+374 10 605555
EvocaOnline

Թափուր
աշխատատեղեր

1. Ծրագրավորման մասնագետ Գլխամասային գրասենյակում
2. Վարկային մասնագետ Դավթաշեն մասնաճյուղում
3. C# Ծրագրավորման մասնագետ Գլխամասային գրասենյակում 
4. EvocaLAB 2 շրջանավարտների վերապատրաստման ծրագիր


Ծրագրավորման մասնագետ Գլխամասային գրասենյակում

Պարտականություններ

 • Բանկի համար Ինտերնետ բանկ և Մոբայլ բանկ համակարգի ծրագրավորում,
 • Բանկին անհրաժեշտ լոկալ ծրագրերի մշակում և ներդնում, անհրաժեշտության դեպքում ինտեգրում ՀԾ Բանկ համակարգին,
 • Ծրագրային ապահովման հետ կապված թեստավորման աշխատանքների կատարում,

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն,
 • Առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
 • JavaScript լեզվի գերազանց իմացություն ( ES6 )
 • Sencha Touch 2, Angular 2, Ionic 2 ( ExtJS 6, Type Script) որևիցե մեկի գերազանց իմացություն,
 • HTML և CSS իմացություն,
 • NodeJS ծրագրավորման լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
 • SQL(T-SQL) լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
 • C# (.NET) ծրագրավորման իմացությունը ցանկալի է,
 • Visual Basic ծրագրավորման լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
 • Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները համաձայնեցված ժամկետներում կատարելու ունակություններ,
 • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացություն:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով' job@evocabank.am կամ Էվոկաբանկի գլխամասային գրասենյակ' ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով՝ պարտադիր նշելով պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 31.03.18թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

Վարկային մասնագետ Դավթաշեն մասնաճյուղում

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • Բանկում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ՝ որպես վարկային մասնագետ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, սպառողական և բիզնես վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրի իմացություն,
 • հաղորդակցման հմտություններ, ինչպես նաև թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • կարգապահության և պատասխանատվության զգացում,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ, ներկայացման, ներգրավման և համագործակցության հմտություն,
 • հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, ցանկալի է նաև անգլերենի իմացություն:

Պարտականություններ

 • Բանկի վարկային պրոդուկտի ակտիվ առաջխաղացման ապահովում,
 • խորհրդատվության իրականացում հաճախորդներին վարկերի ձևակերպման անհրաժեշտ փաստաթղթերի, պայմանների և ժամկետների մասին,
 • վարկային հայտերի ընդունում և վերլուծություն,
 • վարկավորման համար պահանջվող փաստաթղթերի հավաքագրում,
 • վարկունակության գնահատում, վարկառուի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության իրականացում,
 • գրավի առարկայի ընտրություն և ուսումնասիրում,
 • սահմանված ժամկետներում հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • հաճախորդների վճարումներին հետևում' դրանք ժամանակին և ճշգրիտ կատարելու նկատառումով:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն լեզվով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով' hr@evocabank.am կամ ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ գլխամասային գրասենյակ' ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով՝ պարտադիր նշելով պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 01.04.2018թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

C# Ծրագրավորման մասնագետ Գլխամասային գրասենյակում

Պարտականություններ

 • Բանկի համար Ինտերնետ բանկ և Մոբայլ բանկ համակարգերի համար վեբ սերվիսների ծրագրավորում,
 • Բանկին անհրաժեշտ լոկալ ծրագրերի մշակում և ներդնում, անհրաժեշտության դեպքում ինտեգրում ՀԾ Բանկ համակարգին,
 • Ծրագրային ապահովման հետ կապված թեստավորման աշխատանքների կատարում:

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ C# (.NET) ծրագրավորման բնագավառում,
 • ADO.NET, LINQ և Entity Framework տեխնոլոգիաների հետ աշխատանքային փորձ,
 • Վեբ սերվիս տեխնոլոգիաների' WCF և REST իմացություն,
 • Տվյալների բազաների ծրագրավորման իմացություն, MS SQL աշխատելու հմտություններ,
 • Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները համաձայնեցված ժամկետներում կատարելու ունակություններ,
 • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացություն:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume in PDF format) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով' job@evocabank.am կամ ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ գլխամասային գրասենյակ' ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով՝ պարտադիր նշելով պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 16.04.2018թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

4. EvocaLAB 2 շրջանավարտների վերապատրաստման ծրագիր

Մեկնարկում է EvocaLAB 2 վերապատրաստման ծրագիրը շրջանավարտների և մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Այն հնարավորություն է տալու երիտասարդներին՝

 • Ձեռք բերել գիտելիքներ բանկային համակարգի մասին,
 • Կիրառել տեսական գիտելիքները և ձեռք բերել փորձ և հմտություններ,
 • Անցնել պրակտիկա Բանկի մասնաճյուղերում և գլխամասային գրասենյակում,
 • Ծանոթանալ մեր նորարար աշխատաոճին և ներքին մշակույթին,
 • Աշխատանքի անցնել Evocabank-ում:

Ծրագրի մանրամասներն` այստեղ

Թարմացվել է 17.03.2018 | 15:39:25