+374 10 605555
EvocaOnline

Միացիր
մեր թիմին

Աշխարհը թվային է դառնում և մենք պատրաստ ենք դրան: Evocabank-ը քեզ տալիս է նոր միջավայր, քո փորձն ու գիտելիքները կիրառելու և նոր բարձունքների հասնելու մեծ հնարավորություններ:

 

Մեր աշխատակիցները ստանում են առավելությունների լայն փաթեթ, մասնավորապես`


Մրցակցային աշխատավարձ   mijavayr Նորարար և ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած միջավայր
         
Պարգևատրումներ ծննդյան օրերին, ամուսնանալիս և երեխա ունենալիս   appa Առողջության ապահովագրություն
         
vark Evocabank-ի ծառայությունների արտոնյալ պայմաններ, ապահովագրական ծառայությունների զեղչեր   kataroxakan Բարձր կատարողականության, տոնական և տարեվերջյան բոնուսներ
         
trainings Մասնագիտական թրեյնինգներ, անձնային զարգացում և կարիերայի աճ   english Անգլերենի ուսուցում Evocabank-ում
         
conferance Միջազգային կոնֆերանսներ և գործուղումներ արտերկիր   csr Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն
         
dress Նորաոճ dress code և free Friday   team Թիմբիլդինգ և կորպորատիվ միջոցառումներ

 

 

Այս պահին մենք փնտրում ենք


1) Վարկային մասնագետ (ք. Երևան, գլխամասային գրասենյակ)

2) Օպերատոր-գանձապահ (ք. Երևան, մասնաճյուղ)

3Ոսկու գնահատման մասնագետ

4) Վարկերի մոնիթորինգների մասնագետ

5) Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ավագ մասնագետ

6) Ադմինիստրատիվ օգնական

7) Ներքին աուդիտի բաժնի պետ

8) Ռիսկերի կառավարման գլխավոր մասնագետ 


  

 


1) Վարկային մասնագետ (ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ)

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • Բանկում  առնվազն  1 տարվա աշխատանքային փորձ՝ որպես բիզնես և սպառողական  վարկերի գծով մասնագետ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրի իմացություն,
 • միջազգային որակավորումները դիտարկում են` որպես զգալի առավելություն,
 • հաղորդակցման, հաճախորդների ներգրավման և վաճառքների իրականացման հմտություններ,
 • բանակցություններ վարելու և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Պարտականություններ

 • Բանկի վարկային պրոդուկտի ակտիվ առաջխաղացման ապահովում, հաճախորդների ներգրավում,
 • խորհրդատվության իրականացում հաճախորդներին վարկերի ձևակերպման անհրաժեշտ փաստաթղթերի, պայմանների և ժամկետների մասին,
 • վարկային հայտերի ընդունում և վերլուծություն,
 • վարկավորման համար պահանջվող փաստաթղթերի հավաքագրում, վարկունակության գնահատում,
 • գրավի առարկայի ընտրություն և ուսումնասիրում,
 • սահմանված ժամկետներում հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • հաճախորդների վճարումներին հետևում` դրանք ժամանակին և ճշգրիտ կատարելու նպատակով:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն լեզվով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` hr@evocabank.am վերնագրում պարտադիր նշելով «Վարկային մասնագետ» անվանումը:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 20.07.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

 

2) Օպերատոր-գանձապահ (ք. Երևան, մասնաճյուղ)

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Բանկում  հաճախորդների սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, հաճախորդների սպասարկման գործընթացների գերազանց իմացություն,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրի իմացություն,
 • միջազգային որակավորումները դիտարկում են` որպես զգալի առավելություն,
 • հաճախորդների հետ հաղորդակցման և բարձրակարգ սպասարկման կարողություն,
 • հաճախորդների ներգրավման և վաճառքների իրականացման հմտություններ,
 • բանակցություններ վարելու և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում,  ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Պարտականություններ

 • հաճախորդների  սպասարկման իրականացում,
 • հաճախորդների կարիքների բացահայտում  և բավարարում,
 • բանկային պրոդուկտների վաճառքների իրականացում,
 • նոր հաճախորդների ներգրավում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) PDF ձևաչափով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` job@evocabank.am վերնագրում պարտադիր նշելով  պաշտոնի «Օպերատոր-գանձապահ» անվանումը:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 20.07.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

 

