Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով՝ պարտադիր նշելով պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 26.11.2018թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

Կոնտակտային կենտրոնի մասնագետ (Գիշերային հերթափոխ)

Պարտականություններ

 • Բանկային ծառայություններին առնչվող հարցերի պատասխանում, հաճախորդներին տեղեկատվության տրամադրում,
 • Հեռախոսազանգերի և էլեկտրոնային միջոցներով հաճախորդների կարիքների բացահայտում և բանկային ծառայությունների առաջարկում,
 • Հեռահար գործառնությունների համակարգերի ծրագրային ձևակերպումների իրականացում,
 • Հեռահար գործառնությունների համակարգերով հաճախորդներից ստացված հաղորդագրությունների ստուգում, մշակում և կատարում,
 • Տվյալների բազաների հետ աշխատանքների իրականացում, տվյալների մուտքագրում, հաշվետվությունների և նամակների կազմում,

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է տնտեսագիտական կամ ֆինանսական բնագավառում,
 • Բանկային համակարգում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ՝ որպես կոնտակտային կենտրոնի կամ հեռախոսային կենտրոնի մասնագետ,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների ազատ տիրապետում,
 • MS office ծրագրերի, էլեկտրոնային հաղորդակցման միջոցների` Skype, Viber, WhatsApp տիրապետում,
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ, իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 • Վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ, ներկայացման, ներգրավման և համագործակցության հմտություն:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume PDF ֆորմատով) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` hr@evocabank.am կամ ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ-ի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով՝ պարտադիր նշելով  պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 26.11.2018թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

Թվային նախագծերի կառավարման Բաժնի պետ

Պարտականություններ

 • Բանկի թվայնացման ռազմավարությանը համապատասխան նախաձեռնում է թվային պրոյեկտներ,
 • Իրականացնում է թվային պրոյեկտները սկզբից մինչև ավարտը`  պլանավորում, իրականացում, մոնիթորինգ, վերահսկողություն և փակում,
 • Կատարում է ֆինտեխ ոլորտում  համաշխարհային շուկայի ուսումնասիրություններ և տալիս առաջարկություններ,
 • Կազմում է նախագծի պահանջները և բյուջեն, համագործակցում ներքին թիմերի հետ նախագծի զարգացման և կատարման համար,
 • Իրականացնում է հսկողություն նախագծի բոլոր մասնակիցների աշխատանքների կատարմանը,
 • Փնտրում է հնարավորություններ գործող պրոյեկտների և ծառայությունների թվայնացման կամ զարգացման համար, պարբերաբար առաջարկում նոր պրոյեկտներ:

 Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն բարձր տեխնոլոգիաների կամ ֆինանսական ոլորտում,
 • Ֆինտեխ ոլորտում նախագծերի կառավարմանն առնչվող աշխատանքներում  առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ,  
 • Ղեկավար պաշտոնում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • PMP որակավորման առկայությունը ցանկալի է,
 • Նորագույն թվային տեխնոլոգիաների իմացություն, նախագծերի կառավարման ծրագրի  (MS Project կամ AtTask), Կոնտենտ մենեջմենտի, SEO և Google Analytics իմացություն,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, բանկային ծառայությունների իմացություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների ազատ տիրապետում,
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ, իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 • Վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ, ներկայացման և համագործակցության հմտություններ:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume PDF ֆորմատով) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` hr@evocabank.am կամ ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ-ի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով՝ պարտադիր նշելով  պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 30.11.2018թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

Թարմացվել է 14.11.2018 | 11:20:38