+374 10 605555
EvocaOnline

Թափուր
աշխատատեղեր

Evocabank-ը քեզ տալիս է նոր միջավայր, քո փորձն ու գիտելիքները կիրառելու և նոր բարձունքների հասնելու մեծ հնարավորություններ: Աշխատավարձը մրցակցային է, մեր աշխատակիցները ստանում են առավելությունների փաթեթ, այդ թվում՝ բժշկական ապահովագրություն:

1. Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Բաժնում Տեղեկատվական ցանցերի և Active Directory-ի ադմինիստրատոր

2. Օպերատոր-գանձապահ

3. Վարկային մասնագետ «Կոտայք» մասնաճյուղում


1. Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Բաժնում Տեղեկատվական ցանցերի և Active Directory-ի ադմինիստրատոր

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն,
 • Առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
 • Windows Server 2008/2012, Active Directory համակարգի գերազանց իմացություն,
 • Ցանցային տեխնոլոգիաների գերազանց իմացություն,
 • Հաղորդակցման հմտություններ, իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, անգլերենի իմացությունը առավելություն է:

Պարտականություններ

 • Կարգաբերել և սպասարկել ցանցային և անվտանգության սարքավորումները,
 • Ապահովել Բանկի տեղեկատվական համակարգերի անխափան աշխատանքը,
 • Բանկի աշխատակիցներին տրամադրել համապատասխան իրավասություններ Բանկի ներքին ցանց մուտք գործելու և տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու համար,
 • Բանկի սերվերների օպերացիոն համակարգերի և ծրագրերի թարմացումների իրականացում,
 • Բանկի ՏՏ ենթակառուցվածքի և նրա առանձին մասերի սարքինացում,
 • Տեղեկատվական հատուկ նշանակության համակարգերի պահուստային տարբերակների աշխատունակության պարբերաբար ստուգում և փորձարկում,
 • Սերվերային և կոմունիկացիոն սարքավորումների աշխատունակության ստուգում,
 • Սպասարկող արտաքին կազմակերպություններից ծառայությունների մասին խորհրդատվության ստացում,
 • Պատահարների գրանցում, դասակարգում և լուծում,
 • Անհրաժեշտության դեպքում գործունեության արդյունքների մասին հաշվետվությունների կազմում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն կամ անգլերեն հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով' hr@evocabank.am կամ Էվոկաբանկի գլխամասային գրասենյակ' ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով՝ պարտադիր նշելով պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք:

Այլ պահանջներ
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 31.07.2018թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

Աշխատանքի վայրը
Գլխամասային գրասենյակ, ք.Երևան, Հանրապետության 44/2:

 

2. Օպերատոր-գանձապահ

Պարտականություններ՝

 • կանխիկ արժույթի կանխիկ մուտք, ելք, ընդունում, տրամադրում,
 • մուտքերի և ելքերի ձևակերպում,
 • բանկային փոխանցումների իրականացում,
 • ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների հաշվարկա-դրամարկղային սպասարկում,
 • հաճախորդներին բանկի ծառայությունների մասին տեղեկացում,
 • այլ հանձնարարված աշխատանքների կատարում:

Ներկայացվող պահանջներ՝

 • բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն, մենեջմենթ կամ ֆինանսներ մասնագիտությամբ,
 • բանկում հաճախորդների հաշվարկա-դրամարկղային սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
 • բանկերում հաճախորդների սպասարկումը կանոնակարգող ՀՀ բանկային օրենսդրության, ՀՀ ԿԲ նորմատիվային և այլ ակտերի իմացություն,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի, ինչպես նաև ՀԾ-բանկ 4.0 իմացություն,
 • հաղորդակցման և ներկայացման հմտություններ,
 • պատասխանատվության զգացում,
 • ազատ հաղորդակցվելու և շփման ունակություններ,
 • Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները նշված ժամկետներում կատարելու ունակություններ,
 • հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում, անգլերենի լավ  իմացություն:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն լեզվով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` job@evocabank.am կամ Evocabank-ի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով: Ինքնակենսագրականում անհրաժեշտ է նշել այն պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք:

Այլ պահանջներ՝

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 31.07.2018թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

Աշխատանքի վայրը

ք.Երևան, Բանկի մասնաճյուղեր

 

3. Վարկային մասնագետ «Կոտայք» մասնաճյուղում, ք. Աբովյան

Ներկայացվող պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • Բանկում  առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ՝ որպես վարկային մասնագետ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, սպառողական և բիզնես վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրի իմացություն,
 • հաղորդակցման հմտություններ, ինչպես նաև թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • կարգապահության և պատասխանատվության զգացում,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ, ներկայացման, ներգրավման և համագործակցության հմտություն,
 • հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, ցանկալի է նաև անգլերենի իմացություն:

Պարտականություններ

 • Բանկի վարկային պրոդուկտի ակտիվ առաջխաղացման ապահովում,
 • խորհրդատվության իրականացում հաճախորդներին վարկերի ձևակերպման անհրաժեշտ փաստաթղթերի, պայմանների և ժամկետների մասին,
 • վարկային հայտերի ընդունում և վերլուծություն,
 • վարկավորման համար պահանջվող փաստաթղթերի հավաքագրում,
 • վարկունակության գնահատում, վարկառուի ֆինանսատնտեսական գործունեության
 • վերլուծության իրականացում,
 • գրավի առարկայի ընտրություն և ուսումնասիրում,
 • սահմանված ժամկետներում հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • հաճախորդների վճարումներին հետևում` դրանք ժամանակին և ճշգրիտ կատարելու նկատառումով:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ներկայացնել համառոտ ինքնակենսագրություն (CV, Resume) հայերեն լեզվով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` hr@evocabank.am կամ ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով՝ պարտադիր նշելով  պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք:

Այլ պահանջներ

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 10.07.2018թ.:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

 

 

 


 

 

 

Թարմացվել է 12.07.2018 | 17:37:58