3) Ոսկու գնահատման մասնագետ

Ներկայացվող պահանջներ

 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ոսկերչության կամ ոսկու գնահատման ոլորտում,
 • Միջնակարգ մասնագիտական կրթութունը պարտադիր է,
 • Բարձրագույն կրթությունը առավելություն է,
 • Ոսկու գնահատման և հարգորոշման որակավորման վկայական,
 • Համակարգչային գիտելիքների առկայություն,
 • Հաղորդակցման հմտություններ, թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացությունը առավելություն է,
 • Իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում:

Պարտականություններ

 • գրավադրվող արժեքների ստուգման իրականացում,
 • ընդհանուր/մաքուր կշռի և որակի (հարգի) որոշում,
 • փաստացի գրավադրվող արժեքների և գրավ դրված թանկարժեք մետաղների և քարերի ընդունման-հանձնման ակտի կազմում, 
 • հաճախորդներին ոսկու գնահատման և ոսկու գրավով վարկերի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում, 
 • թանկարժեք մետաղների և քարերի շուկայական գնի մասին տեղեկատվության պարբերական ձեռքբերում, և առաջարկների ներկայացում ղեկավարությանը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն լեզվով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` job@evocabank.am վերնագրում պարտադիր նշելով  պաշտոնի «Ոսկու գնահատման մասնագետ» անվանումը:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 20.07.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

 

4) Վարկերի մոնիթորինգների մասնագետ

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • Բանկում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ՝ վարկավորման կամ վերլուծությունների ոլորտում,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն,
 • MS office ծրագրի իմացություն, MS excel ծրագրի խորացված իմացություն,
 • միջազգային որակավորումները դիտարկում են` որպես զգալի առավելություն,
 • հաղորդակցման, բանակցություններ վարելու և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում,  ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Պարտականություններ

 • իրականացնում է վարկերի ընթացիկ մոնիթորինգներ` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների),
 • իրականացված մոնիթորինգների գծով պատրաստում է հաշվետվություններ և տրամադրում համապատասխան ստորաբաժանումներին,
 • կատարում է անմիջական ղեկավարի հանձնարարականները՝ բաժնի խնդիրներին առնչվող:  

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) PDF ձևաչափով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` job@evocabank.am վերնագրում պարտադիր նշելով  պաշտոնի «Վարկերի մոնիթորինգների մասնագետ» անվանումը:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 20.07.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

 
 
5) Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ավագ մասնագետ

Պարտականություններ

 • Իրականացնում է աշխատակիցների հավաքագրումը` կազմակերպում է մրցույթներ, տարածում հայտարարություններ, անցկացնում հարցազրույցներ, թեստավորումներ և ամփոփում արդյունքները,
 • Իրականացնում է ընտրված աշխատակցի կողմնորոշման ծրագիրը և ակտիվորեն մասնակցում աշխատակցի ադապտացման կազմակերպմանը,
 • Բանկի ստորաբաժանումների հետ համատեղ կազմում է աշխատատեղերի  նկարագրություն և կոմպետենցիաների քարտեզը,
 • Կատարում է ոլորտում աշխատանքի շուկայի տվյալների ուսումնասիրում,
 • Մասնակցում է աշխատակիցների կատարողականի կառավարման և խրախուսման համակարգերի մշակմանը,
 • Մշակում է աշխատակցի գնահատման մեթոդները և վերահսկում աշխատակիցների գնահատման ընթացքը, մշակում ստացված տվյալները, ամփոփում և աշխատակիցների գնահատման արդյունքների մասին ներկայացնում հաշվետվություններ,
 • Մասնակցում է աշխատակիցների սոցիալական կամ ապահովագրական փաթեթների ծրագրերի կազմակերպմանը,
 • Կազմում է աշխատանքային պայմանագրեր, անձնակազմի գծով հրամաններ, կարգադրություններ և այլ պաշտոնական գրություններ:
 • Կատարում է աշխատակիցների ուսուցման, վերապատրաստման կարիքների բացահայտում, կազմակերպում ներքին և արտաքին վերապատրաստումներ, կազմակերպում աշխատակիցների փորձի փոխանակում և գնահատում դասընթացների արդյունավետությունը:
 • Իրականացնում է Բանկի կորպորատիվ արժեքների և մշակույթի տարածում, կազմակերպում թիմային միջոցառումներ, աշխատանքներ տանում ներքին հաղորդակցման բարելավման ուղղությամբ:
 • Կատարում է Բաժնի գործառույթներին առնչվող այլ հանձնարականներ:

 Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, MBA ցանկալի է,
 • Առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ ՄՌԿ ոլորտում,
 • Միջազգային կրթությունը կամ որակավորումները կդիտվեն որպես առավելություն,
 • Աշխատանքային օրենսգրքի իմացություն, ՄՌԿ առնչվող որոշումների մասին տեղեկացվածություն,
 • Աշխատատեղի նկարագրերի և աշխատանքային հայտարարությունների կազմման կարողություն, հայտարարությունների թիրախային աղբյուրների որոշման, հարցազրույցների վարման տեխնիկաների տիրապետում,
 • ՄՌԿ գործընթացների լիարժեք տիրապետում, ավանդական և նորագույն գործիքների, թվային և գլոբալ թրենդերի տիրապետում,
 • Անձնակազմի կատարողականի կառավարման, գնահատման և խրախուսման մեթոդների տեխնիկական իմացություն,
 • Ձգտում նորամուծությունների և out-of-box լուծումների հանդեպ,
 • MS Office, Internet-ի իմացություն,
 • Թիմային աշխատանքին միտվածություն,
 • Պատասխանատվության զգացում և որոշումներ կայացնելու ունակություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների բանավոր և գրավոր ազատ տիրապետում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն կամ անգլերեն լեզվով PDF ձևաչափով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` cv@evocabank.am վերնագրում նշելով` «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ավագ մասնագետ» պարտադիր անվանումը: 

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 20.07.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

 

6) Ադմինիստրատիվ օգնական

Ներկայացվող պահանջներ 

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Գործարար վարվելակերպի, նամակագրության և էթիկայի կանոնների իմացություն,
 • MS Office ծրագրերի իմացություն, էլեկտրոնային հաղորդակցման տիրապետում,
 • Փաստաթղթերի հաշվառման իմացություն, գրավոր և բանավոր խոսքի ընկալման, բանավոր և գրավոր գրագետ արտահայտման կարողություն,
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:
 • Ձգտում նորամուծությունների և out-of-box լուծումների հանդեպ,
 • Թիմային աշխատանքին միտվածություն,
 • Պատասխանատվության զգացում, 

Պարտականություններ 

 • Կազմում է միջոցառումների օրակարգեր և ժողովների ժամանակացույցեր,
 • Տրամադրում է ադմինիստրատիվ աջակցություն հանդիպումների կազմակերպման նպատակով,
 • Կազմում է հանդիպումների, նիստերի արձանագրություններ, ինչպես նաև հավաքագրում է նիստերի արձանագրությունները, պահպանում և վարում է համապատասխան էլեկտրոնային բազա,
 • Վարում է բանկի ղեկավարության նամակագրութունը և կազմում փաստաթղթեր,
 • Ընդունում է և համակարգում հաղորդագրությունները, տրամադրում պարզաբանումներ կամ պատասխաններ: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն կամ անգլերեն լեզվով PDF ձևաչափով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` cv@evocabank.am վերնագրում պարտադիր նշելով` «Ադմինիստրատիվ օգնական» անվանումը: 

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 20.07.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

Աշխատանքի վայրը

Գլխամասային գրասենյակ, ք.Երևան, Հանրապետության 44/2:

Աշխարհը թվային է դառնում և մենք պատրաստ ենք դրան: Evocabank-ը քեզ տալիս է նոր միջավայր, քո փորձն ու գիտելիքները կիրառելու և նոր բարձունքների հասնելու մեծ հնարավորություններ:

Էվոկաբանկի աշխատակիցները ստանում են մի շարք առավելություններ, որին կարող եք ծանոթանալ` հետևելով նշված հղումը` https://www.evocabank.am/vacancies.html7) Ներքին աուդիտի բաժնի պետ

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, կառավարման կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկում կամ ֆինանսական կազմակերպությունում`  աուդիտի ոլորտում,
 • ՀՀ ԿԲ համապատասխան որակավորման առկայություն,
 • Միջազգային կրթութունը կամ որակավորման առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • ՀՀ Բանկային գործունեությանը առնչվող օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն,
 • Վերլուծական մտածողություն, ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու ունակություն,
 • MS Օffice և ՀԾ-Բանկ ծրագրերի խորացված իմացություն,
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ և հաղորդակցման հմտություններ,
 • Գործնական ճկուն մտածելակերպ,
 • Իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն,
 • Նախաձեռնողականություն, պատասխանատվության զգացում,
 • Հայերեն լեզվի ազատ տիրապետում, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն:

