+374 10 605555
EvocaOnline

Միացիր
մեր թիմին

Աշխարհը թվային է դառնում և մենք պատրաստ ենք դրան: Evocabank-ը քեզ տալիս է նոր միջավայր, քո փորձն ու գիտելիքները կիրառելու և նոր բարձունքների հասնելու մեծ հնարավորություններ:

 

 

Մեր աշխատակիցները ստանում են առավելությունների լայն փաթեթ, մասնավորապես`


Մրցակցային աշխատավարձ   mijavayr Նորարար և ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած միջավայր
         
Պարգևատրումներ ծննդյան օրերին, ամուսնանալիս և երեխա ունենալիս   appa Առողջության ապահովագրություն
         
vark Evocabank-ի ծառայությունների արտոնյալ պայմաններ, ապահովագրական ծառայությունների զեղչեր   kataroxakan Բարձր կատարողականության, տոնական և տարեվերջյան բոնուսներ
         
trainings Մասնագիտական թրեյնինգներ, անձնային զարգացում և կարիերայի աճ   english Անգլերենի ուսուցում Evocabank-ում
         
conferance Միջազգային կոնֆերանսներ և գործուղումներ արտերկիր   csr Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն
         
dress Նորաոճ dress code և free Friday   team Թիմբիլդինգ և կորպորատիվ միջոցառումներ

 

 

Այս պահին մենք փնտրում ենք

1) Ոսկու գնահատման մասնագետ

2) Վարկային մասնագետ

3) Ֆինանսական վերլուծաբան

4) Խնդրահարույց վարկերի վերադարձման մասնագետ

5) Ռիսկերի կառավարման ավագ մասնագետ

 

 

 

 

 

 

 


 

1) Ոսկու գնահատման մասնագետ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ` 

 • Միջնակարգ մասնագիտական կրթութուն (բարձրագույն կրթությունը դիտարկվում է որպես առավելություն),
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ոսկերչության կամ ոսկու գնահատման ոլորտում,
 • Ոսկու գնահատման և հարգորոշման որակավորման վկայական,
 • Համակարգչային գիտելիքների առկայություն,
 • Հաղորդակցման, թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն (օտար լեզուների իմացությունը դիտարկվում է որպես առավելություն): 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` 

 • Հաճախորդներին ոսկու գնահատման և ոսկու գրավով վարկերի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում, 
 • Գրավադրվող արժեքների ստուգման իրականացում,
 • Ընդհանուր/մաքուր կշռի և որակի (հարգի) որոշում,
 • Փաստացի գրավադրվող արժեքների և գրավ դրված թանկարժեք մետաղների ընդունման-հանձնման ակտի կազմում, 
 • Թանկարժեք մետաղների շուկայական գնի մասին տեղեկատվության պարբերական ձեռքբերում և առաջարկների ներկայացում ղեկավարությանը: 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ` 

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV, Resume) PDF ֆորմատով, հայերեն կամ անգլերեն հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` cv@evocabank.am՝ վերնագրում նշելով «Ոսկու գնահատման մասնագետ»:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք: 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱժԱՄԿԵՏ`  05 փետրվար, 2021թ.

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱժԱՄԿԵՏ` 28 փետրվար, 2021թ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ`  ք. Երևան, Նոր նորք մասնաճյուղ

 

2) Վարկային մասնագետ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ` 

 • բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • առնվազն  1 տարվա աշխատանքային փորձ բանկում՝ որպես բիզնես և սպառողական  վարկերի գծով մասնագետ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրի իմացություն,
 • միջազգային որակավորումները դիտարկում են որպես զգալի առավելություն,
 • հաղորդակցման, հաճախորդների ներգրավման և վաճառքների իրականացման հմտություններ,
 • բանակցությունների վարման և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • վերլուծական ճկուն միտք,
 • հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն: 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 • հաճախորդների ներգրավում,
 • խորհրդատվություն վարկավորման գործընթացի վերաբերյալ,
 • պրոդուկտների ակտիվ վաճառք,
 • հայտերի ընդունում և վարկունակության գնահատում,
 • գրավի առարկայի ընտրություն և ուսումնասիրում,
 • հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • հաճախորդների վճարումներին հետևում:         

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ` 

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV)  հայերենով կամ անգլերենով cv@evocabank.am էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով  «Վարկային մասնագետ»:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱժԱՄԿԵՏ` 05.02.21

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱժԱՄԿԵՏ` 28.02.21

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` Մալաթիա մասնաճյուղ

 