Պարտականություններ 

 • Անկախ գնահատական է տալիս բանկի ներքին հսկողության, այդ թվում՝ ռիսկերի կառավարման համակարգերի, բանկի կառավարման համակարգի և գործընթացների որակի, համարժեքության և արդյունավետության վերաբերյալ,
 • Մշակում է բաժնի գործունեության երկարաժամկետ և տարեկան ծրագրերը,
 • Ստուգումների արդյունքում հայտնաբերած թերությունների, խախտումների մասին տեղեկացնում Բանկի Խորհրդին և Վարչությանը,
 • Իրականացնում է հետստուգումային հսկողություն,
 • Բացահայտված խախտումների և բացթողումների վերաբերյալ տալիս է եզրակացություններ և առաջարկություններ:
 • Ղեկավարում է Բաժնի աշխատանքները և թիմը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն կամ անգլերեն լեզվով PDF ձևաչափով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` cv@evocabank.am վերնագրում պարտադիր նշելով  «Ներքին աուդիտի Բաժնի պետ» անվանումը: 

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 15.08.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

Աշխարհը թվային է դառնում և մենք պատրաստ ենք դրան: Evocabank-ը քեզ տալիս է նոր միջավայր, քո փորձն ու գիտելիքները կիրառելու և նոր բարձունքների հասնելու մեծ հնարավորություններ:

Էվոկաբանկի աշխատակիցները ստանում են մի շարք առավելություններ, որին կարող եք ծանոթանալ` հետևելով նշված հղումը` https://www.evocabank.am/vacancies.html

 8) Ռիսկերի կառավարման գլխավոր մասնագետ 

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, գործարար կառավարման, տնտեսագիտության ոլորտում,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ռիսկերի կառավարման, ակտիվների պասիվների կառավարման ոլորտներում,
 • Ռիսկերի կառավարման մեթոդների և մոդելների իմացություն,
 • Վիճակագրական վելուծության ծրագրային ապահովման (SPSS, STATA և այլն), ծրագրավորման որևէ լեզվի (C++, C#, Python, R, SQL և այլն) բազային գիտելիքների առկայությունը առավելություն է,
 •  Բանկային հաշվապահական հաշվառման հիմնական սկզբունքների, բանկային օրենսդրության և նորմատիվների իմացություն,
 • Ռիսկերի կառավարման FRM, PRM կամ այլ միջազգային որակավորումները կդիտարկվեն որպես առավելություն
 • Վերլուծական մտածողություն, ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու ունակություն,
 • Թիմում աշխատելու ունակություններ և ղեկավարման հմտություններ
 • MS Office փաթեթի գերազանց տիրապետում,
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն: 

Պարտականություններ

 • Բացահայտել և  գնահատել  բանկի ներքին և արտաքին ռիսկերը,
 • Մշակել ռիսկերի զսպման միջոցառումների պլան և մեթոդաբանություն,
 • Կատարել սթրես-թեստերի հաշվարկը, կազմել և մշակել հաշվետվություններ,
 • Իրականացնել տնտեսական կապիտալի հաշվարկ և վերլուծություն,
 • Իրականացնել Բանկի հիմնական ցուցանիշների հաշվարկում և դինամիկայի վերլուծություն`  հնարավոր ռիսկերի բացահայտման նպատակով,
 • Իրականացնել սահմանված սահմանաչափերի և կենտրոնացումների մակարդակի հսկողություն,
 • Իրականացնել ռիսկերի կառավարմանն առնչվող այլ ցուցանիշների հաշվարկում և վերլուծություն: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume PDF ֆորմատով) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` hr@evocabank.am կամ ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ-ի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով՝ պարտադիր նշելով  «Ռիսկերի կառավարման գլխավոր մասնագետ» պաշտոնի անվանումը:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 10.08.2019թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք: 

Աշխարհը թվային է դառնում և մենք պատրաստ ենք դրան: Evocabank-ը քեզ տալիս է նոր միջավայր, քո փորձն ու գիտելիքները կիրառելու և նոր բարձունքների հասնելու մեծ հնարավորություններ:

Էվոկաբանկի աշխատակիցները ստանում են մի շարք առավելություններ, որին կարող եք ծանոթանալ` հետևելով նշված հղումը` https://www.evocabank.am/vacancies.html

Թարմացվել է 19.07.2019 | 16:51:49