3) Ֆինանսական վերլուծաբան

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ` 

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկում կամ ֆինանսական կազմակերպությունում` որպես ֆինանսական վերլուծաբան,
 • Միջազգային որակավորման առկայություն (ACCA, CFA և այլն),
 • Ֆինանսական գործակիցների և Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծության գերազանց իմացություն,
 • Ֆինանսական մոդելավորման տեխնիկաների իմացություն,
 • MS Office ծրագրի խորացված իմացություն,
 • R, Python, SQL ծրագրերի  տեխնիկական իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • Մաթեմատիկական և վերլուծական ունակություններ,
 • Թիմում աշխատելու և հաղորդակցման հմտություններ,
 • Գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • Իրավիճակում արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն,
 • Նախաձեռնողականություն, պատասխանատվության զգացում,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն: 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 • Համեմատական վերլուծությունների իրականացում, հաշվետվությունների ներկայացում,
 • KPI-ին վերաբերող ներկա և անցյալ տրենդերի վերլուծությունների իրականացում,
 • Ֆոնդերի տրանսֆերային գնագոյացման հաշվարկների իրականացում,
 • Շուկայի հետազոտությունների իրականացում,
 • Մակրոտնտեսական ցուցանիշների ուսումնասիրում և վերլուծություն,
 • Բիզնես պլանի կազմման գործընթացների մասնակցություն,
 • Ներդրումային նախագծերի գործառնական և ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն,
 • Բանկի կառավարման մարմիններին ներկայացվող պրեզենտացիաների կազմում,
 • Բյուջետավորման, ֆինանսական կանխատեսումների, գործունեության պլանավորման և մոդելավորման գործիքների կառավարում,
 • Գործընթացների օպտիմալացում և ՏՏ լուծումների առաջարկում,
 • Ֆինանսական մոդելների կիրառման համար տվյալների հավաքագրում և վերլուծությունների իրականացում:         

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ` 

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV)  հայերենով կամ անգլերենով cv@evocabank.am էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով  «Ֆինանսական վերլուծաբան»:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք: 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱժԱՄԿԵՏ` 08.02.21

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱժԱՄԿԵՏ` 07.03.21

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` Գլխամասային գրասենյակ, Ֆինանսական պլանավորման և վերլուծությունների բաժին

 

4) Խնդրահարույց վարկերի վերադարձման մասնագետ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`

 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ`  բանկում, ԴԱՀԿ ծառայությունում, իրավապահ մարմիններում կամ անվտանգության ոլորտում,
 • Հաղորդակցման և բանակցությունների գերազանց հմտություններ,
 • Ստրեսակայունություն, արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Ֆիզիկական պատրաստվածություն,
 • Վարորդական իրավունքի և սեփական ավտոմեքենայի առկայություն,
 • Հայերենի և ռուսերենի իմացություն: 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 • Վարկային պարտավորությունների կատարման նպատակով հաճախորդների հետ կապի հաստատում և բանակցում,
 • Այցելություն խնդրահարույց հաճախորդներին` ըստ հասցեների,
 • Հաճախորդների հետ հետադարձ կապի պահպանում և անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդների վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված այլ  միջոցառումների իրականացում: 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ`

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV)  հայերեն կամ անգլերեն cv@evocabank.am էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով  «Խնդրահարույց վարկերի վերադարձման մասնագետ»:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք: 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱժԱՄԿԵՏ`  10.02.21

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱժԱՄԿԵՏ`  28.02.21

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` Էվոկաբանկ, ք. Երևան և ՀՀ մարզեր

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ` ամսական`  ֆիքսված և գործարքային

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԿԵՏ` 4 ամիս, երկարացման հնարավորությամբ: 


5) Ռիսկերի կառավարման ավագ մասնագետ 

 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`

 

 • բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, գործարար կառավարման կամ  տնտեսագիտության ոլորտում,
 • առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ռիսկերի կառավարման, ակտիվների և  պասիվների կառավարման ոլորտներում,
 • ռիսկերի կառավարման մեթոդների և մոդելների իմացություն,
 • վիճակագրական վելուծության ծրագրային ապահովման (SPSS, STATA և այլն), ծրագրավորման որևէ լեզվի (C++, C#, Python, R, SQL և այլն) բազային գիտելիքների առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • բանկային հաշվապահական հաշվառման հիմնական սկզբունքների, բանկային օրենսդրության և նորմատիվների իմացություն,
 • MS Office գերազանց տիրապետում,
 • ռիսկերի կառավարման FRM, PRM կամ այլ միջազգային որակավորումները կդիտարկվեն որպես առավելություն,
 • վերլուծական մտածողություն, ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու ունակություն,
 • թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն: 

 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 

 • բացահայտել և  գնահատել  բանկի ներքին և արտաքին ռիսկերը,
 • մշակել ռիսկերի զսպման միջոցառումների պլան և մեթոդաբանություն,
 • կատարել սթրես-թեստերի հաշվարկ, կազմել և մշակել հաշվետվություններ,
 • իրականացնել տնտեսական կապիտալի հաշվարկ և վերլուծություն,
 • իրականացնել Բանկի հիմնական ցուցանիշների հաշվարկում և դինամիկայի վերլուծություն`  հնարավոր ռիսկերի բացահայտման նպատակով,
 • իրականացնել սահմանված կենտրոնացումների և սահմանաչափերի մակարդակի հսկողություն,
 • իրականացնել ռիսկերի կառավարմանն առնչվող այլ ցուցանիշների հաշվարկում և վերլուծություն: 

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ` 

 

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV)  հայերենով կամ անգլերենով cv@evocabank.am էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով  «Ռիսկերի կառավարման ավագ մասնագետ»:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք: 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱժԱՄԿԵՏ` 16.02.21

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱժԱՄԿԵՏ` 7.03.21

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` Գլխամասային գրասենյաակ 

 

 

 

 

Թարմացվել է 16.02.2021 | 14:26:49